PF 2009

1.1.2009 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Želáme Vám šťastný rok 2009!

Vykročenie správnou nohou, šťastné tehotenstvá, ľahké pôrody, zdravie, šťastie a lásku vám  i vašim najbližším do nového roku 2009 želá

kolektív  MAMA a ja