Chcem prácu aj rodinu. Zn. NEZNIČTE SA!

Martina Pašková | 19. Sep 2017
Chcem prácu aj rodinu. Zn. NEZNIČTE SA!

Hovorí vám niečo termín „flexi práca“? Je to práca na iný ako na pevný pracovný čas. Ideálna voľba pre ženy, ktoré chcú, aby im popri pracovným povinnostiam zostal ešte čas aj na rodinu.

Workholizmus: Keď je práca všetkým

Flexibilita znamená prispôsobivosť alebo ohybnosť. Keď to dáme dohromady s prácou a pracovným úväzkom, vznikne niečo, čo na Slovensku zatiaľ nemá veľkú tradíciu, ale do budúcnosti môže významne ovplyvniť pracovný trh.

Flexi práca: výhody pre zamestnanca i zamestnávateľa

Flexi práca predstavuje ústretovosť zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v zmysle upravenia pracovného času tak, aby mohli zosúladiť svoju prácu s osobným životom.

Zjednodušene ide o čiastočný pracovný úväzok alebo pohyblivú pracovnú dobu upravenú na základe požiadaviek zamestnanca. To znamená, že zamestnávateľ vám ako mamičke s deťmi vyjde v ústrety a dohodnete sa spolu na tom, ako bude rozvrhnutý váš čas, kedy začne, kedy skončí a pod.

Je to ideálne riešenie, ak nechcete svoje deti nechávať do „záverečnej“ v školskej družine alebo ich zverovať opatrovateľke či príbuzným.

Je síce pravda, že na slovenskom pracovnom trhu sa táto forma pracovného pomeru ešte iba začína rozvíjať, ale nájde sa už zopár zamestnávateľov, ktorí dokážu svojim zamestnancom vyjsť v ústrety a zohľadniť ich požiadavky.

Prečítajte si: Ako sa pripraviť na pracovný pohovor?...alebo Návrat do práce do materskej

Aký je flexi úväzok?

Existuje viacero druhov flexibilných pracovných úväzkov. Najčastejšie sa uplatňuje flexibilná pracovná doba. Znamená to, že zamestnanec musí odpracovať dohodnutý počet hodín, ale začiatok a koniec pracovnej doby si volí sám.

Vy teda rozhodujete o tom, kedy začnete pracovať a kedy skončíte. Práca na skrátený pracovný úväzok je využívaná najmä mamičkami s deťmi, študentmi a seniormi. Viem, že takýto úväzok sa využíva napríklad v školstve.

Učiteľom sa zostaví rozvrh s menším počtom vyučovacích hodín. Všetci by mali mať rovnaké nároky na zamestnanecké výhody ako pri práci na plný úväzok. Existuje tiež tzv. zdieľanie jedného pracovného miesta. Pri tejto forme sa o jedno pracovné miesto delí viac osôb.

Ide o druh flexibility, ktorú využívajú napríklad ľudia, ktorí sa potrebujú dodatočne vzdelávať, alebo ľudia odchádzajúci do dôchodku, prípadne tiež mamičky na materskej dovolenke a mladí začínajúci zamestnanci.

Táto forma sa uplatňuje najmä v časoch pracovnej špičky. Pri dnešnej vyspelosti rôznych technológií sa čoraz viac využíva i práca z domu.

Nie je ničím výnimočným, ak zamestnanec odpracuje väčšiu časť svojich povinností doma a iba v dohodnutom čase príde na pracovisko. Projektové zamestnanie v sebe zahŕňa vyhotovenie určitého projektu na základe podpísanej zmluvy o dielo.

Spomeňme ešte skrátený pracovný týždeň, keď zamestnanec odpracuje síce presne stanovený počet hodín, ale za menej dní v týždni a naopak viac hodín počas jedného pracovného dňa. 

Existujú ešte ďalšie možnosti ako vyjsť zamestnancom v ústrety a upraviť pracovný čas podľa vzájomnej dohody tak, aby to vyhovovalo obom stranám.

Dg.: WORKHOLIK. Keď práca vyhráva nad rodinou...

Výhody uplatňovania flexi práce pre zamestnávateľa

 • zvyšuje spokojnosť, lojalitu a produktivitu zamestnancov,
 • vzniká väčšia šanca udržať si kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov,
 • pružné organizovanie pracovného procesu, tým dochádza i k zníženiu absencie,
 • nižšie personálne náklady,
 • disponovanie dvoma zamestnancami, ktorí sa v prípade potreby vedia rýchlo zastúpiť, odbúravajú sa náklady na školenia nových pracovníkov, ktorí by boli akútne potrební,
 • možnosti využitia flexibility môžu prilákať kvalitných a schopných pracovníkov, ktorí si pracovné miesto vyberajú.

Výhody flexi práce pre zamestnancov

Ak ste vy tým uchádzačom, ktorý si hľadá prácu a potrebuje ju zladiť so starostlivosťou o svoje deti a rodinu, isto vás takáto forma práce osloví.

Zamestnanci pracujúci na flexibilný pracovný úväzok sú často ochotní pracovať i za nižšiu mzdu, veľmi dobre si vedia zorganizovať a rozdeliť svoj čas medzi prácu a rodinu (najmä mamičky), sú lojálni a pracujú s väčším nasadením.

Za jednoznačnú výhodu flexi práce pre zamestnanca možno považovať to, že si svoj pracovný deň rozvrhne podľa svojich možností, potrieb a priorít. Takto funguje najmä práca z domu. Je len na vás, ako si zadelíte úlohy počas dňa.

Ak pracujete na skrátený pracovný úväzok, stihnete sa domov vrátiť skôr ako ostatní a pritom stihnúť ešte aj nejaké domáce práce.

Takto prispievate do rodinného rozpočtu a ešte vám zostáva čas, ktorý môžete venovať sebe, deťom alebo prácam v domácnosti. Pokiaľ zvolíte stlačený pracovný týždeň a svoje pracovné povinnosti vtesnáte do troch dní namiesto do piatich, zostávajú vám dva voľné dni na čokoľvek, čo chcete robiť a čomu sa chcete venovať.

Prečítajte si: Ako zosúladiť dojčenie dieťatka s prácou

Kto najčastejšie hľadá formy flexi práce?

 • mamičky, ktoré sa potrebujú okrem práce venovať aj deťom a ich výchove,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • osoby, ktoré sa starajú o rodinného príslušníka, napriek tomu majú chuť, príp. musia z finančných dôvodov pracovať,
 • mladí, začínajúci zamestnanci,
 • seniori,
 • osoby, ktoré z finančného hľadiska potrebujú viac zdrojov príjmu,
 • ľudia, ktorí sú sami a chcú sa realizovať vo viacerých zamestnaniach.

Dojčenie v škole alebo v práci – nie je problém

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: