Šibačka a oblievačka? Slovenské ženy sa jej nebránia

go4insight | 17. Apr 2019
Šibačka a oblievačka? Slovenské ženy sa jej nebránia

Náš vzťah k zvykom a tradíciám je stále pozitívny. Našťastie. Väčšina z nás využije sviatky na oddych a stretnutie s rodinou.

Veľkonočný zvyk oblievať a šibať dievčatá vnímajú Slováci pozitívne. A to aj ženy.

Prieskumná agentúra Go4insight zisťovala názor obyvateľov Slovenska na blížiace sa sviatky Veľkej noci. Na Slovensku je Veľká noc vnímaná primárne ako náboženský sviatok. Takto vníma Veľkú noc polovica Slovákov. Tretina obyvateľstva  ju vníma ako sviatok jari s mnohými tradíciami a takmer pätina občanov len ako príležitosť voľných dní bez špeciálnej náplne. 

Vedeli ste, že Veľká noc je v kresťanskom kalendári najvýznamnejším sviatkom? Ako primárne náboženský sviatok vníma Veľkú noc približne polovica slovenskej populácie (51%). 

Aké veľkonočné tradície dodržiavame?

Najčastejšie sa ľudia stretávajú s rodinou a príbuznými (70%), tiež si vyzdobujú domácnosť veľkonočnou výzdobou (67%) a pripravujú si aj špeciálne veľkonočné jedlá či koláče (66%).

Na veľkonočné bohoslužby do kostola chodí 44% slovenskej populácie. Štvrtina ľudí maľuje veľkonočné kraslice, 14% pletie veľkonočné korbáče. Tieto aktivity majú na programe viac rodiny s deťmi. 

6% obyvateľov Slovenska nedodržiava žiadnu z týchto tradícii. 

Kúpačka a šibačka sú stále obľúbené

Špeciálne postavenie medzi slovenskými veľkonočnými tradíciami má „kúpačka“ resp. „šibačka“. Tieto tradície v nejakej forme zachovávajú takmer dve pätiny Slovákov, častejšie mladí ľudia do 19 rokov a rodiny s deťmi. 

Tradícia šibať a oblievať dievčatá je medzi obyvateľmi na Slovensku vnímaná viac pozitívne (63%) ako negatívne (37%). Väčšie prijatie tejto tradície prejavujú muži. Ale aj medzi ženami na „kúpačku“ a „šibačku“ mierne prevažujú pozitívne názory. 

Vnímanie „kúpačky“ a „šibačky“ je skôr pozitívne hlavne u žien nad 30 rokov. 

Najpozitívnejšie vnímajú túto tradíciu starší ľudia a ľudia z východného Slovenska. Naopak Bratislavčania tento zvyk podporujú menej. 

Užite si sviatočné voľné dni tak, aby ste boli spokojní! Či už s korbáčom alebo bez.  

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: