Očkovanie nebude podmienkou prijatia do škôlky

Očkovanie nebude podmienkou prijatia do škôlky
10.1.2020 v kategórii Infošky, autor Marika Koscelníková , foto: istockphoto.com

Poslanci neschválili návrh novely zákona, podľa ktorej by do predškolského zariadenia mali byť prijaté len deti zaočkované povinným očkovaním.

Napriek snahe ministerstva zdravotníctva, poslanci návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia neschválili. Rezort ministerstva pri predkladaní argumentoval, že neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu.

Do škôlky len očkované deti? Návrh novely zákona neprešiel

Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných detí do materských škôlok zaviedla napríklad už Česká republika, Litva ako aj Francúzsko.

Štatistiky UVZSR uvádzajú, že rodičia najčastejšie odmietajú očkovanie vakcínou proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR vakcína). V rámci krajov bola najvyššia miera odmietania povinného očkovania zaznamenaná v Trenčianskom kraji a v Bratislavskom kraji (4,5 – 4,8 % v uvedených ročníkoch narodenia).

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa ktorej by mali byť do škôlky prijaté len deti očkované povinným očkovaním, nebola schválená.