Hodnotenie nemocníc 2015: Pacienti sú spokojnejší

Hodnotenie nemocníc 2015: Pacienti sú spokojnejší
17.5.2016 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

V porovnaní s prieskumom z roku 2014 badať lepšie hodnotenie pacientov vo všetkých oblastiach okrem zlepšenia zdravotného stavu po prepustení z nemocnice. Na otázky Dôvery odpovedalo prostredníctvo dotazníku viac ako 8000 pacientov, ktorí boli vlani hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

Aj v roku 2015 pacienti hodnotili lôžkové zdravotnícke zariadenia známkami ako v škole, čiže najlepšia je 1 a najhoršia 5. Všetky nemocnice si od nich vyslúžili priemernú známku 1,66, čo je v porovnaní s rokom 2014 a vtedy udelenou známkou 1,72 zlepšenie.

„Teší nás, že celková známka hodnotení je v porovnaní s minulým rokom lepšia. Ďalšou dobrou správou je zlepšenie v takmer všetkých hodnotených oblastiach. Svedčí to o snahe nemocníc zlepšovať všetky svoje služby popri prioritnej úlohe - zvyšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vývoj spokojnosti pacientov je jedným z ukazovateľov, ktorý má spolu s ďalšími odbornými otázkami  vplyv pri uzatváraní každoročných kontraktov s nemocnicami,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.
Nemocničná strava „obhájila“ svoju povesť aj v minulom roku. Napriek tomu, že v známkovaní dosiahla zlepšenie, v celkovom priemere bola spomedzi ostatných otázok hodnotená najhoršie. Najlepšie hodnotenie opäť získali lekári, resp. ich správanie sa voči pacientom.

Z pohľadu regiónov získali najlepšie hodnotenia nemocnice na východe krajiny, z pohľadu pohlaví boli ženy opäť prísnejšie a z pohľadu veku znovu platí: čím mladší pacient, tým prísnejšie hodnotenie.
Spomedzi fakultných nemocníc získala najlepšiu známku Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, medzi všeobecnými bodovala Nemocnica sv. Michala v Bratislave, v kategórii špecializovaných zdravotníckych zariadení je opäť na prvom mieste Kardiocentrum Nitra a v kategórii ostatných zdravotníckych zariadení Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny.

Výsledky hodnotenia:

Najlepšie hodnotené fakultné nemocnice z pohľadu pacienta

1.    Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
2.    Univerzitná nemocnica Martin
3.    Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Poradie vlani: Univerzitná nemocnica Martin (1), Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (2), Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok (3).

Najhoršie hodnotené fakultné nemocnice z pohľadu pacienta

Univerzitná nemocnica Bratislava, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vlani: Fakultná nemocnica  s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Fakultná nemocnica Nitra, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Najlepšie hodnotené všeobecné nemocnice z pohľadu pacienta

1.    Nemocnica sv. Michala, Bratislava
2.    Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava
3.    Železničné zdravotníctvo Košice
Poradie vlani: Ľubovnianska nemocnica, Stará Ľubovňa (1),  Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava (2), Nemocnica svätého Michala, Bratislava (3).

Najhoršie hodnotené všeobecné nemocnice z pohľadu pacienta

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Nemocnice s poliklinikami Levice, Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta,
Vlani: Svet zdravia – Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce

Najlepšie hodnotené špecializované zdravotnícke zariadenia očami pacienta

1.    Kardiocentrum Nitra
2.    NÚSCH – Detské kardiocentrum, Bratislava
3.    Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice

Poradie vlani: Kardiocentrum Nitra (1), Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni (2), Východoslovenský onkologický ústav, Košice (3)

Najhoršie hodnotené špecializované zdravotnícke zariadenia očami pacienta

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Psychiatrická nemocnica Michalovce, Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica
Vlani: Národný onkologický ústav Bratislava, Psychiatrická nemocnica Michalovce, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok

Najlepšie hodnotené ostatné zariadenia z pohľadu pacienta

1.    Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
2.    Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s., Banská Bystrica
3.     ORL Humenné
Poradie vlani: Mammacentrum sv. Agáty ProCare, Banská Bystrica (1), ORL Humenné (2) Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny (3)

Najhoršie hodnotené ostatné zariadenia z pohľadu pacienta


GEMERCLINIC Hnúšťa, Nemocnica s poliklinikou Ilava, Letecká vojenská nemocnica Košice
Vlani: Nemocnica s poliklinikou Gelnica PRO VITAE, Detská ozdravovňa Biela Skala, TETIS Dunajská Lužná