K tradíciám Vianoc patrí aj Úsmev ako dar

Eliška Fričovská v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar | 11. december 2012
K tradíciám Vianoc patrí aj Úsmev ako dar

K sviatočným tradíciám v mnohých rodinách patrí i sledovanie vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar venovaného predovšetkým deťom z detských domovov.

K sviatočným tradíciám v mnohých rodinách patrí i sledovanie vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar venovaného predovšetkým deťom z detských domovov. Viete však, že funguje už 30 rokov a celú tradíciu založili vodiči Slovenskej televízie? Že myšlienka sa zhmotnila v koncert a ten v spoločnosť Úsmev ako dar, ktorá pomohla transformovať celý systém náhradnej výchovy u nás? Že vďaka nim nachádzajú mnohé deti nový domov, láskavú náruč náhradných rodičov, ale získavajú aj možnosť návratu do svojej pôvodnej – biologickej rodiny, ktorej odborníci vedia pomôcť nabrať správny smer?

Oslávte silu rodiny

O tom, ako to všetko začalo, ako môžete pomôcť deťom z detských domovov i vy, sme sa pozhovárali s PR manažérkou Spoločnosti Úsmev ako dar Mgr. Art Slávkou Liptákovou, ArtD.

„Nikto by nemal byť na Vianoce sám, obzvlášť nie deti. Pretože ony sú tým najsviatočnejším, čo máme nielen počas sviatkov, ale aj vo všedné dni.“

Od prvého koncertu Úsmev ako dar uplynulo už neuveriteľných 30 rokov, ak sa obzriete späť, čo všetko je ukryté v mozaike spomienok?

Tridsať rokov je dosť – jeden dospelý ľudský život. Za ten čas sa toho udialo naozaj veľa. Prvý Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar sa uskutočnil v roku 1982 v bratislavskom Istropolise. Michal Dočolomanský a Izabela Pažítková vtedy otvorili slávnostný večer a privítali deti z 25 detských domovov zo Slovenska a Moravy. Išlo o prvý benefičný koncert v strednej a východnej Európe vôbec. Tento odvážny nápad, zorganizovať podujatie špeciálne pre deti z domovov, dostali šoféri Slovenskej televízie pod vedením Jula Hrona. Jeden z ich kolegov, Tono Valentín, vyrastal v detskom domove v Holíči, a práve on inšpiroval ostatných k tomu, aby neboli ľahostajní. Partia šoférov naštartovala niečo, o čom ani sami nepredpokladali, ako ďaleko to zájde a aký zásadný dopad to bude mať na životy detí bez rodiny. O niečo neskôr už bolo zrejmé, že ich úsilie potrebuje pevnú základňu, a tak v roku 1991 vznikla spoločnosť Úsmev ako dar. Dnes sa Úsmev venuje problematike náhradnej starostlivosti v plnej šírke, od prevencie a práce s pôvodnou rodinou až po sprevádzanie mladých dospelých po odchode z detských domovov. Vianočný benefičný koncert je stále súčasťou našej práce. Ako sa menila a vyvíjala situácia detí v domovoch, menil sa aj jeho účel. Dnes už koncert nie je natoľko o konkrétnej materiálnej pomoci, ale viac o osvete a pripomínaní problematiky opustených detí. No jeho zmysel a poslanie zostalo to isté – rozdávať radosť.

Ako dnes vnímajú umelci ponuku byť súčasťou prestížneho, „najstaršieho“ koncertu na Slovensku?

Náš koncert má od začiatku benefičný charakter, to znamená že umelci na ňom účinkujú bez nároku na honorár. Ak prídu, prídu kvôli deťom. Keby sme to povedali dnešným jazykom, nemajú z toho žiaden profit. Ale zase... Profit možno nemusí byť vždy len finančný. Ziskom každého jedného, kto sa na našom benefičnom koncerte podieľa, je dobrý pocit, že sa pričinil o zmysluplnú a prospešnú vec. Dnes už je benefičných koncertov pre deti viac, ale ten náš má naozaj špeciálnu atmosféru. Neverili by ste, akú úžasnú emóciu radosti dokážu tieto deti vyčariť. Možno práve preto, že v bežnom živote až tak veľa radosti nezažívajú. Sú vďačné za každý prejav náklonnosti. Ak sa o nich úprimne zaujímate, vycítia to a vedia to nielen oceniť, ale aj opätovať. Celé ovzdušie v sále je naplnené ich nadšením. Všetci to cítia. Moderátori aj umelci... To je dôvod, prečo sa väčšina z nich každý rok na koncert vracia. Niektorí z nich sa začali o deti z domovov dokonca zaujímať hlbšie. Jaro Bekr a Laci Strike im umožnili navštevovať ich tanečné školy. Tanečníci z Old School Brothers už niekoľkokrát zavítali do Hriňovej, aby tam potešili malých „domovákov“. Bibiana Ondrejková a Katka Brychtová zase chodievali do detského domova v Bernolákove. Záujem Katky Brychtovej o tieto deti vyústil až do rozhodnutia venovať sa sociálnej práci, ktorú dnes študuje na Vysokej škole sv. Alžbety v Trnave. Tešíme sa, že účinkovanie slovenských umelcov na našom Vianočnom koncerte má aj takéto vyústenia. Je to potvrdením toho, že si máme navzájom čo dať.

Kedy sa začnú „rozbaľovať“ sviatočné koncertné prekvapenia tohto roku?

Tento rok sa koncert uskutoční 13. decembra v bratislavskej Incheba Expo Aréne a záznam z neho si televízni diváci budú môcť pozrieť 24.12. o 13.30 na STV 1. V tento sviatočný deň sa všetci tešíme na to, ako si rozbalíme ten svoj darček. A my by sme si veľmi priali, aby sme deti nemuseli obdarovávať len hračkami, ale aby sme im mohli dať pod stromček čosi oveľa cennejšie, a to naše priateľstvo. Úplne najkrajšie by bolo, keby sa dal do vianočného papiera zabaliť vzťah s rodinou, s mamou a otcom, ale to nedokážeme. Je vždy smutné, keď deti na Vianoce zostávajú v domove. Verte mi, že to prežívajú veľmi ťažko. Doľahne na nich vedomie toho, že sú nechcené, a odtiaľ už je len krok k myšlienke, že sú nepotrebné. A to nie je pravda! Nikto by nemal byť na Vianoce sám, obzvlášť nie deti. Pretože oni sú tým najsviatočnejším, čo máme nielen počas sviatkov, ale aj vo všedné dni.

„Jediným zdravým zázemím pre dieťa je rodina. Iba tu sa môže plnohodnotne rozvíjať, zažívať pocit prijatia a bezpečia, ktorý raz bude môcť odovzdať ďalej.“

 

Jedným z dôležitých míľnikov „úsmevákov“ je i pomoc v transformácii detských domovov – znie to zložito, ale ide vlastne o to, že deti už nevyrastajú v mega neosobných „ústavoch“, kde majú nalinkovaný celý deň, raňajky sa „odrazu“ objavia na stole, ale súčasné detské domovy sa viac podobajú rodinám – menej detí, zúčastňujú sa na domácich prácach... Aké sú vaše ďalšie plány v rámci systému náhradnej rodinnej starostlivosti?

Úsmev skutočne stál pri transformácii detských domovov a dodnes to považujeme za jednu z najdôležitejších vecí, ktorá sa nám podarila. Týmto krokom sa život detí v domovoch veľmi výrazne zmenil, a zmenil k lepšiemu. Dnes treba v začatom úsilí pokračovať a približovať prostredie náhradnej starostlivosti čo najviac k tomu rodinnému. Mottom našej spoločnosti je ...aby každé dieťa malo rodinu. Je to odvážne predsavzatie, no my sme presvedčení, a vedecké výskumy potvrdzujú, že jediným zdravým zázemím pre dieťa je rodina. Iba tu sa môže plnohodnotne rozvíjať, zažívať pocit prijatia a bezpečia, ktorý bude raz môcť odovzdať ďalej. Preto je dôležité posilniť prevenciu a prácu s pôvodnou rodinou. Našou snahou je sprevádzať rodiny v kríze tak, aby ku krajnej možnosti, akou je vyňatie dieťaťa, dochádzalo čo najmenej. Každá rodina má okrem svojich problémov aj svoj potenciál a silu. Tie treba podporovať a rozvíjať. Keby sa to podarilo, deti by do systému náhradnej starostlivosti vôbec nemuseli vstupovať. Samozrejme, nie vždy sa to dá. Vtedy je dôležité pracovať na tom, aby sa dieťa mohlo vrátiť do pôvodnej rodiny alebo k príbuzným. Ak nie je reálna ani táto šanca, treba dieťaťu zabezpečiť náhradnú, pestúnsku, prípadne profesionálnu rodinu. Viete, tieto deti raz vyrastú a budú mať vlastné deti. A pokiaľ nechceme, aby aj oni skončili v detských domovoch, musíme sa postarať o ich rodičov a ponúknuť im skúsenosť života v rodine.

„Veľa ľudí si spomenie na opustené deti práve na Vianoce. Ak ich vezmeme a zase vrátime tam, odkiaľ prišli, pocit „odloženia“ sa môže ešte prehĺbiť.“

Ako môžu jednotlivci či rodiny pomôcť deťom z detských domovov alebo SPDDD Úsmev ako dar?

Najväčšou pomocou pre tieto deti je ponúknuť im bezpečný a dlhodobý vzťah. Veľa ľudí si spomenie na opustené deti práve na Vianoce. Dokonca sú ochotní prijať ich počas sviatkov aj do svojej rodiny, ale takýto prístup deťom z domova nepomôže. Ak ich vezmeme a zase vrátime tam, odkiaľ prišli, pocit „odloženia“ sa môže ešte prehĺbiť. Deti potrebujú blízkeho človeka, a blízkosť zase potrebuje viac času, než len pár voľných dní na konci roka. Preto je dôležité, ak už sa niekto rozhodne vstúpiť do vzťahu s deťmi z domova, aby to bral vážne. Radi u nás privítame záujemcov o náhradné rodičovstvo, rodinné tútorstvo či dobrovoľníctvo. Tomu by sme sa potešili najviac. No nie všetci môžu ponúknuť vzťah. Predsa len, je to čosi vzácne a osobné. Ak by teda niekto chcel pomôcť iným spôsobom, radi privítame akúkoľvek formu podpory našich projektov a programov pre deti.

Aké je vaše vianočné želanie pre deti?

Snáď to nebude znieť formálne, ale každému dieťaťu by sme chceli zaželať a dopriať láskyplnú rodinu.

Viete, že...

  • Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar je najstarší benefičný koncert na Slovensku i v strednej Európe. Tohto roku si ho môžete pozrieť 24.12. o 13.30 h na STV 1.
  • Tradične sa ho zúčastňuje viac ako 900 detí z celého Slovenska, čo znamená, že počas predchádzajúcich 29 ročníkov sa ho zúčastnilo už 27 000 detí z detských domovov a náhradných rodín
  • Koncert má najmä osvetovú myšlienku, ktorá napomáha riešiť problematiku náhradnej starostlivosti, resp. ponúka systematické riešenia pomoci deťom žijúcim v detských domovoch a náhradných rodinách na Slovensku. Šíri myšlienku dôležitosti napĺňať deťom potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, súrodeneckých väzieb, potrebu bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných.
  • V rámci programu koncertu sa už 13. rok bude odovzdávať Cena Milana Rúfusa. Je to morálne ocenenie a poďakovanie Spoločnosti Úsmev ako dar, ktorá sa udeľuje výnimočným osobnostiam, ktoré sa významne pričinili, aby opustené deti našli rodinu alebo aspoň prostredie, ktoré ju pripomína. Cenu každoročne odovzdávajú významné osobnosti Slovenska.

Ak vás problematika náhradného rodičovstva, či pomoci deťom z detských domovov zaujala, viac informácií sa môžete dozvedieť na: www.usmev.sk, www.nahradnarodina.sk, www.mostykrodine.sk, www.facebook.com/usmev.sk.

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: