Oslávme spolu svetový deň rodiny!

Mgr. Zuzana Paprskárová | 15. May 2018
svetový deň rodiny, rodina, láska, spoločnosť, deti, výchova

V roku 1993 bol Organizáciou spojených národov (OSN), vyhlásený Svetový deň rodiny (World Family Day). Pripomíname si ho v dnešný deň.

Význam tohto dňa je pripomenutie si dôležitosti rodiny ako základnej jednotky spoločnosti.

Rodina je domov v našom srdci

Rodina je základom spoločnosti, je miestom, kde sa vychovávajú budúce generácie ľudí. Jej funkcia je teda významná.

Svetový deň rodiny je zároveň príležitosťou pre jednotlivé krajiny, zamyslieť sa nad fungovaním rodinnej politiky, spoznať problematiku týkajúcu sa rodiny, ekonomické, sociálne problémy, ktoré sa v jednotlivých štátoch vyskytujú.

Vychutnajme si spolu spolupatričnosť a význam dnešného dňa! Venujme pozornosť medziľudským vzťahom, našim najbližším. Nie je dôležitá veľkosť našej rodiny, ale to, že spolu zdieľame život. Rodina je domov v našom srdci.

„Keby sme mohli navrátiť lásku do rodín, svet by sa zmenil na raj.“

Matka Tereza, 1910-1997

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: