Všetko o OČRKE s dieťaťom: Na aké peniaze máte nárok?

JUDr. Mária Dvončová, pravneprerodica.sk | 25. Nov 2019
Všetko o OČRKE s dieťaťom: Na aké peniaze máte nárok?

Téma, ktorú mnohí z nás pri malých deťoch riešia často. Viete, ako sa nastupuje na OČRku a koľko peňazí za OČRku dostanete? Môžete sa s partnerom pri chorom dieťati na OČR vystriedať? Radí JUDr. Mária Dvončová.

OČR ak ste zamestnaná

Ošetrovanie člena rodiny (OČRka) je tzv. dôležitá osobná prekážka v práci na strane zamestnanca a preto vás zamestnávateľ MUSÍ uvoľniť z práce. 

Zamestnávateľa musíte informovať o tom, že idete alebo zostávate na OČR vopred (ak o tom viete) a zároveň ho informujte aj  o predpokladanom trvaní vašej OČRky. Zamestnávateľovi predkladáte potvrdenie od pediatra. 

OČR ak ste živnostníčka, podnikateľka

Žiadna ohlasovacia povinnosť tu nie je, ale pokiaľ s niekým máte uzatvorenú zmluvu, tak nemožnosť vykonávať svoju činnosť podľa zmluvy, by ste mu z hľadiska dobrých obchodných vzťahov mali oznámiť.

TOTO by ste mali vedieť:

Ak ste napríklad zamestnanec a súčasne i nemocensky poistený živnostník, tak si môžete nárok na dávku – ošetrovné uplatniť z obidvoch týchto vzťahov a vznikne vám tak nárok na dvojnásobnú dávku (je však stanovená i max. suma ošetrovného). Samozrejme po splnení všetkých zákonných podmienok.

NA AKÉ PENIAZE MÁTE NÁROK, AK STE S DIEŤAŤOM NA OČRKE?

OŠETROVNÉ je dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Má na ňu nárok rodič, ktorému trvá nemocenské poistenie (zamestnanec), povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba alebo rodič, ktorému skončilo nemocenské poistenie ale ešte je v ochrannej lehote.

Postup: Pediater Vám vypíše tlačivo. Prvá časť tohto tlačiva je žiadosť o ošetrovné.  Toto tlačivo zamestnanec predloží zamestnávateľovi (ten tam doplní potrebné údaje). Následne tlačivo predloží zamestnanec sám (alebo to za neho urobí po dohode zamestnávateľ) pobočke Sociálnej poisťovne spravidla podľa sídla zamestnávateľa.

Živnostníci, dobrovoľne poistené osoby alebo osoby v ochrannej lehote si tlačivo od pediatra doplnia sami. Tlačivo následne predložia pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie, spravidla podľa miesta trvalého bydliska.

Domov vám príde rozhodnutie o priznaní/nepriznaní ošetrovného ako i informácia, akú sumu ošetrovného dostanete na deň.

ošetrovanie člena domácnosti OČR

V AKEJ SUME SA VYPLÁCA OŠETROVNÉ A KOĽKO DNÍ?

Ošetrovné sa vypláca vo výške 55% denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu. Vypláca sa za dni, počas ktorých ste na OČRke ale MAXIMÁLNE 10 kalendárnych dní.

To znamená, že ak je dieťa choré napríklad 20 dní, môžete s ním byť doma i naďalej – máte nárok na uvoľnenie zo zamestnania avšak zo Sociálnej poisťovne dostanete ošetrovné iba za 10 dní. Ostatné dni ste bohužiaľ už bez mzdy. Rodičia to potom obvykle riešia homeofficeom, starými rodičmi, opatrovateľmi atď.

Na ošetrovné NEMÁTE nárok ak

  • poberáte PNku (nemocenské),
  • materské alebo
  • náhradu príjmu počas dočasnej pracovne neschopnosti zamestnanca (vypláca zamestnávateľa prvých 10 dní PNky zamestnanca).

Maximálne denné ošetrovné v roku 2019 je vo výške  34,50084 EUR. 

Maximálne denné ošetrovné v roku 2020 je vo výške  36,63456500 EUR. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca maximálne za 10 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 366,40 eura.

TIP pre vás: Ak máte doma škôlkara, tak spomeniem, že obvykle musí dieťa vymeškať 30 za sebou idúcich kalendárnych dní, aby ste nemuseli platiť poplatok za škôlku, či už štátnu alebo súkromnú. V súkromných niekedy bohužiaľ ani vtedy. 

MÔŽU SA RODIČIA VYSTRIEDAŤ NA OČRKE S JEDNÝM DIEŤAŤOM?

Nie, nemôžu. Pri jednom dieťati a tom istom ochorení, môže poberať ošetrovné IBA JEDEN z rodičov (podľa zákona iba jeden poistenec). Ak by však dieťa vyzdravelo a ochorelo znovu (aj napríklad len o pár dní), pôjde už o iný prípad a ošetrovné na dané dieťa tak môže poberať druhý rodič (ale napríklad i ten istý čo predtým) . Musí však vždy ísť o nové ochorenie alebo novú diagnózu.

NEZABUDNITE OČRku ukončiť!

Po skončení OČRky vám pediater potvrdí druhú časť tlačiva o skončení OČRky, ktorú taktiež čo najskôr odovzdajte Sociálnej poisťovni, ktorá vypláca ošetrovné.

Všetko o OČR:

  • Ošetrovanie člena rodina je pracovné voľno, tzv. OČRKA, na ktorú má nárok iba ten, kto je zamestnaný. Ak splníte určité podmienky, máte počas OČRky nárok na OŠETROVNÉ. To je zas peňažná dávka vyplácaná Sociálnou poisťovnou.
  • Ošetrovné Vám môže byť vyplácané MAX. 10 kalendárnych dní na danú diagnózu. NIE PRACOVNÝCH!!
  • Rodičia sa nemôžu „vystriedať“ pri ošetrovnom, 5 dní jeden, 5 dní druhý. Pri jednom ochorení môže poberať ošetrovné iba jeden rodič. S tou istou diagnózou vznikne opäť nárok na ošetrovné len za predpokladu, ak pôjde o NOVÉ ochorenie (teda ak medzi jednotlivými ochoreniami dôjde k vyzdraveniu dieťaťu). Zákon neuvádza, KOĽKO dní musí byť medzi jednotlivými dávkami ošetrovného a ani koľkokrát do mesiaca môže byť ošetrovné poskytnuté, avšak vždy musí ísť o nové ochorenie alebo o inú diagnózu.

Ak je dieťa choré dlhšie ako 10 kalendárnych dní, môžete na OČRke pokračovať, ale Sociálna poisťovňa Vám vyplatí len max 10 dní a potom už nedostávate nič.

Zdroj: pravneprerodica.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: