Deň matiek

Redakcia | 14. May 2017
Deň matiek

Krásny Deň matiek v kruhu najbližších!

Odkedy sa oslavuje Deň matiek?

Prvé správy o oslave dňa matiek siahajú do 16. storočia. V Anglicku sa vtedy tomuto dňu hovorilo Materská nedeľa, alebo aj Nedeľa matiek. V USA Deň matiek navrhla v roku 1872 Julia Ward Howeová a venovala tento deň mieru.

Na sklonku 19. storočia sa 11-násobná matka Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie začala angažovať za práva matiek.

Po jej smrti v jej úsilí pokračovala jej dcéra, ktorá požiadala o bohoslužbu na počesť pani Jarvisovej a všetkých matiek sveta. V roku 1907 zahájila kampaň za ustanovenie Dňa matiek ako národného sviatku. Dočkala sa ho v roku 1911.  

V roku 1914 bol Deň matiek oficiálne vyhlásený za národný sviatok - deň verejného vyjadrenia lásky a úcty matkám. Druhú májovú nedeľu matky nepracovali, neupratovali, nevarili.

Všetko zariadili ich deti, ktoré svoje matky navyše obsluhovali. Američania sa ozdobovali kvetom - bielym ten, kto už matku nemal a červenou tí ostatní.

Želáme Vám krásny Deň matiek v kruhu milujúcej rodiny. 

MAMA

Prosím, odpusť mi, keď ťa urážam.

Som vždy iba tvoj.

Ľutujem, čo som vyviedol.

Neplač pre mňa, nerob si výčitky.

Si starostlivejšia ako starostlivosť víly.

Vždy ťa milujem, v každej chvíli.

Si vždy a navždy moja mama.

Vietor odbíja hodinu starnutia

dnes, zajtra i pozajtra.

Keby si nemala mňa,

mala by si iné starosti

a iné problémy.

Ber ma ako svoj kríž.

Si moja mama, nebuď smutná,

pozri, ako rozkvitli kvety.

Delia svet na dva svety.

Pozri, láska aj dnes

si nájde cestu. 

Si moja mama

a ja tvoj syn

s kapsou ustavičných zím.

 

*Boris Prígl, nar. 1975, Trnava, diagnóza: mentálna retardácia

Zdroj: Glg bolesti - Zborníček vybratých poľských a slovenských literárnych prác z II. Medzinárodného festivalu umeleckých prejavov ľudí s mentálnym postihnutím "Urobme si radosť!", r. 2008 )

Pre všetky mamy posielame krásnu pieseň Kristínky Vreckovej:

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: