Zaujímavé web stránky

Redakcia | 10. May 2012
Zaujímavé web stránky

Máte dieťatko so špeciálnymi potrebami, alebo hľadáte zábavu pre deti? Odkazy na organizacie a inštitúcie.

Snažilky:

Adopcia:

Vzťahy:

Pre rodičov detí so špeciálnymi potrebami:

  • Downov syndróm - informácie o Downovom syndróme, Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, diskusie a rady rodičov, časopis Slnečnica: www.downovsyndrom.sk
  • Autizmus - Autistické centrum Andreas, odborné informácie, diskusie, zoznam špecializovaných centier a ďalšie informácie: www.andreas.sk
  • Dobromysl.cz - komplexné informácie o problematike zdravotného postihnutia - konkrétne rôznych foriem mentálneho postihnutia a autizmu - a integrácia ľudí s týmto typom postihnutia do spoločnosti: www.dobromysl.cz
  • Infodom - virtuálna mimovládna organizácia, ktorá poskytuje informácie zo všetkých oblastí starostlivosti o postihnuté deti na celom Slovensku a to formou webstránky: www.radost.sk
  • MARGARÉTKA o.z. - občianske združenie pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny: www.margaretka.sk
  • Celiakia - informácie o celiakii, odborné rady, diskusie: www.celiakia.sk
  • Rojko.sk - portal mapujúci problematiku mentálneho postihnutia a autizmu (články, organizácie, projekty, galéria, literatúra...): www.rojko.sk
  • www.displus.sk - hyperaktivita, ADHD, dyspraxia, dyskalkúlia, dyslexia, dysortografia a ďalšie dysfunkcie u detí

Kam s deťmi:

Zábava pre deti:

Ostatné:

- www.zachranari.sk
- www.rescue.sk

  • Hodina deťom - celonárodná a celoročná verejná zbierka Nadácie pre deti Slovenska
  • www.predskolskyatlas.sk - stránka ponúkajúca rady, tipy, či odborné články a projekty nielen pre rodičov, ale i pedagogických pracovníkov materských škôl

Organizácie a inštitúcie:

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: