Sklad solidarity navštevuje čoraz viac ľudí

Redakcia | 12. november 2010

Otvorením a prevádzkovaním Skladu solidarity na Jasovskej ulici č. 6 v Bratislave, si Slovenská katolícka charita (SKCH) dala za cieľ pomáhať núdznym postaviť sa znovu na vlastné nohy...

Bratislava, 12.11.2010

Otvorením a prevádzkovaním Skladu solidarity na Jasovskej ulici č. 6 v Bratislave, si Slovenská katolícka charita (SKCH) dala za cieľ pomáhať  núdznym postaviť sa znovu na vlastné nohy, a tým bojovať za elimináciu chudoby a jej dosahov. Do dnešného dňa, 30 ľudí využilo možnosť výberu z oblečenia, ale i z potrieb do domácnosti. Sklad sa rozšíril o rozmanité elektronické príslušenstvo, šatstvo, malý nábytok vďaka nezištnej solidarite 56 darcov.

SKCH si uvedomuje, že chudoba je sociálny fenomén, ktorého negatívne dopady nie je možné zničiť za jeden deň, ale snaží sa o to krok po kroku. Nasledujúc myšlienku využiť Sklad solidarity ako pracovnú príležitosť pre zdravotne znevýhodnených ľudí, sklad sa už v týchto dňoch teší vytrvalému odhodlaniu prvého zamestnanca s preukazom ZŤP. SKCH sa snaží využívať možnosti Skladu solidarity s čo najväčším dosahom pre ľudí v núdzi.

„Veľmi ma teší, že Sklad solidarity využíva čoraz viac ľudí na darovanie užitočných vecí, ktoré môžu následne pomôcť iným a jeho dosah sa ďalej rozširuje, napríklad v týchto dňoch odišla materiálna pomoc zo skladu  aj pre maloletých utečencov bez sprievodu, ktorí žijú na Slovensku“, vyjadrila svoju spokojnosť pani Anna Dyttertová,  námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá sa svojou osobnou angažovanosťou pričinila ku  zriadeniu Skladu solidarity a pod ktorej záštitou sa aj slávnostne otvorili jeho brány pre všetkých, ktorý vedia, že umenie človeka nie je niečo mať, ale vedieť sa o to podeliť. Maloletí utečenci bez sprievodu sa tak môžu tešiť prevažne novým veciam, ktoré darovali obchodné reťazce, a to teniskám, tričkám, bundám, nohaviciam, a iným veciam, čo im môže pomôcť jednoduchšie sa prispôsobiť novému prostrediu.

SKCH, na základe podnetov od ľudí, otvára brány Skladu solidarity už aj v sobotu. Každý, kto chce darovať, kupovať i pomáhať,  môže štyri dni v týždni, a to v utorok, stredu, piatok a sobotu od 12.00 – 17.00 hod. SKCH plánuje rozšíriť výber vecí skladu aj o výrobky z chránených dielní, ktoré fungujú v rámci diecéznych charít na rôznych miestach Slovenska, ale i o výrobky z misií charity v chudobných krajinách.

Účel Skladu solidarity objavuje čoraz viac ľudí, pretože aj všedná vec môže mať pre niekoho iný význam. Už je zjavné, že sa odomkli nielen dvere Skladu solidarity, ale i naše srdcia na ceste ku svornosti medzi ľuďmi pri zachovávaní ľudskej dôstojnosti každého človeka.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: