Mikulášsky víkend

5.12.2008 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Želáme Vám veselého Mikuláša!

Tradícia Mikuláša je veľmi výrazná. V predvečer 6.decembra Mikuláš navštevuje - zvyčajne v sprievode čerta a anjela deti a obdarováva ich.

Ponožky alebo topánky postavené predo dvermi, alebo na okne sú ráno na Svätého Mikuláša naplnené sladkosťami.

Uctievanie Mikuláša sa rozvinulo v Nemecku v 10. storočí. V tom istom storočí vznikol v Nemecku zvyk, ktorý ostal zachovaný dodnes:  Mikuláš navštívi deti a obdaruje ich.

Oblečenie aj meno Mikuláša sa národnostne aj krajovo mení. Podoba, pod akou dnes všeobecne Mikuláša zobrazujeme, bola vytvorená len pred 100 rokmi maliarom Moritzom von Schwindom: Mikuláš s dlhou bradou v plášti s kapucňou, lemovanou kožušinou. Najčastejšie má pri sebe tri zlaté gule na knihe.

Jeho životopisci hovoria, že už od mladosti bolo v ňom vidieť niečo zvláštne. Je to aj pochopiteľné, veď žil medzi pohanskými chlapcami, od ktorých sa líšil úprimnou zbožnosťou a skromnosťou. Úsmevom si podmaňoval mladé duše, vyhľadal ich a privádzal na cestu zbožnosti a čistého života. To isté robil aj ako dospelý. Práve z tohto dôvodu dostal titul miláčika a ochrancu detí.

Rozhodli ste sa osláviť Svätého Mikuláša posedením pri stromčeku, alebo navštívite výstavu? Čo tak stráviť nedeľu v duchu kultúry a vybrať sa napríklad do divadla

Nech strávite tento Mikulášsky víkend akokoľvek, MAMA a ja vám želá príjemné chvíle v kruhu najbližších!