Hodina deťom vyhlasuje 12. ročník Grantového programu

Redakcia | 22. december 2010

Dospelí, zaostrite na deti! Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 12. ročník Grantového programu Hodina deťom (GP HD 12).

Dospelí, ZAOSTRITE NA DETI!

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 12. ročník Grantového programu Hodina deťom (GP HD 12).

Finančné prostriedky 12. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. marca 2011, rozdelí do týchto programových oblastí:

 

1. NIELEN MAŤ (vedomie vlastnej hodnoty a dôstojnosti)
Je dôležité, aby všetky deti poznali svoju hodnotu, mali úctu k životu, prírode a chceli byť hodnotným človekom, nielen mať veľa peňazí.

2. KEĎ SÚ DETI INÉ (rešpekt k rôznorodosti)
Medzi nami sú deti, ktoré sa od iných viditeľne odlišujú, majú inú farbu pleti, sú mimoriadne nadané, majú vážny zdravotný problém, alebo žijú v izolácii či v nedostatku. Tieto deti nesmú byť vylúčené z bežného života.

3. RIEŠME VECI SPOLU (participácia detí)
Naučme sa rešpektovať bohatý vnútorný svet detí. Snahou NDS je, aby dospelí  vnímali pocity a názory detí,  úprimne sa zaujímali o ich videnie sveta, potreby a ohrozenia, napr. učili ich poznať riziká internetu...

 4. KEĎ DIEŤA POTREBUJE OKAMŽITÚ POMOC (predchádzanie a riešenie krízových situácií detí)
Pomoc potrebujú deti v ťažkých životných situáciách, na ktoré nie sú pripravené, napr. rodina sa rozpadá, trpia nevyliečiteľnými chorobami, sú osirotené, opúšťajú detské domovy, krízové centrá, reedukačné ústavy či majú rodiča vo väzbe.

Podávanie žiadostí o príspevok z GP HD 12:
Podávanie projektov/žiadostí o finančný príspevok je možné len cez ONLINE APLIKÁCIU na www.nds.sk/vyzvy. Ak ste sa už v aplikácii zaregistrovali minulý rok, tento rok do nej vstúpite cez rovnaké meno a heslo. Prihlasovacie údaje si starostlivo uschovajte; budete ich potrebovať pri každom prihlásení sa do ONLINE APLIKÁCIE. Formulár projektu 12.ročníka Grantového programu Hodina deťom bude v ONLINE APLIKÁCII sprístupnený, a teda vypracovávanie a podávanie projektov bude možné od 1. februára 2011.

 

Dokumenty potrebné na vypracovanie projektu/žiadosti o finančný príspevok z GP HD 12:
Grantové podmienky GP HD 12
Príručka na tvorbu projektu GP HD 12
Pomocný formulár projektu GP HD 12

 

Dôležité termíny GP HD 12:
• príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant - 23. december 2010 – 31. január 2011
• začiatok prijímania ONLINE žiadostí/projektov - 1. február 2011
• priebežné vypracovávanie projektov v ONLINE APLIKÁCII - 1. február – 6. marec 2011
• konzultácie projektov - február 2011
• uzávierka projektov - 6. marec 2011

 

Kontaktná osoba:
Karin Vaňatková – karin@nds.sk, tel.: 02/ 5263 6471, 0911 702

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: