Detská burza

12.3.2008 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Predaj bude v sobotu 29. marca 2008 od 9,00 do 12,00 hod.

Dňa 28. - 29. marca 2008 sa opäť uskutoční detská burza, v priestoroch strediska Saleziánov don Bosca (Mamateyka), na ul. Mamateyova 4, 851 04 Bratislava Petržalka.

Príjem vecí na predaj bude v piatok 28. marca 2008 od 17,00 do 19,00 hod.

Predaj bude v sobotu 29. marca 2008 od 9,00 do 12,00 hod.

Prijaté budú tieto veci:
Jarné a letné detské oblečenie do veľkosti 134 vrátane /max. 50 ks/, oblečenie prosím noste LEN moderné a čisto vyprané, ďalej napr. kočiare, postieľky, topánočky a akýkoľvek detský artikel od A do Z (napr. hračky, športové potreby a podobne ) max. 50 ks.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo neprebrať veci, ktoré z hľadiska ich posúdenia budú nevhodné.

Opäť môžete priniesť aj veci na darovanie!!!

Nepredaný tovar a peniaze za predané veci si treba vyzdvihnúť v sobotu 29. marca 2008 od 15,00 do 16,00. Nevyzdvihnuté veci a peniaze prepadajú v prospech deti z detských domovov.

V stredisku Saleziánov -Don Bosca bude sprostredkovaný predaj tovaru za cenu určenú predávajúcim, pričom 20% z určenej ceny bude použitých pre účely strediska.
 
Pozor!!!
S vecami na predaj musíte priniesť aj vyplnené predajné listy (2x) s pridelenými číslami. Predajné listy a čísla vám môžeme zaslať e-mailom, prípadne osobne. Cenovky na veciach musia byt prišité alebo pevne prilepené (žiadne zapínacie špendlíky). Vzor cenoviek  vám zašleme e-mailom.

Ak máte záujem priniesť veci na predaj, vyžiadajte si obratom aj predajné číslo a vzor cenoviek.
 
Podrobnejšie info na tel. 0903 677 871 (Bea – vo večerných hodinách prosím), detska.burza@chello.sk.