Trnavský kraj

25.6.2008 v kategórii Tehotenstvo, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Porovnanie pôrodníc Trnavského kraja.

Dnes si prečítate o pôrodniciach trnavského kraja.


Predpôrodná príprava
Kedysi dávno „robili predpôrodnú prípravu“ staršie generácie žien v rodine a pôrodné baby. Za čias nedávno minulých sme celú záťaž informovania presunuli na gynekológov v ambulanciách. Čo, ako si mnohé ženy pamätajú, nebolo z časového hľadiska najideálnejšie. Dokonca mám dodnes v mysli pamätný výrok môjho lekára, ktorý mi na otázku: „Ako budem cítiť, že sa už dieťatko hýbe? Ako to rozoznám?“, odpovedal jednoducho: „Neviem ,nikdy som nebol tehotný!“
V poslednom období sa s prípravou na pôrod vrece pretrhlo, môžete si vybrať z rôznych typov, vedených rôznymi (pozor!, nie vždy kompetentnými) ľuďmi. Sú tu psychoprofylaktické prípravy špecializované, odborné, vedené zdravotníkmi. Iné  ženy zase absolvujú radšej praktickejšie stretnutia. Sú  zamerané na činnosti a podporu matky matke, kde sa vymieňajú skúsenosti o bábätkách, pomoci počas tehotenstva a pôrodu a pod. Nech si už vyberiete čokoľvek, a každá z foriem má čosi do seba, vždy je to lepšie ako nečinne a v nevedomosti čakať na najkrajšiu chvíľu svojho života. Lepšie ako spoliehať sa, že niekto porodí za vás.

Žiadna z opýtaných, opisovaných pôrodníc tohto kraja neorganizuje prípravu pre tehotné. Každá ale ponúka inú alternatívu.
V Piešťanoch nám dali  pre vás kontakt na Rehabilitačné zariadenie Lena (Valová ul. Č. 14). Informovať sa môžete na t.č. 0907 225 181 alebo 0904 363 862.
Trnavská pôrodnica odporúča Kurzy predpôrodnej prípravy v materskom centre na Okružnej ul. č. 20. Pevná  linka je 033 / 53 41 054.
V Dunajskej Strede je Združenie matiek a v Skalici stavili na gynekologickú poradňu primárneho kontaktu – u obvodných lekárov. Pokiaľ viem, individuálnu podporu môžete nájsť aj na čísle 00420 775 076 736, prípadne sa informujte na mailovej adrese dukiduki@centrum.cz?.
Do pôrodníc sa môžete ísť dopredu pozrieť (trnavská nemocnica organizuje raz mesačne Deň otvorených dverí). Pôrodný plán môžete doniesť do všetkých pôrodníc. Jedine  v Skalici ešte nebol žiaden predložený. Zatiaľ.  V Piešťanoch a v Dunajskej Strede ho choďte  dopredu prekonzultovať, v Trnave nemusíte.

Doprovod
Do všetkých pôrodníc si môžete k pôrodu zobrať niekoho ako oporu. V Trnave a Piešťanoch je to maximálne jedna osoba. Trnavská pôrodnica má podmienku v dobrom zdravotnom stave, ináč sa nemusíte obmedzovať. Môže  ísť s vami partner, mamka, priateľka, dula alebo ktokoľvek koho si vyberiete. V  Piešťanoch doprovodu odporúčajú predpôrodnú prípravu. V oboch zariadeniach je poplatok  500 Sk.
Skalici môžu na sálu s vami ísť aj dve osoby, poplatok je 300 Sk. Podmienkou je, aby sa sprevádzajúca osoba, rodinný príslušník, zúčastnila tzv. poučenia u primára pôrodnice.
Dunajskej Strede nie je počet osôb obmedzený. Predpokladám ale, že celá rodina nie je ako doprovod vhodná.    Môžete si vybrať partnera, priateľku alebo niekoho z rodiny.
Všade môže sprevádzajúca osoba ostať s mamkou hneď po príchode do pôrodnice. Po pôrode môžu ostať ešte dve hodiny, počas štvrtej doby pôrodnej, na sále. Ak máte zaistenú  nadštandardnú izbu (v Piešťanoch) môžete s doprovodom byť aj dlhšie. Takisto v Dunajskej Strede je pobyt doprovodu na oddelení šestonedelia možný, povolenie je individuálne.

Rutinné postupy
Klystír sa nepoužíva, iba ak na želanie rodičky, v Piešťanoch. Miesto toho vám ponúknu glycerínové čípky. V ostatných zariadeniach vám, všetkým, klystír odporučia, ak však odmietnete vyhovejú vám. V Dunajskej Strede vám okrem toho vysvetlia možnosti a vy sa samé rozhodnete o jeho aplikácii, či „neaplikácii“. To isté sa v tejto nemocnici týka aj holenia.
Holenie vám všade, okrem Piešťan, odporučia. Tu sa odporúča jedine ženám v opodstatnených prípadoch (napr. sekcia).
Ak sa nedepilujete, v intímnej oblasti,  pravidelne a máte inú možnosť ako holenie,  možno ju rady využijete. Niekedy je pre nezvyknutú pokožku výhodnejšie nakrátko sa ostrihať ako oholiť. Vyhnete sa tak drobným poraneniam po žiletke, ktoré sa môžu infikovať práve v čase po pôrode, odtekajúcou krvou, tzv. očistkami.
Nástrih hrádze, epiziotómia v percentách:
Dunajská Streda – 90%, 
Piešťany – 80%,
Skalica – cca 70%,
Trnava – 54%.

Prvá doba pôrodná
V Dunajskej Strede máte počas prvej doby pôrodnej prijímať nápoje, voľne sa pohybovať v priestoroch pôrodného traktu, používať rôzne pomôcky. Napr: posteľ (v najbližšom čase by mali pribudnúť aj nové pôrodné postele), veľké lopty, rebriny, podložky na zem, vaňu a pôrodnú stoličku. Sprchovať neobmedzene sa môžete, ale len v prípade, že tam nie je iná rodička, ktorá tiež potrebuje sprchu použiť. Pôrodná asistentka vám môže, po požiadaní, poskytnúť masáž. Skvelým nápadom, zatiaľ ale len plánom do budúcnosti je bezdrôtový monitor (na posluch oziev dieťatka a sily kontrakcií). Miestnosť v ktorej strávite prvú dobu pôrodnú nie je tá istá ako na druhú dobu. Ale môžete si vybrať medzi spoločnou pre všetky ženy a individuálnou.
V Piešťanoch sa môžete voľne pohybovať v priestoroch celej pôrodnice. Viac možností v tejto pôrodnici neoznačili.  Majú ale množstvo pomôcok: posteľ, veľké lopty, rebriny, lano, prehrávač s hudbou, aromolampa, karimatky, žinenky, príp. iné podložky vhodné na pohyb na zemi, sprcha. Miestnosť na prvú dobu pôrodnú je spoločná pre všetky ženy. Na ďalšie pokračovanie pôrodu sa presuniete do pôrodnej sály.
Sprchu, posteľ a veľké lopty môžete počas prvej doby pôrodnej využiť v skalickej pôrodnici. Okrem toho sa môžete voľne pohybovať v priestoroch pôrodného traktu a neobmedzene sa sprchovať. Dovolia vám aj prijímať tekutiny. Izba na prvú dobu pôrodnú, tzv. vzdycháreň nemajú spoločnú pre všetky ženy. Na začiatku vypudzovacej doby sa presuniete do inej miestnosti.
Trnavská pôrodnica má, vzhľadom na veľkú pôrodnosť, až štyri „čakacie“ dvojlôžkové izby. Každá z nich má samostatné WC a sprchu. Nájdete v nich postele, lopty, prehrávače na hudbu, aromolampy, podložky vhodné na polohovanie na zemi. V priestoroch pôrodného traktu sa môžete voľne pohybovať, neobmedzene sa sprchovať a piť tekutiny. O masáž môžete poprosiť vyškolené pôrodné asistentky. Na ďalšie pôrodné doby sa presuniete do pôrodného boxu.

Pôrod a výber personálu
Dvoch až troch ľudí budete mať k dispozícii ak budete rodiť v Dunajskej Strede. V rámci praxe sa môžete stretnúť s tým, že pôrod odvedie pôrodná asistentka. Pôrodníka si môžete vybrať, príde k vášmu pôrodu kedykoľvek. Nie je ale možné vybrať si niekoho z iného zariadenia, nemocnice, ani obvodného gynekológa.
Piešťanská pôrodnica vám poskytne k pôrodu troch ľudí. Lekára  si môžete vybrať, príde kedykoľvek. Pôrodná asistentka v tomto zariadení nemôže odvádzať pôrod. Ak si ale vyberiete niekoho iného, napríklad obvodného lekára či pôrodníka z iného zariadenia, sú schopní vám vyhovieť, po dohode s vedením nemocnice, resp. pôrodnice.
Pôrodnica v Skalici má k dispozícii pôrodné asistentky schopné odviesť váš pôrod. Musíte však splniť dôležitú podmienku: priebeh  musí byť bezproblémový, bez komplikácií. Aj lekára z tohto zariadenia si môžete vybrať,  ale príde k vám len v čase, keď má službu. Iný doprovod, aj so zdravotníckym vzdelaním, nezamestnaný v tejto nemocnici, môže byť pri vašom pôrode. Avšak nebude ho viesť, zasahovať doň ani neponesie žiadnu zodpovednosť. V priemere sa o vás budú, počas pôrodu, starať dvaja až traja ľudia.
Trnava je v smere výberu zdravotníka vedúceho váš pôrod veľmi ústretová. Môžete si vybrať lekára či pôrodnú asistentku nepracujúceho v tejto nemocnici, ale je potrebné dohodnúť sa dopredu s vedením nemocnice alebo pôrodnice. Taktiež si môžete vybrať pôrod len s pôrodnou asistentkou, za podmienky, že je stále dostupný, pre prípad potreby aj pôrodník. A samozrejme, ak váš pôrod prebieha fyziologicky, bez problémov.  A nakoniec, môžete sa rozhodnúť pre lekára z tejto pôrodnice. On, na základe vašej spoločnej dohody, odvedie váš pôrod. Bežne sa v tejto nemocnici pri pôrode stretnete cca so štyrmi ľuďmi.

Druhá doba pôrodná
V Dunajskej Strede vám môžu poskytnúť aj samostatnú pôrodnú sálu. Je domácky zariadená, vymaľovaná, dá sa tam stlmiť svetlo. Sú v nej rôzne, skôr opísané pomôcky. Najčastejšou polohou v tomto zariadení je ľah na chrbte (s nohami vyvýšenými, ale aj pri tele, v rovine s telom) a polosed. Z týchto polôh si môžete vybrať a ak chcete aj meniť ich počas druhej doby pôrodnej.
Piešťany ponúkajú   rôzne variácie sedu a ľahu na chrbte, zatiaľ len v pôvodnej pôrodnej sále. Personál vás poučí a odporučí vám vhodnú polohu. Počas druhej doby pôrodnej ju už nebudete meniť.
Skalica nemá samostatný pôrodný box a rodí sa tu zatiaľ iba v ľahu na chrbte. Polohu vám personál odporučí.
Nemenná je i poloha v Trnave, je daná možnosťami pôrodného stola. Zdravotníci vás poučia, polohu vám odporučia. Môžete si ale vybrať z viacerých možností: ľah na chrbte, polosed, drep. Oddelený pôrodný box je zariadený ako klasická pôrodná sála, dá sa tam stlmiť svetlo a partner môže sedieť na stoličke.
Jedna z otázok bola v dotazníku venovaná aj partnerovi na pôrodnej sále. Nie len jeho prítomnosti či neprítomnosti. Ale tomu, ako pohodlne sa tam sprevádzajúca osoba bude cítiť, či si bude mať kde uložiť svoje skrehnuté kosti. Určite poznáte situácie, keď so svojim „chlapom“ idete nakupovať a on nervózne prešľapuje už po 30 minútach tejto, pre nás relaxačnej, činnosti. A čo ak váš pôrod trvá viac???
Je dôležité, ako sa partner na pôrodnej sále cíti!  Ak by manžel mojej priateľky mal celý čas jej pôrodu postávať medzi pôrodnými stolmi a posteľami, veľa úžitku by jej to neprinieslo. Je to frfľoš a pravdepodobne by JU žiadal, aby už konečne porodila a on si mohol sadnúť. A ak by to s ňou nevyšlo, našiel by doktora, ktorý je toho prcka ochotný vytiahnuť za každú cenu.
V niektorých pôrodniciach chlapi odpadávajú, v niektorých sú výrazne nápomocní. Napadlo vás ešte čo sa pre to dá urobiť?...


„Lieky“...
Zámerne je slovo lieky v úvodzovkách. Iste viete čo pod týmto pojmom myslím. Nie liečivá podávané pri konkrétnom probléme, ktoré majú za úlohu liečiť komplikáciu. Ale chemické prostriedky na utlmenie bolesti, analgetiká na dočasné zníženie vnímania bolesti a iné syntetické prostriedky používané počas pôrodu na tento účel.
V Skalici a Piešťanoch personál o použití medikamentov informuje každú ženu po príchode do pôrodnice.
V dunajskostredskej pôrodnici v tejto problematike stavili na individuálny prístup, informujú len niektoré rodičky, podľa potreby.
V Trnave je to rôzne. Niekedy o tom informujú každú rodičku po príchode do pôrodnice, niekedy po nástupe veľmi bolestivých kontrakcií. V zásade ale medikamenty neodporúčajú. Ponúknu vám aj  iné formy miernenia bolesti: dychové cvičenia, aktívny pohyb, hydroterapiu, teplý termofor, fitlopty. Ukážu vám aj rôzne úľavové polohy na karimatke.
Okrem Skalickej pôrodnice sa medikamenty „na tretiu dobu pôrodnú“, teda na podporu sťahovania maternice a odlučovania placenty, preventívne podávajú vo všetkých menovaných nemocniciach. Ak by ste však vytrvale odmietali, a nebol by medicínsky dôvod, tak vám ich neaplikujú. V Skalici vám methylergometrín alebo oxytocín dajú iba ak je to medicínsky indikované.
„Epidurálka“ je v Piešťanoch a Skalici ponúkaná všetkým ženám. Poplatok v oboch zariadeniach je 2000 Sk. V Trnave a Dunajskej Strede o ňu treba požiadať, žiadne poplatky v dotazníkoch neboli uvedené.

Bábätká...
V tejto časti začnem skalickou pôrodnicou, ktorá, mňa osobne, milo prekvapila prístupom k dieťatku pár minút po pôrode. V dotazníku napísali, že dieťatko po porodení putuje k mamke na brucho, ešte nahé sa prikladá k prsníku a až cca po 15 minútach sa odnáša na základné vyšetrenia a merania. Aj to sa deje vo vašej blízkosti, v tej miestnosti kde ste porodili alebo tak, že na dieťatko dokonca vidíte.
Ale potom už dieťatko odnášajú. Je pozorované na observácii novorodeneckého oddelenia.
V Dunajskej Strede je po pôrode prístup individuálny. Väčšinou vám dieťatko položia na chvíľku na bruško a potom odnesú na vyšetrenia a merania do špeciálne na to určenej miestnosti. Váš doprovod môže ísť s dieťatkom. Počas štvrtej doby pôrodnej je zase prístup individuálny.
Piešťanský personál vám dieťatko po pôrode ukáže a odnesie vedľa na merania a kontrolu (partner tam má prístup). Dieťatko strávi vašu štvrtú dobu pôrodnú striedavo s vami alebo na termolôžku. Ak máte záujem, urobia pre vás aj špeciálne oznámenie o narodení dieťatka s odtlačkom nožičky vášho bábätka.
Aj Trnava má na merania a vyšetrenia novorodenca extra miestnosť s možnosťou prístupu vášho doprovodu. Hneď po pôrode vám bábätko buď ukážu alebo položia na brucho a odnesú. Na štvrtú dobu pôrodnú personál dieťatko prinesie k vám, vedľa, do postieľky. Striedavo bude pri vás a na termolôžku.
Všetky menované pôrodnice poskytujú aj odber pupočníkovej krvi.

Oddelenie šestonedelia...
Nie je to až tak dávno, i ja si pamätám tú dobu, keď museli matky v nemocniciach o prítomnosť svojich detí doslova bojovať. Stav sa ale potešiteľne zlepšil, rooming in izby sú už, myslím, v každej pôrodnici. Vzťah matka – dieťa sa tak môže rozvíjať od prvých chvíľ, tak ako nám to príroda pôvodne naplánovala.
V Dunajskej Strede a Skalici môžete mať svoj batôžtek, ak budete obaja zdraví, hneď po príchode na oddelenie pri sebe. V Trnave detičky najskôr cca 6 až 8 hodín pozorujú na novorodeneckom oddelení. Nebojte sa všade zveriť vaše dieťatko, ak máte na to vážny dôvod, do rúk detských sestier. Určite neodmietnu.
Na izbách (okrem Piešťan, kde deti kúpu a prebaľujú sestričky) nájdete vaničky aj prebaľovacie pulty. Sociálne zariadenia sú v Piešťanoch spoločné pre všetky ženy. V Dunajskej Strede (3 izby), Trnave (8 izieb) a Skalici (2 izby) sú spoločné pre dve izby. Nadštandardné izby vo všetkých zariadeniach majú samostatné toalety i sprchu.
V priemere strávite v nemocnici 4 (Trnava, Skalica), až 5 (Skalica, Dunajská Streda, Piešťany) dní.

Materské mliečko...
Podpora dojčenia je príkladná v nemocniciach, aj po vašom príchode domov. Vždy môžete do svojej (ktorejkoľvek) pôrodnice zavolať a požiadať o radu. Sestry sú v každej nemocnici vyškolené a kvalifikované v oblasti podpory dojčenia.  Okrem týchto základných metód starostlivosti označili  jednotlivé oddelenia toto:
Dunajská Streda:
-    poskytujeme písomné materiály všetkým rodičkám
-    poskytujeme písomné podklady na nástenke
-    deti vážime pred a po každom dojčení, kvôli kontrole množstva vypitého mlieka
-    na oddelení sú k dispozícii ručné odsávačky
-    v prípade nutnosti sa deti dokrmujú materským mliekom

Piešťany:
-    deti vážime pred a po každom dojčení, kvôli kontrole množstva vypitého mlieka
-    na oddelení sú k dispozícii ručné odsávačky
-    poskytujeme premietanie videa o dojčení
-    deti sa dokrmujú fľašou, prvé tri dni glukózou, potom hypoalergénnym kravským mliekom

Skalica:
-    poskytujeme písomné podklady na nástenke
-    na oddelení sú k dispozícii ručné odsávačky
-    novorodenci sa dokrmujú materským mliekom s použitím striekačky

Trnava: 
-    poskytujeme písomné materiály všetkým rodičkám
-    poskytujeme písomné podklady na nástenke
-    na oddelení je k dispozícii elektronická odsávačka aj ručné odsávačky
-    ponúkame zoznam kvalifikovaných poradkýň v dojčení
-    bábätká dokrmujeme pomocou kojeneckej fľaše, hypoalergénnou formulou

Je naozaj chvályhodné, že v naliehavých prípadoch dokrmovania detí sa pôrodnice prikláňajú k ideálnej možnosti prikrmovania materským mliekom alebo hypoalergénnym sušeným mliekom. Počet alergií z roka na rok stúpa, takže znalé mamičky to určite ocenia.
Priemerné % plne dojčených detí pri odchode z pôrodnice je podobné: Dunajská Streda - neuvedené, Piešťany - 97%, Skalica – 96%, Trnava – 95%.


Návštevy...
Na oddelení medzi sebou sa môžete navštevovať vo všetkých zariadeniach. Pre príbuzných je všade vyhradený spoločný priestor. No a nadštandardy sú výhodné aj v tom, že návštevy môžu ísť priamo na izbu a kedykoľvek. (V Piešťanoch tam má prístup vždy len jedna osoba.) Návštevné hodiny sú neobmedzené v Dunajskej Strede a v Trnave. V Piešťanoch sú od 15,00 do 17,00 hod., a v Skalici dokonca od 14,00 do 18,00 hod.

Pri problémoch...
Ak náhodou budete rodiť cisárskym rezom nemocnice ponúkajú i tu rôzne služby. Ak máte, z akýchkoľvek dôvodov, sekciu naplánovanú, zaujímajte sa o metódy práce. Či budete rodiť v celkovej alebo iba epidurálnej anestézii, či si môžete vybrať. I o to, či budete môcť mať pri sebe (resp. neďaleko operačnej sály,  kam doprovod z hygienických  dôvodov nemôže) partnera. Opýtajte sa ako to bude s bábätkom v prípade komplikácií, či ho budete mať pri sebe, či môžete byť na rooming in izbe. Nie všade je to pravidlom. Možno na to teraz nemyslíte a chcete to „hlavne prežiť“ , ale neskoršia nespokojnosť vám môže  pokaziť začiatok šestonedelia či dokonca prispieť k popôrodnej depresii.
Pre niekoho je to  nepodstatné, pre mňa bola táto otázka rozhodujúca pri výbere pôrodnice. Po predošlej skúsenosti som sa rozhodla, že i v prípade, že znovu porodím cisárskym rezom, dieťa chcem mať pri sebe. Myslite, a pýtajte sa!,  i vy dopredu...
Napríklad v Trnave môže byť vaša psychická opora rovno za dverami operačnej sály. Ak budete mať len epidurálnu anestéziu, môže vás po prevoze z nej hneď povzbudiť. ?
Dieťatko môžete mať po cisárskom reze na rooming izbe vo všetkých nemocniciach, pravdaže len za predpokladu že to váš zdravotný stav a taktiež stav dieťatka dovoľuje. Ak by bábätko náhodou potrebovalo špecifickú lekársku starostlivosť preložia ho na špecializované oddelenie. V Trnavskej nemocnici je takéto perinatologické centrum. Z ostatných pôrodníc deti prevážajú.
Z Piešťan do Trnavy.
Zo Skalice do Trnavy alebo Bratislavy.
A deti z Dunajskej Stredy prevážajú do Bratislavy alebo do Nových Zámkov.

Nadštandard nájdete všade...
Dunajská Streda ponúka až tri izby, kde budete mať súkromie. Jeden apartmán, môžete sa v ňom ubytovať s rodinným príslušníkom. Má samostatné sociálne zariadenie a kuchynku. Okrem toho sú tam ešte dve jednolôžkové izby, tiež so samostatným  WC a sprchou. Izby majú nový nábytok.
V Piešťanoch je jednolôžková izba s chladničkou, televízorom, rýchlovarnou kanvicou. Sociálne zariadenie ponúka okrem klasického WC a sprchy aj bidet. Výborný praktický nápad, skvele využiteľný po pôrode, keď je potrebné umývať sa 100 x denne. ? Zaplatíte zaň 500 Sk/deň. Ale pozor, platí sa maximálne za šesť dní!
Skalica ponúka  izbu len  za 200 Sk / noc. Je jednolôžková, s chladničkou a televízorom. Je zatiaľ len  čiastočne zariadená nábytkom, k dispozícii je WC a sprcha.
Trnavská pôrodnica má súkromnú izbu určenú pre jednu mamičku s novým interiérovým vybavením. Okrem toho tam nájdete televízor a chladničku, vybavenie pre dieťatko a samozrejme „len vaše“ sociálky. 

Zariadenie
TelefónWebová stránka a mailový kontakt Počet pôrodov za rok / z toho sekcií v %
NsP Dunajská Streda031 / 557 1111850 / 17 %
Nemocnica A. Wintera n.o.
Piešťany
033 / 79 55 111
Kl. 237 – vrchná sestra
563 / 20 %
NsP SkalicaneuvedenéCca 750 / 12 – 15 %
FN Trnava 033 / 59 38 525 1472 / 27 % (prevážajú sa tu komplikované prípady z iných miest)

           


Dovtedy, kým tam pôjdete, privieť na svet vaše bábätko, dovtedy si to s ním ešte užívajte v brušku.... krásne tehotenstvo...

Spracovala Ľuba Lapšanská

Ďalšie informácie o jednotlivých pôrodniciach si môžete pozrieť v adresári Pôrodnice.