Rodičia si viac vyberajú

18.1.2008 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Deti sú často zapísané na viac škôl a konečné rozhodnutie padne až pred nástupom do školy. Chybou je, ak rodič neinformuje aj tie, kam dieťa napokon nebude chodiť.

Deti sú často zapísané na viac škôl a konečné rozhodnutie padne až pred nástupom do školy. Chybou je, ak rodič neinformuje aj tie, kam dieťa napokon nebude chodiť.

Deti už do škôl nechodia, ale sa vozia, upozorňujú školskí psychológovia. Vzdialenosť školy od bydliska preto prestáva byť pri jej výbere rozhodujúca.

Elena Uričová, riaditeľka bratislavskej Základnej školy na Hlbokej ulici, ktorá je v Starom Meste hovorí, že základ ich prvákov tvoria deti, ktoré tu nemajú trvalé bydlisko. Rodičia ich zvážajú zo širokého okolia. Takéto skúsenosti majú napríklad aj obe základné školy vo Vrútkach, ktorým prvákov odčerpáva neďaleký Martin. Dedinskej škole v Liptovskom Jáne zase vo veľkom konkuruje Liptovský Mikuláš.

Bratislavská riaditeľka Uričová však upozorňuje v tejto súvislosti aj na novodobý nešvár, ktorý mnohým školám spôsobuje ťažkosti. Rodičia sa neraz nevedia rozhodnúť pre školu a zapíšu dieťa do viacerých. Keď sa napokon rozhodnú, tým ostatným to neoznámia, čo je chyba. "Škola takto nevie, koľko detí do prvej triedy skutočne v septembri nastúpi. Rodičia blokujú miesta pre iné deti."