Až 40 percent detských úrazov sa stane mimo domova

Redakcia | 27. august 2011

Iba približne pätina detských úrazov sa prihodí v domácnosti, čo znamená, že až 80 percent úrazov sa dieťaťu stane mimo domova.

• Allianz – Slovenská poisťovňa registruje ročne priemerne 18 000 detských úrazov a vyplatí viac ako milión eur na poistných plneniach
• Až 80 percent detských úrazov sa stane mimo domova
• Po návrate detí do školy počet úrazov stúpa

Allianz – Slovenská poisťovňa registruje ročne priemerne 18 000 detských úrazov a vyplatí viac ako milión eur na poistných plneniach. Počet detských úrazov ako aj výška poistného plnenia má v posledných rokoch mierne klesajúcu tendenciu. V roku 2009 poisťovňa registrovala približne 19 800 detských úrazov, v roku 2010 ich bolo približne 17 300 a do konca júla 2011 registruje poisťovňa zatiaľ 9300 úrazov.

Iba približne pätina detských úrazov sa prihodí v domácnosti, čo znamená, že až 80 percent úrazov sa dieťaťu stane mimo domova. Najčastejšie Allianz – Slovenská poisťovňa registruje zranenia počas rekreačnej činnosti. Na ihrisku či turistike sa totiž stane až 40 percent z celkového počtu úrazov. Úrazy, ktoré sa stanú v škole predstavujú 16 percent z celkového počtu detských úrazov. Približne 8 percent detských úrazov sa stane pri prechádzaní cez cestu či pri jazde na bicykli.

Je pre dieťa nebezpečnejšia škola ako prázdninová zabáva?
V posledných troch rokoch registruje Allianz – Slovenská poisťovňa zvýšený počet nahlásených detských úrazov práve v septembri po návrate detí do školských lavíc. Mesiac september dokonca v počte nahlásených detských úrazov prevyšuje aj prázdninové mesiace júl a august. Znamená to, že v škole sú deti vo väčšom nebezpečí ako počas prázdnin? „Nie je to vylúčené, ale môže to byť spôsobené aj tým, že rodičia nahlásia úraz dieťaťa poisťovni až po skončení dovolenkového obdobia, teda v septembri,“ hovorí Zuzana Tehelová, riaditeľka odboru správy a likvidácie poistenia osôb z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Pri pohľade na súvislosť medzi vekom dieťaťa a počtom úrazov, Allianz – Slovenská poisťovňa konštatuje, že počet úrazov má stúpajúcu tendenciu s narastajúcim vekom dieťaťa. „Staršie deti sú totiž často bez rodičovského dozoru a od určitého veku na rodičovské rady už príliš nedajú,“ hovorí Zuzana Tehelová z Allianz – SP. Častejšie sa tiež zrania chlapci ako dievčatá, ktoré sú opatrnejšie a menej riskujú.

Trvalé následky úrazu môžu naštrbiť rodinný rozpočet
Najčastejšie detské úrazy sú zlomeniny, vyrazenia zubov, úrazy hlavy či popáleniny. Najvyššie poistné plnenia však Allianz – SP vyplatila pri zraneniach, ktoré sa hoja buď s komplikáciami – závažné poranenia hlavy, viacnásobné poranenia organizmu a neurologické poškodenia, alebo pri tých, ktoré sa skončili trvalými následkami. „Pri vysokom poistnom plnení za trvalé následky úrazu dieťaťa poskytujeme v závislosti od dojednaného typu poistenia výplatu formou doživotného dôchodku,“ hovorí Zuzana Tehelová z Allianz – SP.

Vznik úrazu a jeho liečenie si vyžaduje nielen pokoj na lôžku, ale sú s ním spojené aj zvýšené výdavky na lieky, liečbu či rehabilitácie a pri menších deťoch aj zníženie príjmu rodiča z dôvodu dlhodobejšej starostlivosti o dieťa. „Takéto neočakávané výdavky často nepriaznivo vplývajú na rodinný rozpočet a práve preto je veľmi dôležité myslieť na možné ťažké situácie skôr ako nastanú, a dostatočne zabezpečiť svojich najbližších a seba vhodným poistením,“ uzatvára Zuzana Tehelová z Allianz – SP.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: