Liek nie je cukrík

Liek nie je cukrík
9.8.2016 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

„Terka, polož to! To nie je cukrík!“ okríkla Zuzana dcéru. Vzápätí utešovala svoje 3-ročne dieťa, ktoré sa od preľaknutia rozplakalo. Netušilo, čo jeho mamu tak vydesilo. V jeho hlavičke sa slovo liek ešte nestihlo udomácniť. Navyše tá pekná farebná pilulka sa tak veľmi ponášala na jeho obľúbené cukríky.

Nad konaním mamy Zuzany sa nemožno pohoršovať.  Práve deti vo veku do štyroch rokov patria k najpočetnejším skupinám pacientov, ktoré  sa vracajú z nemocnice s diagnózou zo skupiny T36-T50 (Otravy liekmi, liečivami a biologickými látkami). V minulom roku ich bolo 86, rok predtým 74 (podľa štatistiky zdravotnej poisťovne Dôvera). K tomuto vysokému číslu určite prispela aj opatrnosť lekárov, teda preventívna hospitalizácia, aby sa predišlo riziku, napríklad v prípadoch náhodného zjedenia liekov deťmi.

Z dát Dôvery vyplýva, že viac pacientov s touto diagnózou je len medzi tínedžermi a dospievajúcimi vo veku 10 – 18 rokov. Tu pravdepodobne platí isté špecifikum, medzi tými 87 prípadmi, ktoré pripadajú na túto vekovú skupinu, by sa našlo veľa rôznych „experimentov“. 

S otravou liekmi bezprostredne súvisia liekové interakcie. Aj tu sú čísla alarmujúce. Podľa rôznych zdrojov 10 – 20 percentzo všetkých hospitalizácií v nemocniciach sa týka liekových interakcií. Ide o nežiaduce účinky liekov, ktoré vznikajú, keď pacient užíva viacero liekov, ktoré vzájomne reagujú, pričom pacient pociťuje rôzne ťažkosti. Najzávažnejšie sa volajú liekové kontraindikácie. Píše sa o nich aj v príbalovom letáku. Na každom takomto letáku k lieku býva jasne uvedené varovanie, kedy sa nesmie liek užívať (napríklad s ktorými liekmi sa nesmie kombinovať), lebo hrozí závažný nežiaduci účinok.Dôvera ročne zaznamená okolo 200-tisíc prípadov liekových interakcií, tých najzávažnejších – kontraindikácií je od 8000 do 10 000. Aj v súčasnej dobe vysokej informovanosti je každoročne okolo 50 pacientov, ktorí boli hospitalizovaní s diagnózou otrava liekom, liečivom či biologickou látkou, a mali závažnú interakciu. Jedným dychom však treba dodať, že nie všetky hospitalizácie spôsobené liekovou interakciou sú identifikované.  A v prípade, ak aj je hospitalizácia pacienta vykázaná z dôvodu otravy liekmi, je ťažké presne určiť dôvody hospitalizácie, či napríklad nedošlo k chybe pri užívaní lieku pacientom, úmyselné predávkovanie, atď.

Pre Zuzanu a ostatných rodičov malých detí platí stále rovnaké odporúčanie. Vaše deti by sa nemali hrať v kúpeľni ani pri nočnom stolíku, teda na miestach, kde mávate najčastejšie odložené lieky. Zakázaným územím pre detské hry by mala byť aj komora, respektíve každý priestor, kde máte uskladnené čistiace prostriedky. Nedbalosť môže mať fatálne následky.

Dobrou pomôckou, ako sa vyhnúť hospitalizácii z dôvodu liekovej interakcie, respektíve vedieť, ktoré lieky možno kombinovať, je služba Bezpečné lieky online. Funguje v elektronickej pobočke Dôvery, poskytuje prehľad užívaných liekov a umožňuje rýchlu orientáciu, respektíve kontrolu, či sa lieky navzájom nebijú. Od jej spustenia klesol výskyt liekových kontraindikácií o 14 percent.