POZOR: PET fľaše znovu nenapĺňajte!

MK/ UVZSR | 26. Jul 2019
POZOR: PET fľaše znovu nenapĺňajte!

Uvoľňujú sa z PET fliaš do nápojov škodlivé látky, ak ich necháte na slnku? Je pravda, že PET fľaše obsahujú bisfenol A?

Uvoľňujú sa z PET fliaš do nápojov škodlivé látky na priamom slnku? 

Odborníčka hovorí, že sú vyrábané tak, aby pri bežných, ale aj extrémnych podmienkach skladovania neuvoľňovali látky, ktoré by mohli ohroziť zdravie, alebo vplývať na zloženie nápojov.

Ak sa pri výrobe PET fliaš dodržiava správny proces výroby, skladovania, distribúcie a používania, nehrozí, že by mohli poškodiť zdravie. ,,Balené vody sa pri preprave a skladovaní musia chrániť pred priamym slnečným svetlom,“ prízvukuje  Ing. Milada Syčová z Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade.

,,PET fľaše sú navrhnuté na dlhodobé skladovanie pri izbovej teplote do 40 stupňov Celzia alebo nižšej, vrátane zohriatia na teplotu najviac 70 stupňov počas maximálne dvoch hodín.  Takto definovaný rozsah je daný platnou legislatívou na základe fyzikálnych znalostí odohrávajúcich sa v plastoch. V týchto časových a teplotných intervaloch nedochádza k migrácii látok,“ hovorí Ing. Milada Syčová.

PET fľaše sa môžu vyrábať len z materiálov uvedených v nariadení Európskej komisie z roku 2011. Pretrváva mýtus, že z PET fliaš sa uvoľňuje bisfenol A, pri ich výrobe sa však táto látka nikdy nepoužívala.

POZOR!

Mali by ste vedieť, že PET fľaša je jednorazový obalový materiál a NESMIE sa opätovne napĺňať.

Zdroj: UVZSR.sk

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: