Štýly výchovy: Nie sú dobré ani zlé – záleží na tom, ako ich využívame

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 19. Aug 2019
Štýly výchovy: Nie sú dobré ani zlé – záleží na tom, ako ich využívame

Nielen rodičia vychovávajú dieťa, aj ono vychová ich. To, ako dieťa reaguje na ich prístup, ich utvrdzuje v tom, ako k nemu pristupujú. V ktorom sa nájdete a ako pôsobí na vaše dieťa?

Najčastejšie sa objavujú tieto formy vychovávania

1. Demokratické, asertívne rodičovstvo 

Asertívni rodičia poznajú svoje dieťa a chcú od neho, aby sa správalo primerane svojmu veku a schopnostiam. Vedia, že dieťa do 3 rokov života je už schopné urobiť isté rozhodnutia, ale ich hranice určujú oni sami. Učia ho spoznávať vlastné emócie a postupne ich usmerňovať, aby sa dokázalo čoraz lepšie ovládať.

Vzťah medzi rodičom a dieťaťom je vrelý a starostlivý. Rodič si nachádza čas na svoje dieťa, odpovedá na jeho otázky. Práve v tomto veku je to veľmi dôležité, pretože táto komunikácia výrazne ovplyvňuje slovnú zásobu drobca. 

Rodičia povzbudzujú dieťa k samostatnosti, ale súčasne ho kontrolujú a stanovujú mu zrozumiteľné hranice. Používajú viac odmeny a pozitívne posilnenie ako tresty. Deťom tresty vysvetľujú – aby vedeli, prečo boli potrestané. Teoreticky by tento štýl výchovy mal viesť k výchove nezávislého, kamarátskeho, spokojného dieťaťa, avšak neplatí to pri úzkostnom dieťati – to totiž potrebuje viac vedenia a menej samostatnosti.

2. Autoritárske, prísne rodičovstvo

Dieťa musí dodržiavať jasne stanovené pravidlá. Rodičia vyžadujú poslušnosť, úctu k autorite a výkon. Viac sa využívajú tresty, citová vrelosť je považovaná za slabosť. Teoreticky by takto vychovávané deti mali byť menej šťastné, s nižším sebavedomím a so sklonmi k agresívnemu správaniu. Tento štýl výchovy nie je vhodný pre temperamentné a výbušné deti, ktoré sa zvyknú búriť a bojovať s rodičmi.

3. Zhovievavá, liberálna výchova

Rodičia majú na svoje dieťa málo požiadaviek, nevyžadujú disciplínu, vyhýbajú sa konfrontácii. Často bývajú starostliví, komunikujú so svojimi deťmi, majú k nim skôr kamarátsky vzťah. Problém však nastáva u impulzívnych detí (najmä ,ak sú menšie), pretože tento typ výchovy im neposkytuje mantinely, ktoré im umožnia zvládať vlastné emócie. Zhovievavá výchova vedie skôr k rozmaznaniu dieťaťa, k zvýšenej miere konfliktov a nie je veľmi vhodná pre malé deti, ktoré ešte nedokážu posúdiť vhodnosť či nevhodnosť svojho správania.

štýly výchovy

4. Nezúčastnené, nedbanlivé rodičovstvo

Prejavuje sa nedostatočnou kontrolou, zníženou vzájomnou komunikáciou a tiež nízkou mierou citovej vrelosti. Rodičia zabezpečujú základné potreby svojho dieťaťa, ale neangažujú sa v jeho živote, neprejavujú záujem o jeho starosti – majú tendenciu ich bagatelizovať. Rodičia nekladú na dieťa výrazné požiadavky – žijú akoby vedľa seba. Takéto dieťa je potom často náladové, je izolované od okolia, nevie sa začleniť. 

Čo je ideálne, aká výchova?

Možno si túto otázku kladiete aj vy. Je zrejmé, že základnými faktormi rodičovskej výchovy je správne namiešaný kokteil – rodičovskej kontroly a záujmu o dieťa. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Príliš málo kontroly dieťa vo veku do 3 rokov zneisťuje – nemá vyvinutú vnútornú morálku, nevie, čo je správne a čo nie.

Rozhoduje sa na základe schválenia rodiča. On je jeho morálnym kompasom. Súhlas a nesúhlas rodiča znamená všetko. To neznamená, že dieťa určené hranice nebude pokúšať, ale rodič je dospelý, on je zodpovedný a on má rozhodovať. Príliš veľa kontroly však zasa vedie k  slepému vyžadovaniu dodržiavania pravidiel, bez možnosti upraviť to podľa potrieb dieťaťa. Typickým prejavom rodiča s vysokou mierou kontroly je: „bude to tak, ako som povedal, pretože som to povedal“. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: