Ktorá pôrodnica je najlepšia? Prečítajte si výsledky projektu hodnotenia pôrodníc na Slovensku.

Ktorá pôrodnica je najlepšia? Prečítajte si výsledky projektu hodnotenia pôrodníc na Slovensku.
14.7.2016 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Health Policy Institute v spolupráci s portálom rodinka.sk vyhodnotil najlepšie pôrodnice na Slovensku za rok 2015.

V piatom ročníku projektu Sprievodca pôrodnicami sme hodnotili kvalitu pôrodníc podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici. Zohľadnili sme tým odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v príslušných zdravotníckych zariadeniach.

V roku 2015 fungovalo na Slovensku 54 pôrodníc, v ktorých sa narodilo 55 139 detí. Je to priemerne 1 021 pôrodov na jednu pôrodnicu. Počet pôrodov sa pohyboval od 299 v Snine až po 3 015 pôrodov v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Antolská.

V roku 2016 bola zavretá pôrodnica v Banskej Štiavnici, takže počet pôrodníc v tomto roku klesol na 53. Z nich 48 sa zapojilo do projektu Sprievodca pôrodnicami.

Celkové hodnotenie pozostávalo z troch častí:

1.    Expertné hodnotenie
2.    Hodnotenie služieb
3.    Hodnotenie mamičiek

Expertné hodnotenie odborných parametrov kvality pôrodníc sme vypracovali v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou SLS.

Na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk v roku 2015 hlasovalo 3 134 mamičiek. Od začiatku projektu v roku 2011 sa hlasovania zúčastnilo viac ako 18 000 mamičiek. V roku 2015 mala stránka projektu www.sprievodcaporodnicami.sk 120 000 návštev a 300 000 zobrazení.

Prvé miesto medzi perinatologickými centrami získala Univerzitná nemocnica Martin. Prvé miesto v úrovni III. získala Fakultná nemocnica Trenčín. Prvé miesto v úrovni II. získala LNsP Liptovský Mikuláš a na úrovni I. je na prvom mieste Sanatórium Koch.

Najvýraznejšie medziročné zlepšenie zaznamenala pôrodnica vo Fakultnej nemocnici Trnava a získala ocenenie Skokan roka.

Najlepšie pôrodnice podľa úrovne neonatologickej starostlivosti oddelenia pri pôrodnici

Miesto / Stupeň neonatologického oddelenia pri pôrodnici / Pôrodnica / Celkové hodnotenie (počet bodov)
1. /   I  /  Sanatórium Koch, Bratislava  /  261,3
1. /   II  /   LNsP Liptovský Mikuláš  /  244,7
1.  /  III  /  FN Trenčín  /  263,9
1.  /  III+ /  UN Martin  /  260,1

Cieľom projektu je pôrodnice pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby neustále vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí.

Snahou Sprievodcu pôrodnicami a jeho tvorcov Health Policy Institute a rodinka.sk je poskytnúť mamičkám komplexné informácie o slovenských pôrodniciach. Zároveň môžu služby, výsledky pôrodníc a názory mamičiek na pôrodnice medzi sebou porovnať a tak si informovane vybrať svoju pôrodnicu. V rámci 5. ročníka mali všetky pôrodnice opäť možnosť svoje profily aktualizovať a doplniť a zároveň sú na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk zobrazené štatistické údaje o pôrodniciach za rok 2015 (počty pôrodov, percento cisárskych rezov, percento epiziotómií).

Výber z hodnotenia expertných parametrov

V tomto ročníku sme rozšírili expertné hodnotenie o parametre personálneho a materiálno-technického zabezpečenia. Myslíme si, že tieto parametre sú dôležitým prvkom. Chceli sme upozorniť na skutočnosť, že pri zabezpečovaní čo najvyššej starostlivosti pre naše mamičky a novorodencov môže byť v pôrodnici prekážkou nedostatok personálu alebo samotného vybavenia.

Podrobnejšie sme rozobrali aj počet pôrodov na jedno pôrodné lôžko. Pri zachovaní rentability pôrodného lôžka sme sledovali nadmerný počet pôrodov na jedno lôžko, ktorý sme zaznamenali v niektorých našich pôrodniciach – najmä v Bratislave. Nedostatok pôrodných lôžok môže viesť k tlaku na urýchľovanie pôrodu, ktoré zvyšuje riziko komplikácií pre matku a dieťa.

Perinatálna úmrtnosť

Perinatálna úmrtnosť variovala v jednotlivých pôrodniciach od 0 po 17,39 promile s priemernou hodnotou 5,6 promile na Slovensku v roku 2015. Pôrodnice Koch (typ I.), Partizánske (typ I.) a Rožňava (typ II.) mali 0 promile.

Frekvencia cisárskych rezov

Hoci cisársky rez môže byť v indikovaných prípadoch životy zachraňujúci výkon, jeho nadužívanie je spojené so zvýšeným výskytom komplikácií pre matku ako aj dieťa. Pre matku predstavuje riziko komplikácií spojených s operáciou (poranenie orgánov, riziko infekcií, tromboembolizmus a pooperačných zrastov v brušnej dutine), komplikácií z anestézie, dlhšou rekonvalescenciou, ktorá môže narušiť kontakt matky s dieťaťom a takisto zvýšenie pravdepodobnosti závažných komplikácií každej ďalšej gravidity (abnormálnej placentácie a ruptúry maternice). Pre dieťa zvyšuje riziko respiračných komplikácií, ako aj pravdepodobnosť neskorších ochorení.

Úspechom analýz perinatologickej starostlivosti a sledovania parametrov hodnotenia je mierny pokles percenta cisárskych rezov na Slovensku v roku 2015. Percento cisárskych rezov sa dostalo na hladinu 30,2 percenta. Zastavil sa tým stúpajúci negatívny trend s najvyššou hodnotu v roku 2013 (až 30,8 %). Najnižší počet cisárskych rezov bol v roku 2015 pôrodnici v Kežmarku (14,2 %), v Trenčíne (14,6 %) a v Trebišove (15,9 %). Keďže hodnota percenta cisárskych rezov môže byť vyššia v centrách koncentrujúcich patologickú graviditu, pri našom hodnotení sme zohľadnili aj tento aspekt. Výrazné zlepšenie percenta cisárskych rezov v roku 2015 bol v pôrodnici v Trnave z 34,6 % v roku 2014 na aktuálnych 21,9 %. Nepriaznivé je však, že máme 4 pôrodnice, ktoré vykazujú podiel cisárskych rezov nad 45 %, v prípade pôrodnice v Topoľčanoch tvoria cisárske rezy až 54,6 %. Táto hodnota je alarmujúca, keďže táto pôrodnica má viac cisárskych rezov ako prirodzených vaginálnych pôrodov.
Percento epiziotómií

Frekvencia epiziotómií – nástrihov hrádze – by podľa odporúčaní WHO nemala prekročiť 10 %. Počas sledovania nášho hodnotenia v roku 2012 na Slovensku pôrodnice udávali v priemere 59,9 % epiziotómií (v rozsahu od 40 % do 93 %). Hodnotenie a analýza výsledkov počas minulých období priniesla zlepšenie o 2,5 % v roku 2015. Pôrodnice udávajú 57,4 epiziotómií (v rozsahu od 28,7 % do 85,3%). Najnižšie hodnoty dosiahli pôrodnice v Rožňave, v Ružomberku a v Revúcej.

Zber dát

Ako veľký problém pociťujeme nedostatočný zber dát v pôrodniciach. V porovnateľných zariadeniach v zahraničí existuje priebežný zber dát pomocou informačných technológií, ktoré umožňuje benchmarkovanie a vyhodnocovanie kvality práce a následné možné zlepšovanie status quo.

Prečítajte si celú tlačovú správu portálu www.sprievodcaporodnicami.sk.