Pomóc, neplatí mi na dieťa!

Redakcia | 8. september 2017
Pomóc, neplatí mi na dieťa!

S partnerom už nezdieľate spoločnú domácnosť, ale stále vás spájajú vaše deti. On však na to akosi zabúda a na účte už nejaký čas nepristálo od neho nič okrem veľkej nuly. Čo sa dá robiť?

Pomôcť vám môže náhradné výživné.

Čo je náhradné výživné?

Súčasné platné právo upravuje tento problém v zákone č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom. Hlavným cieľom tohto zákona je zabezpečiť rýchly a dostatočný spôsob poskytnutie náhradného výživného osobám, ktorým sa z rôznych dôvodov výživné neplatí.

Poskytnuté náhradné výživné nezbavuje povinnú osobu povinnosti platiť výživné, ale slúži predovšetkým na ochranu oprávnenej osoby, zmierňuje ekonomický dopad neplatenia výživného počas procesu exekúcie a chráni tým oprávnenú osobu pred všetkými dôsledkami, ktorým môže byť vystavená v dôsledku neplatenia výživného a zlej finančnej situácie.

Náhradným výživným štát  prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa, ktoré spĺňa podmienky nároku.

Striedavá starostlivosť - výhra? Pre koho?

KTO je oprávnenou osobou na získanie náhradného výživného?

Oprávnenou osobou je dieťa, ktorému:

  • rodič alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné dieťaťu, pričom táto osoba si neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v stanovenej lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinná osoba nezačala platiť výživné,
  • nevznikol nárok na sirotský dôchodok (alebo sirotský výsluhový dôchodok), alebo jeho výška je nižšia ako suma minimálneho výživného určeného podľa zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine,
  • má trvalý pobyt a zdržiava sa na území Slovenska alebo študuje v zahraničí,
  • v prípade školopovinného dieťaťa si riadne plní povinnú školskú dochádzku,
  • neprekročí stanovený maximálny príjem.

Striedavá rodičovská výchova: keď deti žijú „na striedačku“

V akých prípadoch sa poskytuje náhradné výživné? Do akej výšky vašich príjmov naň máte nárok? Kde oň vlastne požiadať a ako postupovať? To sa dozviete v septembrovom vydaní MAMA a ja.

Aktuálne akcie pre predplatiteľov!

V septembri si môžete vybrať z dvoch možností:

1. Získajte predplatné MAMA a ja s kávovarom Cafissimo PURE len za 38 € !

V tejto hodnote získate:
predplatné MAMA a ja = bežná suma 20,40
+ kávovar Cafissimo PURE = bežná suma 79 €
 Pre vás však len za sumu 38 €!

2.  Predplatné MAMA a ja so zľavou

MAMA a ja si môžete predplatiť na jeden rok za cenu 15,40 €,
vrátane poštovného, bez nároku na kávovar.
Hodnota 12 čísiel je 20,40 €, získate tak 5 € zľavu.


Online si môžete MAMA a ja predplatiť https://mamaaja.sk/predplatne

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: