Nadačný fond Slovak Telekom rozdelil 950 tisíc korún na pomoc mladým zdravotne znevýhodneným

23.3.2008 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil vrámci druhého grantového kola pod názvom IN-FORMÁCIE 13 organizácií z rôznych regiónov Slovenska celkovou sumou vo výške 950.680,- Sk.

(Bratislava, 19. marec 2008) – Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci druhého grantového kola pod názvom IN-FORMÁCIE 13 organizácií z rôznych regiónov Slovenska celkovou sumou vo výške 950.680,- Sk. Získané financie umožnia podporeným organizáciám realizovať projekty, ktoré spoja mladých zdravotne znevýhodnených ľudí a ich zdravých rovesníkov pri posilňovaní spoločenskej integrácie znevýhodnených ľudí. 

Medzi podporenými projektmi sa nachádza množstvo rôznych inovatívnych prístupov, akými chcú mladí ľudia spolupracovať pri citlivom analyzovaní a riešení problémov zdravotne znevýhodnených. Vďaka podpore z Nadačného fondu Slovak Telekom a úsiliu mladých vznikne napríklad v Čiernej nad Tisou čitáreň s pripojením na internet; uskutočnia sa semináre, workshopy a výstava fotografií a výtvarných diel mladého zdravotne znevýhodneného umelca; v Dunajskej Strede sa budú postihnutí autizmom vďaka pomoci mladých dobrovoľníkov, ako aj špeciálnych pomôcok zdokonaľovať v komunikácii s okolím; v Spišskej Novej Vsi spoločne zmonitorujú bezbariérový prístup v meste; v Bratislave sa uskutoční špeciálny fotografický maratón, ktorý spojí 200 zrakovo znevýhodnených a zdravých mladých ľudí. 

Spoločným menovateľom všetkých podporených projektov je posilňovanie tolerancie a spoznávanie „svetov“, ktoré boli úplne alebo sčasti skryté pred zdravými aj zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. Podporené projekty zároveň napomôžu k zlepšovaniu prístupu k informáciám zdravotne znevýhodneným ľuďom, aby sa ich šance vyrovnali bez ohľadu na ich zdravotný stav. Súčasťou týchto projektov je aj využívanie informačno-komunikačných technológií, ako aj sprostredkovanie nových zručností pri práci s nimi. 

Organizácie mohli vyše jedného mesiaca posielať svoje žiadosti o podporu do Nadácie Intenda. Záujem o podporu prejavilo 61 organizácií z celého Slovenska. Prihlásené projekty hodnotila komisia zložená z nezávislých odborníkov, ktorí majú blízko k problematike zdravotného znevýhodnenia.  Vybraté boli tie projekty, ktoré využijú poskytnuté financie efektívne a v prospech stanovenej cieľovej skupiny grantového kola. 

O Nadačnom fonde Slovak Telekom:
Nadačný fond Slovak Telekom založila pri Nadácii Intenda spoločnosť Slovak Telekom s cieľom sprístupňovať svet informácií pre všetkých, bez ohľadu na vek, zdravotný stav, sociálne postavenie  a pod. Prostriedky z nadačného fondu pomáhajú znevýhodneným jednotlivcom, ako aj organizáciám dostať sa k takým informáciám, ktoré zlepšia ich kvalitu života. Doteraz bolo z fondu prerozdelených 2 444 650 Sk pre 34 organizácií a 28 jednotlivcov z celého Slovenska. Bližšie informácie o činnosti nadačného fondu sa dozviete v Nadácii Intenda alebo na www.fondst.sk .

Kontakt:
Lenka Škorpilová
manažérka komunikácie
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
tel. č.: 02/57 297 902
fax: 02/57 297 117
e-mail: fondst@intenda.sk
www.fondst.sk

Zoznam podporených organizácií v grantovom kole IN-FORMÁCIE

 Kraj Mesto Názov organizácie
 Názov projektu
 Poskytnutá suma
 1 PO Sačurov Klub priateľov školy Čarovná komnata 33 000,00 Sk
 2 KE Čierna nad Tisou
 Spoločenstvo evanjelickej mládeže Sme tu aj my
 85 000,00 Sk
 3 TT Dunajská Streda
 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Dunajskej Strede Otvorme autistom nový svet 
 100 000,00 Sk
 4 BA Jakubov Dom Svitania, n.o. Využívanie moderných informačných zdrojov a technológií pri práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím v Dome Svitania, n.o. v Jakubove
 73 680,00 Sk
 5 NR Nitra  Nitrianska komunitná nadácia
 Spolu prekonávame bariéry
  60 900,00 Sk
 6 BA Bratislava eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, redakcia časopisu Rebrík
 Som tu – tešte sa tomu!
 75 500,00 Sk
 7 BA Bratislava AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku 
 Takto si tu žijeme 65 000,00 Sk
 8 TT Senica PRO REGION n.o. Spoznajme sa navzájom 
 73 400,00 Sk
 9 BB Nová Baňa
 Občianske združenie - Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím
  „Odkryjem ti môj svet“
 90 500,00 Sk
 10 BA Bratislava INEX Slovakia - občianske združenie
  INtegra INformuje s INexom 82 500,00 Sk
 11 PO Prešov Občianske združenie "Priatelia sluchovo postihnutých detí" 
 Komunikácia bez bariér
 95 000,00 Sk
 12 BA Bratislava Zaostri Fotomaratón pre zrakovo hendikepované deti
 85 000,00 Sk
 13 PO Stropkov  Dom detí Božieho milosrdenstva Kde bolo, tam bolo... 31 200,00 Sk
       950 680,00 Sk