REVIA ďakuje

25.1.2008 v kategórii Mama, autor REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, foto: istockphoto.com

Malokarpatská komunitná nadácia srdečne ďakuje všetkým, ktorí jej počas celého roku 2007 prejavovali svoje sympatie, pomoc a podporu.

• všetkým dobrovoľníkom a darcom, ktorí dňa 22.12.2007 pomohli pri organizácii Vianočného charitatívneho bazára a Živého pezinského orloja, alebo finančne prispeli do verejnoprospešnej zbierky. Získaný výťažok v sume 11 000 Sk bude rovnakou čiastkou znásobený Nadáciou SPP a použitý na vybudovanie bezbariérového prístupu do ZŠ na Fándlyho ul. v Pezinku mestom Pezinok.
 
• všetkým darcom, ktorí zakúpili knihy 84 deťom zo sociálne znevýhodnených rodín v celkovej hodnote 17 182 Sk prostredníctvom projektu „Otvor srdce, daruj knihu“, ktorý nadácia REVIA realizovala v spolupráci s kníhkupectvom Modul na Štefánikovej ul. v Pezinku.

• všetkým darcom, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky „SMS pre komunitu“, ktorej hlavným garantom bolo Fórum donorov. V termíne 1.10. - 31.12.2007 bolo poslaných spolu 230 darcovských SMS správ. Výťažok bude známy na konci marca 2008 a poputuje 1. Stolnotenisovému klubu SLOVKARPATIA Pezinok na vybudovanie bezbariérového prístupu do stolnotenisovej haly v ZŠ na Bielenisku v Pezinku.

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia srdečne ďakuje všetkým, ktorí jej počas celého roku 2007 prejavovali svoje sympatie, pomoc a podporu, ktorí venovali svoj čas, energiu, nápady, finančné či nefinančné dary v prospech iných. Medzisektorové partnerstvo prináša úžitok a prospech nám všetkým v duchu hesla: „Náš vlastný úspech, aby bol skutočný, musí prispieť k úspechu ostatných.“