Obnova lásky v rodinách

Redakcia | 26. Apr 2012

Pozývame vás na seminár - predstavenie školy PhDr. Jiriny Prekopovej.

PhDr. Jiřina Prekopová je svetoznáma nemecká psychologička českého pôvodu, zakladateľka Terapie pevným objatím (TPO), prezidentka medziná-rodnej spoločnosti pre TPO, autorka populárno- náučnej literatúry z oblasti detskej psychológie a výchovy. Niektoré knihy sú preložené do 17 jazykov, medzi najznámejšie patria Malý tyran, Neklidné dítě, Pevné objetí - cesta k vnitřní svobodě, Nese mně řeka lásky. Vďaka kurzom a seminárom Dr. Pre-kopovej sa pevné objatie stáva prostriedkom obnovy lásky v rodine.

 

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Katedra prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety
Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Katedra psychológie VŠZaSP sv. Alžbety
Občianske združenie Slovenské duly
Fórum riaditeľov detských domovov

organizujú seminár

Obnova lásky v rodinách

predstavenie školy PhDr. Jiřiny Prekopovej
16. a 17. mája 2012 v Bratislave
(mestská časť Záhorská Bystrica)

 

Termín semináru:

16. mája 2012 (streda) od 9.00 – 17.00 hod.
17. mája 2012 (štvrtok) od 9.00 – 13.00 hod.

Miesto konania:

Bratislava- mestská časť Záhorská Bystrica
Veľká sála Spoločenského domu, Námestie Rodiny 1

Účastnícke poplatky:

30€ za obidva dni
25€ len v stredu (16.5.)
15€ len vo štvrtok (17.5.)
50% zľava- študenti, matky na MD, seniori
20% zľava- zamestnanci DeD, náhradní rodičia
úhrada poplatku na účet: 4040029105/3100 (Ľudová banka)
variabilný symbol: 16175

Registrácia:
- podmienkou Vašej účasti na seminári je vyplnenie webového formuláru - registrácia účastníkov sa uskutoční dňa 16.5.2012 (resp. 17.5.2012), vždy v čase od 8:15 – 8:45 hod.
- pri registrácii je potrebné sa preukázať ústrižkom o zaplatení účastníckeho po-platku

Seminár je ohodnotený kreditnými bodmi v systéme celoživotného vzdelávania v odbore psychológia.
Bližšie informácie získate na tel. 0911 693 626

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: