Zlé stravovanie u detí vyrieši NutriCHEQ: Možnosť, ako zlepšiť stravovanie najmenších

Redakcia | 13. október 2016
Zlé stravovanie u detí vyrieši NutriCHEQ: Možnosť, ako zlepšiť stravovanie najmenších

Má batoľa dostatok vitamínov, vápnika či železa? A nemá náhodou problémy s nadváhou či nadmerným príjmom niektorých živín?

Stravovanie najmenších detí má svoje medzery, vo výžive chýbajú viaceré stopové prvky, železo, vápnik i vitamíny. Mnohé deti po prechode na veku primeranú stravu navyše odmietajú mnohé potraviny, vrátane tých najzdravších, ako je zelenina a ovocie. Navyše prijímajú nadmerné množstvo soli a cukrov.

Podľa najnovších vedeckých poznatkov je výživa batoliat do veľkej miery zodpovedná za zdravotný stav v neskoršom veku.

"Strava v prvých rokoch života môže významným spôsobom ovplyvniť vývoj dieťaťa až do dospelosti,“ upozorňuje prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH, prednosta II. detskej kliniky DFNsP a LF UK v Bratislave. „Ovplyvňuje naše budúce stravovacie návyky, preferencie potravín i potravinové alergie. NutriCHEQ je nový jednoduchý, ale účinný diagnostický nástroj, ktorý v ambulantnej praxi pediatra pomôže rýchlo rozoznať rizikové dieťa. NutriCHEQ umožní odporučiť rodičom správny postup pri zlepšení stravovacích návykov."

Čo je vlastne NutriCHEQ?

NutriCHEQ je diagnostický nástroj, ktorý pomôže lekárovi a rodičom zlepšiť potenciálne stravovacie problémy detí. Nie je to liek, ale súbor odporúčaní. Je na rodičoch, aby tieto odporúčania preniesli aj do svojej každodennej praxe.

Lekári, ktorí program NutriCHEQ na Slovensku pripravovali, odporúčajú jeho zaradenie medzi štandardné vyšetrenia, ktoré budú súčasťou prehliadok detí medzi 1. až 3. rokom dieťaťa.

Prečo používať NutriCHEQ?

V nadväznosti na nedávnu slovenskú štúdiu Nutričné návyky dojčiacich matiek a malých detí, ktorá odhalila nedostatky v strave najmenších detí (podrobnejšie o štúdii a výsledkoch písal prof. MUDr. L. Kovács v odbornom časopise Pediatria pre prax 1/2016)  sa odborníci rozhodli NutriCHEQ adaptovať aj do pediatrickej praxe na Slovensku.

Spomínaná štúdia zhromaždila údaje o výžive 550 detí do troch rokov na Slovensku. Medzi najzávažnejšie zistenia, ktoré výskum priniesol patrí, že deti do troch rokov:

  • prijímajú neúmerne veľa sodíka (soli) presahujúcej 200 % odporúčanej dennej dávky
  • prijímajú málo železa, až tretina detí prijíma menej ako 60 % odporúčanej dennej dávky
  • prijímajú veľmi málo fluóru, celá populácia detí prijíma menej ako 50 %
  • prijímajú málo vitamínu D, polovica detí má príjem nižší ako 15 % odporúčanej dennej dávky
  • prijímajú málo vitamínu B9 (kyselina listová), pod 40 % odporúčanej dávky
  • prijímajú nevhodný pomer polynenasýtených tukov voči nasýteným tukom, nenasýtených prijímajú výrazne menej, ako by mali, kým nasýtených dvojnásobne viac, než potrebujú
  • prijímajú nedostatok vlákniny, so zvyšujúcim sa vekom nedostatočne laktózy, zato s vekom stúpa spotreba sacharidov

Tieto výsledky potvrdzujú, že výživa najmenších detí má svoje medzery.

Nedostatočný alebo nadbytočný príjem jednotlivých živín v ranom veku vedie pri dospievaní a v dospelosti ku vzniku nevhodných nutričných návykov a zvýšenej hrozbe civilizačných ochorení.

1000 dní a NutriCHEQ

Program NutriCHEQ na Slovensko prichádza vďaka Iniciatíve 1000 dní a s podporou Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Cieľom Iniciatívy 1000 dní je napomáhať aplikácii vedeckých poznatkov z oblasti nutričného programovania do praxe a podporovať vzdelávanie praktických pediatrov a sestier v oblasti výživy malých detí. Ambíciou Iniciatívy 1 000 dní je nasmerovať pozornosť verejnosti na dôležitosť budovania správnych stravovacích návykov v ranom veku, naštartovať zmenu správania sa rodičov a pozitívne tak ovplyvniť celoživotné zdravie dieťaťa.

Ako používať NutriCHEQ?

Rodičia počas čakania na lekársku prehliadku vyplnia jednoduchý dotazník (max 5 minút). Odovzdajú ho lekárovi, ktorí ho vyhodnotí a podľa toho určí možné riziká. Pokiaľ sa ukážu vysoké výživové riziká, naplánuje ďalšie vyšetrenia, prípadne odporučí návštevu špecialistu. Na riešenie bežných  výživových nedostatkov rodič dostane návod, ako postupovať, aby výživu svojho dieťa sám zlepšil. Pri ďalšej návšteve lekár skontroluje, či rodičia aplikujú odporúčania správne.

Problémy, ktoré rieši NutriCHEQ

Naše dieťa
1.    odmieta zeleninu
2.    odmieta ovocie
3.    odmieta mlieko
4.    odmieta mäso alebo ryby
5.    nemá dostatok vitamínu D
6.    nemá dostatok železa
7.    nemá dostatok omega-3 mastných kyselín
8.    nemá dostatok zinku
9.    je v jedle vyberavé
10.    ako stravovať v rodine vegetariánov
11.    môže mať potravinovú alergiu
12.    má podváhu
13.    je príliš málo
14.    je príliš veľa
15.    má nadváhu

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: