Znížte si základ dane životným poistením

8.2.2008 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Legislatíva totiž umožňuje znížiť si daňový základ až o 12 tisíc korún ročne.

Allianz – Slovenská poisťovňa už odoslala svojim klientom potvrdenie o výške zaplateného poistného za životné poistenie v minulom roku.

Toto potvrdenie môžu využiť na zníženie daňového základu za rok 2007. Legislatíva totiž umožňuje za zákonom definovaných podmienok znížiť si daňový základ až o 12 tisíc korún ročne aj prostredníctvom životného poistenia.

Daňové úľavy platia okrem klasického životného poistenia aj na investičné kapitálové poistenie. Uplatniť odpočet dane si môže aj podnikajúca fyzická osoba.

Od začiatku roku 2005 je v platnosti zákon, ktorý umožňuje znížiť daňový základ o poistné za životné poistenie. Zákon vyžaduje, aby doba platenia poistenia bola najmenej desať rokov a koniec poistenia bol najskôr po dovŕšení 55. roku života. Daňový základ je možné znížiť o celé poistné za životné poistenie zaplatené v danom roku,  vrátane poistného za pripoistenia.

Ak ste potvrdenie od poisťovne neobdržali, odporúčame kontaktovať bezplatnú infolinku 0800 122 222 alebo si potvrdenie vyžiadať na počkanie v ktorejkoľvek pobočke Allianz – Slovenskej poisťovne.