Kde bolo, tam bolo...

26.2.2009 v kategórii Mama, autor MAMA a ja 04/2002, foto: istockphoto.com

Nie je to len pekný zvyk pred spaním, čítanie je jedným z nástrojov, ktorým ovplyvňujeme a stimulujeme psychický vývoj dieťaťa.

Deň bez prečítanej rozprávky akoby ani nebol. Váš hlas, váš úsmev môžu zmeniť obyčajný text  v knižke na živý príbeh. Spoločné čítanie rozprávkových knižiek nie je len akýmsi aktom lásky medzi rodičom a dieťaťom, ale aj podporuje jeho chuť k objavovaniu nového, či učeniu sa.

Kde bolo tam bolo“... Nie je to len pekný zvyk pred spaním, čítanie je jedným z nástrojov, ktorým ovplyvňujeme a stimulujeme psychický vývoj dieťaťa. Môže sa vám zdať, že čítať úplne malému dieťatku je zbytočné, že vám aj tak nerozumie. No opak je pravdou. Slová, ktoré vyslovujete, tón vašej reči, mimika či gestikulácia majú pre dieťa veľkú hodnotu. Hlas matky, otca, starej mamy dokážu premeniť obyčajný popísaný papier na živý príbeh.

Vedecké výskumy potvrdili, že deti, ktorým rodičia pravidelne čítali knihy počas prvých rokov života (od narodenia do predškolského veku) dosahujú lepšie výsledky v škole, dokážu sa lepšie vyjadrovať, majú lepšiu schopnosť koncentrácie. A čo je možno pre osobnostný vývin dieťaťa ešte dôležitejšie: získajú  väčšiu istotu a dôveru v seba samého. Slová zostávajú; a je jedno čo mama dieťatku prečítala, či rozprávku alebo básničku, krátku riekanku, Dobšinského alebo Anderssena. Posolstvo pre dieťa zostáva rovnaké: „Čítam ti, pretože ťa mám rada“.
 
Vyberáme knihy podľa veku

Detských kníh je nespočetne veľa. Pri ich výbere si však treba uvedomiť vek dieťaťa a teda vývojovú fázu, v ktorej sa nachádza aby sme ho mohli vhodne stimulovať. Od šiestich do deviatich mesiacov sú pre deti najvhodnejšie skladacie obrázkové leporelá, s jasnými výraznými obrázkami, ktoré si dieťa môže prezerať aj samo (mali by byť z netoxického  materiálu, pretože je viac ako pravdepodobné, že dieťa si ich bude dávať do úst). V tomto období deti komentujú určité obrázky zvukmi a výrazmi tváre. Radi si „čítajú“ knižku spolu s rodičom, ktorý komentuje príslušné obrázky. Pred spaním nezabúdajte na uspávaciu básničku alebo riekanku.

V období okolo prvého roku dieťaťa vyberáme veľké knihy, kde dieťa nájde jednoduché ilustrované príbehy rodinného života, bežné denné činnosti (vstávanie, umývanie, jedenie) a príbehy zo života zvieratiek. Vhodné sú krátke rýmovačky k príbehom, nezabudnite počas čítania gestikulovať, meniť tón hlasu, zapojiť dieťa do príbehu.

Od 15 do 18 mesiacov dieťa urobí veľký pokrok v psychomotorickej oblasti. Aj knižky preto volíme komplexnejšie, s veselými príbehmi o ľuďoch, zvieratkách.

Deti v predškolskom veku obľubujú rozprávkové príbehy s vymyslenými postavami alebo bytosťami, pri ktorých môže ich fantázia naplno pracovať, ale nemali by ste zabúdať ani na príbehy „skutočného“ života, prostredníctvom ktorých lepšie porozumejú napr. rodinným vzťahom, či okolitému svetu.

Kedy a ako čítať deťom knihy

  • Aj na čítanie je treba zvoliť vhodný čas: najideálnejšie je čítať dieťatku pred spaním, alebo po návrate zo škôlky.
  • Ak vidíte, že dieťa je unavené, nepozorné, alebo zaujaté inou činnosťou nepokračujte v čítaní. Pokúste sa vystihnúť nejakú inú chvíľu.
  • Spoločné čítanie je vynikajúcou činnosťou napr. pri dlhej ceste autom, vlakom či počas čakania u lekára.
  • Počas čítania sa snažte vtiahnuť dieťa do deja, aby nebolo len pasívnym poslucháčom.
    Poproste ho aby vám ukázalo, kde je na obrázku napr. psík, či iná postava z príbehu. Pochváľte ho za každú správnu odpoveď. Nechajte ho aby za pomoci svojej fantázie príbeh menilo a dopĺňalo.
  • Staršie batoľatá a deti v predškolskom veku majú radi komplikovanejšie príbehy s humornou zápletkou a hranou interpretáciou textu; príbeh si nielen vypočujú, ale keď im ho zahráte prežívajú pri ňom aj rôzne emócie, učia sa rozlišovať dobré od zlého.
  • Čítať deťom príbehy znamená pestovať v nich záujem, či záľubu v čítaní.
  • Posolstvo príbehu by malo vždy pozitívne: tak sa dieťa naučí, že s odvahou, trpezlivosťou a odhodlaním sa dajú vyriešiť aj tie najzložitejšie situácie.
  • Počas čítania sa nezabudnite na dieťa usmiať, pohladkať či objať ho – zapamätá si, že čítanie je niečo pekné a príjemné.