Tretina s rotavírusom

PR článok | 19. Dec 2011
Tretina s rotavírusom

Gastroenteritída, akútny zápal v tráviacom trakte. Až za tretinu z nich u detí do päť rokov môžu rotavírusy.

Stretla sa s tým každá mamička. Dieťatku je zle, vracia, je nepokojné, bolí ho bruško, plače a stolica z neho vychádza rýchlejšie, ako by bolo milé. Gastroenteritída, akútny zápal v tráviacom trakte. Až za tretinu z nich u detí do päť rokov môžu rotavírusy.

Na sklonku zimy a na jar 2011 sa zbierali dáta po celom Slovensku, aby sa konečne zistilo, ako to vlastne s rotavírusmi na Slovensku je. Kto zažil rotavírusovú hnačku u svojho dieťaťa, nepochybuje, že ide o absolútne nepríjemný zážitok. Nie je to bežná gastroenteritída, ale veľmi rýchla a nepríjemná zmena zdravotného stavu, kedy sa mamička vlastne bezmocne prizerá na chradnúce dieťa, z ktorého vychádza zapáchajúca hnačka, je v kŕčoch, apatické a s vysokou horúčkou. Nie každý rotavírus má takýto dramatický priebeh, pravda, ale zasa sú situácie, že rotavírus vaše dieťa ľahko dostane do nemocnice. Prieskum potvrdil, že to nie sú len plané reči.

Hlavný zásah: 1 – 3 roky
Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť percentuálnu mieru laboratórne potvrdených rotavírusových prípadov zo všetkých prípadov akútnej gastroenteritídy u detí do 5 rokov. Zberu dát sa zúčastnili pediatri z celého Slovenska.

Na základe množstva vzoriek, ktoré lekári v sledovanom období odobrali u detí vo veku 0 až 5 rokov, zistili, že podiel rotavírusových prípadov tvorí 31,6% z celkového počtu akútnych gastroenteritíd. Najviac zasiahnutá skupina s najťažšími priebehmi sú deti vo veku 12 – 36 mesiacov, v tomto vekovom rozpätí sa výskyt rotavírusových gastroenteritíd pohyboval na úrovni 35 až 45% zo všetkých gastroenteritíd.

Do nemocnice s rotavírusom
Podiel hospitalizácií je výrazne vyšší pri deťoch s rotavírusovými gastroenteritídami, až 18% pacientov s rotavírusom končí v nemocnici, oproti 4% pacientov s inou než rotavírusovou gastroenteritídou. Súčasťou skúmania boli aj dopady ochorenia na život rodiny, teda obmedzenia v normálnom živote. Z pohľadu práceneschopnosti sa nedá hovoriť o významných číslach, keďže väčšina mamičiek bola ešte na materskej dovolenke. Avšak vyše 76% rodín uvádzalo výrazné obmedzenia spôsobené chorobou, ktoré v priemernej dĺžke trvali 4,8 dňa.

Štúdia, ktorú riadil a spracoval MUDr. Pavol Šimurka, PhD., prednosta Pediatrickej kliniky FN Trenčín, porovnávala aj závažnosť hnačiek podľa medzinárodne uznávaných postupov a hodnotení, pričom jednoznačne vyšlo, že rotavírusové hnačky boli vo viac ako polovici prípadov stredne ťažké až závažné. Zaujímavosťou bolo aj to, že medzi skúmanými vzorkami bolo aj 42 prípadov hnačiek u detí, ktoré boli očkované aspoň jednou dávkou očkovacej látky proti rotavírusom. Len 4 z nich mali potvrdenú rotavírusovú gastroenteritídu, aj tá však mala veľmi mierny a krátky priebeh nevyžadujúci si hospitalizáciu. Zvyšné prípady neboli hnačky rotavírusového typu.

Výsledky
Prieskum výskytu rotavírusových gatroenteritíd na Slovensku potvrdil fakt, že rotavírusy sa bežne vyskytujú na celom území, výrazný regionálny rozdiel sa nenašiel. Rovnako dôležitým zistením je fakt, že rotavírusové gastroenteritídy, ktoré tvoria viac než tretinu prípadov v rozmedzí veku 1 až 3 roky, sa významne častejšie „starajú“ o hospitalizáciu pacienta. Prieskum takisto potvrdil známy fakt, že zaočkované deti majú významne nižšie riziko rotavírusovej infekcie a následných komplikácií.

Rotavírusová gastroenteritída
Pôvodcom tohto ochorenia je vírus, ktorý infikuje povrch črevnej výstelky a spôsobuje ťažkú formu gastroenteritídy – zápal žalúdka a tenkého čreva. Črevo je menej schopné absorbovať vodu a esenciálne minerálne látky, čo môže viesť k dehydratácii.

Poškodenie nie je trvalé, ale trvá obyčajne od 4 do 8 dní, kým sa črevo nevyhojí. V tomto období sú prítomné príznaky ako vodnaté zapáchajúce hnačky, vracanie, horúčka a bolesti brucha. V prípade závažnej rotavírusovej gastroenteritídy môže dieťa prekonať až 20 prípadov vracania a hnačky v priebehu dňa. U najzávažnejších prípadov môže byť  dehydratácia kritická a vedie k nevyhnutnosti hospitalizácie.

Rotavírusy sú vysoko nákazlivé a obyčajne sa šíria fekálno-orálnym prenosom. Sú vysoko rezistentné na väčšinu čistiacich prostriedkov, a preto sa deti môžu infikovať aj z kontaminovaných povrchov v domácnosti, miestností na hranie a hračiek. Vírus sa ľahko prenáša v uzatvorených priestoroch ako sú detské lôžkové oddelenia v nemocniciach či škôlkach. Najúčinnejšou ochranou pred infekciou je očkovanie. Rotavírusová vakcína sa nepodáva injekčne, ale ako malé množstvo tekutiny do úst dieťaťa.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: