Mamičky na materskej dovolenke: Aj vy máte nárok na rekreačné poukazy?

Marika Koscelníková | 8. Aug 2019
Mamičky na materskej dovolenke: Aj vy máte nárok na rekreačné poukazy?

Rekreačné poukazy sú dobrou správou pre rodičov. Majú na ne nárok aj rodičia, ktorí sú na materskej a rodičovskej dovolenke? Vedeli ste, že ich môžete využiť aj na tábor pre dieťa?

Rekreačné poukazy  sa tešia veľkej obľube. Zamestnávateľ zamestnancovi prispeje na rekreáciu sumou vo výške 55 percent výdavkov.

Suma je však limitovaná, zamestnávateľ prispeje maximálne sumou 275 eur za kaledárny rok. 

Rodičia na materskej/rodičovskej majú nárok na rekreačné poukazy

Možno ste nevedeli, ale aj rodičia na materskej dovolenke, ktorí spĺňajú podmienky na využitie rekreačného príspevku, naň majú nárok. Ak Vám trvá pracovný pomer ku dňu začatia rekreácie u daného zamestnávateľa dva roky, máte nárok na príspevok na rekreáciu. 

Príspevok na rekreáciu. KTO má nárok?

 • Povinnosť má iba zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Ten, ktorý má menej zamestnancov môže ale nemusí poskytnúť príspevok na rekreáciu, za rovnakých podmienok.
 • O príspevok na rekreáciu musíte ako zamestnanec požiadať zamestnávateľa, nedáva sa automaticky.
 • Pracovný pomer trvá u zamestnávateľa nepretržite 24 mesiacov.
 • Dohodári nárok na tento príspevok  nemajú.

NA ČO môžete príspevok od zamestnávateľa využiť?

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby

Príspevok na LETNÝ TÁBOR PRE DIEŤA? ÁNO

Zamestnávateľ prispeje i na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Zamestnanec môže využiť poukaz aj pre rodinných príslušníkov: 

 • pre manžela/manželku
 • deti (aj na pobytové alebo denné prázdninové tábory/sem patria všetky školské prázdniny počas roka), podmienkou je, že musia byť študentami základnej školy alebo študentami 1. až 4. ročníka osemročného gymnázia. Medzi aktivity na ktoré je možné použiť rekreačné poukazy patria: pobytové viacdenné tábory organizované rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami, skautskými oddielmi, športovými klubmi.
 • denné tábory (ráno rodič odovzdá dieťa, večer po návrate z práce si dieťa vyzdvihne)
 • lyžiarske kurzy organizované napríklad školou v termíne školských prázdnin
 • pre druha/družku
Zdroj: pravneprerodica.sk, rekreacnepoukazy.sk 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: