Potvrdené: Obedy ZADARMO budú

Potvrdené: Obedy ZADARMO budú
29.11.2018 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Vláda súhlasí s poslaneckým návrhom obedov zadarmo pre školákov.

Dotácia má byť v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Vláda schválila obedy zadarmo

Obedy zadarmo by sa mali od budúceho roka týkať asi 517.000 detí v školách a škôlkach, a to bez ohľadu na zriaďovateľa. 

Deti v poslednom ročníku predškolských zariadení tak majú mať obedy zadarmo od 1. januára budúceho roka. Žiaci na prvom a druhom stupni základných škôl následne od septembra budúceho roka. Mestá a obce, ako aj školské zariadenia tak majú získať dostatok času na to, aby zabezpečili technické zariadenia a prípadne doplnili pracovnú silu do jedální.

Podľa návrhu má tiež zriaďovateľ školy, ktorý nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, ktorého zdravotný stav si podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje diétne stravovanie, povinnosť vyplatiť dotáciu rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, v hotovosti.

Zdroj: skolskyportal.sk