Prečo je dôležité dať si skontrolovať znamienka každý rok?

TOMAR | 3. máj 2022
Prečo je dôležité dať si skontrolovať znamienka každý rok?
foto: TOMAR

Včas zachytený zhubný melanóm kože znamená záchranu života.

 • Lebo rakovina kože je najčastejším druhom zhubného nádoru vôbec
 • Lebo podľa WHO umiera ročne na malígny melanóm 48 000 ľudí a 12 000 ľudí zomrie ročne na ďalšie druhy rakoviny kože
 • Lebo v priebehu 30 rokov stúpol na Slovensku počet prípadov rakoviny kože štyrikrát
 • Lebo v roku 1935 bola pravdepodobnosť výskytu melanómu 1 k 1500, v roku 2000 sa táto pravdepodobnosť znížila na hrozivých 1 k 75
 • Lebo incidencia rastie približne o 5-7 % ročne
 • Lebo sa môže vyvinúť na predtým nezmenenej koži, ale často vzniká aj z hnedých materských znamienok
 • Lebo melanóm je typ rakoviny, ktorý veľmi rýchlo metastázuje
 • Lebo najefektívnejším nástrojom na boj s narastajúcou incidenciou malígneho melanómu je včasná diagnostika
 • Lebo v Slovenskej republike má každý poistenec právo na preventívnu prehliadku pigmentových lézií raz ročne
 • Lebo melanóm je plne vyliečiteľný v počiatočných fázach nádorového rastu

Dám si skontrolovať znamienka. A bodka.

Malígny melanóm je najzhubnejším kožným nádorom s rýchlou tvorbou metastáz. Patrí preto medzi najagresívnejšie nádorové ochorenia. Jeho výskyt na Slovensku sa za posledných 30 rokov viac ako strojnásobil. Takmer 90 percentám prípadov tohto ochorenia sa pritom dá predísť. Včasná diagnostika je najvýraznejší faktor prežitia pacienta. 

„Každý rok v máji sa možnosťou bezplatného vyšetrenia znamienok na našej klinike a intenzívnou osvetou zapájame do zvyšovania povedomia o dôležitosti a nevyhnutnosti prevencie, ktorou je v prípade malígneho melanómu včasná diagnostika. Verím, že spolu s ďalšími dermatológmi na celom Slovensku pomáhame predchádzať výskytu nebezpečnej rakoviny kože. Včas zachytený zhubný melanóm kože znamená záchranu života,“ upozorňuje primárka dermatologicko-laserovej kliniky Tomar MUDr. Adriana Tomeková.

Desatoro prevencie melanómu kože

 1. S opaľovaním opatrne - priveľa slnka môže porušiť kožu, čoho následkom môže byť výskyt pigmentových škvŕn či začervenania spôsobeného slnečnou alergiou. Obzvlášť nebezpečné je spálenie, ktoré zvyšuje riziko vzniku rakoviny kože. Vyhýbajte sa priamemu slnku, predovšetkým medzi 12:00 – 15:00 hod.
 2. Používajte ochranu pred slnkom - nezabúdajte na kvalitné krémy s ochrannými faktormi (ideálne SPF 50 +), ľahký ochranný odev a okuliare.
 3. Vitamín D a imunita - slnečné žiarenie je v rozumnom množstve pre zdravý organizmus a imunitu človeka dôležité, predovšetkým pre jeho nezameniteľnú úlohu pri metabolizme vitamínu D.
 4. Vyhýbajte sa soláriám - niektoré typy kože by nemali byť vystavované takémuto vplyvu žiarenia vôbec. Ak sa už do solária rozhodnete ísť, mali by ste vyžadovať dôsledné splnenie bezpečnostných opatrení
 5. Samovyšetrenie pokožky - pravidelne si kontrolujte pokožku a znamienka - aspoň raz za 3 mesiace.
 6. Deti a slniečko - nadmerné slnenie a opakované spálenie kože v detstve spôsobuje vznik kožných nádorov v dospelosti. Deti do 6 mesiacov veku by nemali byť vystavené slnku vôbec, deti do 2 rokov by sa na ňom mali zdržiavať čo najmenej a s najvyššou SPF ochranou 50 +!
 7. Sledovanie vyššieho počtu znamienok - riziko vzniku malígneho melanómu narastá s vyšším počtom materských znamienok
 8. S vekom by mala pribúdať ďalšia ochrana - naša pokožka vydrží veľa, ale všetky poškodenia si pamätá. Riziko rozvoja rakoviny kože stúpa so zvyšujúcim sa vekom, za čo je zodpovedná opakovaná a chronická expozícia UV žiareniu, ktorá sa vekom kumuluje.
 9. Pozor na mechanickú iritáciu - poranenie, respektíve drobné opakované poškodenie a iritácia znamienka môže viesť k patologickým zmenám v materskom znamienku
 10. Vyhľadajte lekára - minimálne raz za rok absolvujte preventívnu prehliadku znamienok u dermatológa. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: