Crohnova choroba a ulcerózna kolitída

Redakcia | 18. apríl 2017
Crohnova choroba a ulcerózna kolitída

Tráviace ústrojenstvo zodpovedá za spracovanie potravy a tekutín a zároveň aj za odvádzanie prebytočných a odpadových látok z tela.

Jednotlivé orgány majú svoje špecifické funkcie, vďaka ktorým organizmus dokáže spracovať veľmi rozdielne typy potravín, získať z nich potrebnú energiu, výživné látky a zároveň odviesť z tela nepotrebné a škodlivé súčasti.

Pokiaľ všetko funguje tak, ako má, tráviaci systém je výborne skoordinovanou továrňou na spracovanie materiálu, v ktorej sa chemické, fyzikálne a mikrobiologické procesy spolu dopĺňajú.

V rámci zažívacieho traktu sa však často stretávame s ochoreniami, či rôznymi poruchami funkčnosti jednotlivých súčastí.

Čo je Crohnova choroba a ulcerózna kolitída?

Crohnova choroba a ulcerózna kolitída sa označujú ako nešpecifické zápalové ochorenia čriev (IBD – z anglického inflammatory bowel disease). Sú to choroby, pre ktoré je typický výskyt v rozvinutých krajinách, najvyššia incidencia (počet novovzniknutých ochorení) je v Severnej Amerike, Európe a v Austrálii.

Vekovo je IBD typickým ochorením mladých a aktívnych dospelých ľudí, najvyššia incidencia je medzi 20. až 40. rokom života, pričom v počte prípadov mierne prevládajú ženy. Na Slovensku sa počet chorých odhaduje na približne 7 až 8-tisíc prípadov.

Ochorenia IBD sú chronické a vyžadujú od pacienta dodržiavanie prísnych pravidiel a stabilnej liečebnej disciplíny.

Príčiny Crohnovej choroby

Príčiny ochorenia nie sú stále celkom jasné. Nejde totiž o napadnutie vírusmi či baktériami, ktoré spôsobujú akútne zápaly v tráviacom trakte, zároveň sa nedá hovoriť ani iba o tom, že nešpecifické zápalové ochorenia spôsobuje stres či nesprávna strava, aj keď obidva faktory zohrávajú pri chorobe i jej liečbe svoju úlohu.

Podľa výskumov negatívnym prvkom je aj fajčenie, genetická predispozícia, neprimerané prejavy imunitného systému, alebo podnety pochádzajúce z externého prostredia. Ak sa tieto faktory stretnú, nastáva neprimeraná reakcia organizmu, ktorá môže viesť až k chronickému podráždeniu a zápalu tráviaceho traktu.
Nešpecifické zápalové ochorenia čriev (IBD) sa prejavujú hnačkami, plynatosťou, krvavou stolicou, bolesťami brucha a kŕčovitými stavmi, únavou a dýchavičnosťou.

Fyziologicky sa tieto choroby prejavujú aj anémiou (nedostatkom červených krviniek). Choroba je chronická, pacient máva stavy relatívneho pokoja organizmu, ktoré striedajú obdobia zvýšenej bolestivosti, kŕčov, hnačiek.

Spoločným znakom IBD ochorení je, že sa vyskytujú v istých vlnách, pacienti sa neraz aj niekoľko mesiacov cítia dobre, bez komplikácií, pričom veľmi rýchlo môže nastúpiť obdobie s ťažkosťami, črevným diskomfortom, ťažkými stavmi.

S postupujúcou chorobou pretrváva neistota a pacienti s IBD musia rátať vždy s tým, že môžu veľmi rýchlo potrebovať toaletu a svoje cesty si musia plánovať tak, aby mali WC vždy „na dohľad“.
Prečítajte si: Hnačka (diarea)

Liečba ochorenia

Samotná liečba spočíva vo farmakologickej liečbe, nutričnej podpore a v chirurgických riešeniach. Farmakologická liečba sa sústreďuje v prvom rade na potláčanie nepríjemných príznakov ochorenia, ale aj s pomocou špecifických liekov zmierňujúcich zápaly, znižujúcich aktivity imunitného systému a pod.

Nutričná podpora spočíva v prvom rade v nastavení pacienta na jedlo, ktoré mu nespôsobuje dráždenie a v tzv. bezzvyškovej diéte. Jej základom je obmedzenie tukov, jednoduchých cukrov, surovej zeleniny spôsobujúcej nafukovanie, vyvážený príjem potravy častejšie, v menších dávkach a pod.

Chirurgické riešenia prichádzajú na rad v neskorších štádiách choroby, keď sa zápalové procesy už nedajú zmierňovať a je nutné odstránenie časti tráviaceho traktu.

Nešpecifické zápalové ochorenia sú chronickými poruchami organizmu a pri týchto stavoch je nevyhnutné udržať dlhodobú, pravidelnú liečbu. Podľa štatistických výskumov však až 50 % pacientov neužíva lieky pravidelne, prípadne ich neužíva vôbec.

Najčastejšími dôvodmi, prečo pacienti prerušia liečbu alebo nedodržiavajú jej pravidlá, sú zábudlivosť či nedostatočné vnímanie prínosu liečby.

Pacienti, ktorý prerušili liečbu, mali v priebehu prvých 12 mesiacov po prerušení liečby až o 45 % väčší počet prípadov relapsu, teda nárazového prudkého zhoršenia stavu, než v prípadoch dodržiavania liečebného režimu.

V horizonte 30 mesiacov sa počet pacientov s relapsom zvyšuje až na 75 % prípadov oproti tým, ktorí liečbu dodržiavajú. Naopak, pri dodržiavaní liečby k relapsom dochádza v rovnakom časovom období  len u približne 4 – 5 pacientov na 100 prípadov. 

Medzinárodný informačný projekt 5gram.eu je určený pre pacientov s IBD. Jeho cieľom je pomáhať pacientom informáciami o chorobe, liečbe či stravovaní a lepšie tak zvládať život s chronickým zápalom čreva.

Základom je internetová stránka, ktorá prináša podrobné informácie o ochorení, liečbe, starostlivosti, odporúčané recepty a spôsoby stravovania a vhodného pohybu.

Táto časť stránky je prístupná širokej verejnosti a jej odborný obsah garantuje MUDr. Miloš Greguš, PhD., primár Gastroenterologického a hepatologického centra v Nitre a gastroenterológ V. internej kliniky LF  UK UN v Bratislave.

Okrem toho si môže registrovaný pacient – užívateľ nastaviť aj osobný zdravotný denník s viacerými funkciami, kde môže sledovať vlastnú liečbu a kontrolovať používanie svojich liekov, alebo viesť svoj denník pacienta. 
Prečítajte si: Chronické žilové ochorenie: 5 krokov liečby

Prečítajte si: Žlčníkový záchvat v gravidite

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: