Zahráme sa vždy a všade. Tipy pre rodičov, ako zabaviť dieťa hrou

Martina Schmidová | 2. Jun 2017
Zahráme sa vždy a všade. Tipy pre rodičov, ako zabaviť dieťa hrou

Na zastávke autobusu, počas jazdy autom, v čakárni u lekára, v obchode alebo len tak na prechádzke...

Na tieto hry nie je potrebný ani zvláštny priestor, ani pomôcky, jednoducho nám postačí to, čo máme vždy so sebou – hlava, ústa a trocha hravosti.

Hra s názvom Išla babička do obchodu

Je jednou z najobľúbenejších hier. Slúži na rozvoj sústredenia v počúvaní druhých a v schopnosti zapamätať si slová i postupnosť. Pravidlom je, že počet použitých doplnených slov presiahne vek dieťaťa maximálne o dve – čiže šesťročné dieťa bude hrať so skupinou ôsmich slov.

Prvý hráč povie: Išla babička do obchodu a kúpila soľ. Druhý zopakuje vetu a pridá svoje slovo: Išla babička do obchodu, kúpila soľ a cukor.

Znova prvý hráč vetu zopakuje a pridá ďalšie slovíčko, teda veta vyzerá nasledovne: Išla babička do obchodu a kúpila soľ, cukor a obrúsky. Na rade je druhý hráč, ten opäť zopakuje vetu s presným postupom slov a pridá nové.

Hra má široké pole obmien, pri ktorých si dieťa precvičí tzv. skupinovanie – rozkladanie a skladanie skupín – čo k čomu a kam patrí.

Môže sa hrať nielen formou: Išla babička do drogérie, obuvi či zelovocu..., ale aj v obmenách: Na ceste stretnem..., Doma máme..., V lese býva..., V zoo majú... atď.

Prečítajte si: Hra v živote najmenších

Zahrajte si Abecedu

Hra Abeceda rozvíja slovnú zásobu a pojem písmen ako takých. Úlohou je vytvoriť čo najviac slov na rovnaké začiatočné písmeno (slabiku).

Dieťaťu dáme dostatok času na rozmýšľanie a najlepšie je striedať sa vo vyrieknutí slov, napr. na písmeno „š“: šampón, šlabikár, šál, šepot, štupeľ, škatuľa, šramot, šiška, šikovnosť, šuchotanie, šindel, šofér, šuškanie, šmykľavka, šľapka, šašo...

Vnímanie súvislostí podporí hra Všetko spolu súvisí

Schopnosť vyjadrovať myšlienky a súvislosti podporí hra Všetko spolu súvisí. Cieľom je vybrať slovo a naň hľadať súvisiace slová či slovné spojenia a snažiť sa pomenovať súvislosť k danému slovu.

Napr. stolička = stôl (stolička predsa patrí k stolu), drevo (je vyrobená z dreva), operadlo (stolička s opierkou), látka (čalúnená stolička), nohy (stolička má štyri nohy), kolotoč (na kolotoči je veľa sedadiel – stoličiek), stíhačka (má stoličku, ktorá sa vystreľuje – katapult), kolieska (pohyblivá stolička) a podobne.

Na rozvoj predstavivosti je ideálna hra Čo by sa stalo, keby...

Touto hrou nielen že rozvíjame predstavivosť, ale aj schopnosť správne reagovať a premyslene využívať predstavy v živote.

Okrem toho si rodičia skontrolujú, čo ich dieťa vie o nebezpečenstvách a do akej miery si ich uvedomuje. Predložíme vymyslenú nedopovedanú situáciu a dieťa ju doplní svojimi nápadmi a postrehmi.

Napr. Čo by sa stalo, keby – neplatili  dopravné značky..., sme všetci naraz rozprávali..., neboli mobilné telefóny..., keby sme si nepomáhali..., bola tma..., neboli zubári, som sa stratil/a v obchodnom dome.

Prečítajte si: Hry na rozvoj vnímania: Spoznávajte svet všetkými zmyslami

Hra s názvom Reťaz

Pre mnohých je známou a veľmi obľúbenou hrou, môžete ju poznať tiež pod názvom Telefón či Šnúra. Podstata je v napájaní koncových a začiatočných písmen slov. Posledné písmeno jedného slova musí byť začiatočným písmenkom ďalšieho slova atď. Napr. okno – okuliare – električka – Američan – nosorožec – cukrík – kolotoč – čas – sova... 

Na precvičovanie opisu je vhodná hra Pozerám, pozerám...

Hľadaním a hádaním predmetov sa dopracujeme k hre Pozerám, pozerám... Budete opisom pomenovávať to, čo vidíte a dieťa bude hádať, čo vo vašej blízkosti máte na mysli. Napr. autobus.

Pozerám, pozerám a vidím niečo veľké, s kolesami, odvezie to veľa ľudí, je to bielo-modrej farby... Ak dieťa neuhádne, postupne pridávame ďalšie pomocné body – má to motor, šoféra, veľký volant...

Obdobne sa hrá hra Áno – nie. Otázkami dieťa vyzvedá a pátra po predmete, ktorý vidíte. Vaše odpovede však môžu byť len áno alebo nie. Napr.: Je to farebné? Áno. Modré? Áno. Malé? Nie...

Prečítajte si: Tipy na hry pre školákov

Pamäťové vnemy a krátkodobú pamäť podporuje práve hra Kde bolo, tam bolo

Vyzvete dieťa, aby pozorne počúvalo krátky príbeh. Po dokončení príbehu mu budete klásť otázky typu: Bol v príbehu kocúr alebo mačka? Akej farby bola? Koľko mala mačiatok? Táto a podobné hry slúžia na rozvoj sluchovej pamäti dieťaťa.

Rýmovačky sú dobré na pamäť

Sú pre deti výzvou hrať sa s pamäťovými poznatkami, slovami, ale aj možnosťou vymýšľať slovíčka. Jednoduché slovo sa odrazu zmení na melodickú hru.

Deti často používajú aj slová, ktoré práve vymysleli, ale ak vytvorili rým, tak je to dobre a nemusíme ich napomínať, že také slovo v skutočnosti neexistuje. Ide o fonetickú stránku na rozvoj sluchu a vnímania. Napr. stolica – polica – krabica – matica...

Hudobná hra s názvom Opačná pesnička

Tam, kde sme sami (napr. na prechádzke), môžeme využiť hry hudobné. Na známu melódiu si vymyslíte vlastný text.

Deti budú zo začiatku meniť len niektoré slová v piesni, ide o tzv. zamieňanie, ale postupne budú schopné vymyslieť nové otextovanie celej melódie. Napr. na melódiu piesne Maličká som, húsky pasiem... Martinka som, prechádzam sa, mám ďalekú cestu, usmievam sa, mám ďalekú cestu, usmievam sa.

Hra Pochodom, chod

Pri chôdzi sa dá využiť pravidelná rytmizácia. To znamená pochodovať (kráčať) na doby melódie nami zvolenej piesne (aj spomaľovať a zrýchlovať) – jednoducho, kráčať do rytmu.

Kroková hra, ktorá je zameraná aj na osvojenie si číselného radu: A raz A dva A tri A štyri A päť A šesť A sedem A osem A deväť A desať A chlieb A soľ A klobúk A kôl A bu-ri-zo-ny, dopredu, dozadu, na bok a späť (noha, ktorá ide do rytmu, robí dopredu, dozadu... presne podľa slov krokovej hry. Spomínate si, však?)

Ku krokovým hrám patrí napríklad aj rozprávanie príbehu. Pointou je, že na začiatku si určíme slovo a činnosť a pri spomenutí slova v príbehu musíme vykonať nejakú činnosť.

Napr. slovo slnko (slnečný, slnečnica, slnečné lúče...) a činnosť drep. Vymýšľame príbeh: Na oblohe, po veľkej búrke vykuklo slniečko (urobíte drep) a vysušilo všetky mláky na ceste. Kvietky v záhrade boli po daždi vďačné za slnečné lúče (a opäť urobíte drep), ktoré ich šteklili na farebných lístkoch a tak ďalej.

Hry podporujú kamarátsky vzťah medzi rodičmi a dieťaťom, rozvíjajú jeho duševné, fyzické a rozumové schopnosti. A priznajme si, aj my rodičia sa pri nich dobre zabavíme a vypneme!

 

Prečítajte si: Hry na rozvíjanie tvorivosti a samostatnosti

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: