Žmurkanie je extrémne dôležité!

žmurkanie, slzy, oči, počítač
13.12.2017 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

V súvislosti s častým používaním moderných technológií (smartfónov, čítačiek elektronických kníh i počítačov) sú pozorované zdravotné ťažkosti s očami a pohybovým aparátom.

Ide o tzv. Computer Vision Syndrome (CVS) – syndróm počítačového videnia, s ktorým sa podľa Národného inštitútu pre bezpečnosť a ochranu zdravia stretáva až 90 % ľudí, ktorí trávia pri počítači minimálne 3 hodiny denne.

Syndróm suchého oka zaraďujeme medzi civilizačné ochorenia a je spôsobený narušením slzného filmu. Na vzniku syndrómu suchého oka sa podieľa celý rad faktorov. Patrí medzi ne hlavne vplyv pracovného prostredia (nízka vlhkosť vzduchu v klimatizovanom prostredí, žiarivky, zadymené prostredie) a nízka frekvencia žmurkania pri práci s počítačom.

Pri pohľade na obrazovku monitora máme totiž tendenciu prestať žmurkať a upierame svoj zrak len na jeden bod.

Pri práci s počítačom ľudské oko žmurká v priemere len 7,6-krát za minútu, pričom v stave uvoľnenia je frekvencia zhruba 4-krát vyššia a pri čítaní knihy sa pohybuje na 10,5 žmurknutiach za minútu.

Pre naše oči je ale žmurkanie veľmi dôležité, pretože pomáha obnovovať slzný film, ktorý oko chráni pred vonkajšími vplyvmi. Väčšiu náchylnosť k syndrómu suchého oka majú užívatelia kontaktných šošoviek alebo ľudia s hormonálnymi poruchami. Svoju rolu ale hrá aj užívanie niektorých liekov.

 Nezabudnite na dôležitú prevenciu:

  • dbať na pitný režim,
  • pravidelne vetrať,
  • obmedziť či eliminovať fajčenie na pracovisku,
  • dodržiavať krátke pracovné prestávky spojené s očným cvičením,
  • dostatočne žmurkať,
  • nastaviť si správne nielen výšku monitoru, ale aj jeho jas.