Do škôlky len ZAOČKOVANÉ deti?

Marika Koscelníková | 12. Sep 2019
Do škôlky len ZAOČKOVANÉ deti?

Do predškolského zariadenia budú môcť byť v budúcnosti prijaté len deti zaočkované povinným očkovaním. Novela by mala platiť od januára.

Povinné očkovanie a prijatie do škôlky 

V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré neabsolvovalo povinné očkovanie. V pripravovanej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia navrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu,povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (Zdroj: UVZSR).

Návrh zákona upravuje tieto zmeny v prijatí dieťaťa do škôlky

V predškolskom zariadení mohlo byť umiestnené len dieťa, ktoré

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b) sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára alebo sa očkovaniu nemôže podrobiť pre trvalú kontraindikáciu alebo prekonalo ochorenie, pred ktorým má toto očkovanie chrániť alebo má laboratórny dôkaz o pozitivite protilátok; to sa nevzťahuje na dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku podľa osobitného predpisu,

c) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

d) nemá nariadené karanténne opatrenie.

Rodič bude musieť predložiť potvrdenie o očkovaní alebo o trvalej kontraindikácii alebo o prekonaní ochorenia alebo o laboratórnom dôkaze pozitivity protilátok dieťaťa vydá zástupcovi dieťaťa taktiež pediater dieťaťa.

nezaočkovane deti nepojdu do skolky 

(NE) očkujeme

Najviac rodičov odmieta očkovanie prvou dávkou vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke, a to v priemere 1 700 odmietnutých očkovaní každý rok (v roku 2018 je zaznamenaný mierny pokles odmietnutí očkovania), ďalej je to odmietanie očkovania proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam, a to v priemere 1 200 odmietnutých očkovaní každý rok a očkovanie hexavalentnou vakcínou odmieta v priemere 1 100 rodičov každý rok.

Zdroj: UVZSR,
pravneprerodica.sk
Dieťa po očkovaní
Prečítajte si tiež:

Dieťa po očkovaní 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: