Cvičia aj mamy s deťmi

UVSR | 12. Feb 2020
Športové srdce Slovenska.

Obec Liešťany má nové detské ihrisko.

Vďaka dotáciám na podporu rozvoja športu sa však toho podarilo zrealizovať ešte oveľa viac. Ako to zmenilo život v obci, vysvetľuje  Ľubomír Noska, starosta Obce Liešťany. 

Úrad vlády SR predstavil projekt Športové srdce Slovenska už dávnejšie. Za posledné dva roky sa práve vďaka dotáciám na podporu rozvoja športu postavilo a obnovilo 645 detských ihrísk po celom Slovensku. Podarilo sa vybudovať aj 226 moderných multifunkčných športovísk, kde sa môžu stretávať a športovať celé rodiny. Okrem toho bolo podporených aj 670 projektov na nákup športového vybavenia alebo 291 projektov na opravy a vylepšenie existujúcich ihrísk a športovísk. Na čerpanie dotácie a vybudovanie detského ihriska sme sa spýtali jedného z prijímateľov – Ľubomíra Noska – starostu Obce Liešťany.

Zapojili ste do projektu Športové srdce Slovenska, ktorý je realizovaný pod gesciou Úradu vlády SR. Dotáciu ste dostali na vybudovanie detského ihriska v roku 2018 aj v roku 2019? Považujete to za úspech?

Obec Liešťany je už viac ako 75. rokov spojenou obcou troch dedín Liešťany, Lomnica a Dobročná. V mnohých prípadoch je potrebné sa pri tvorbe rozpočtu rozhodnúť, čo je pre obec prioritou. Z tohoto dôvodu získané prostriedky z Úradu vlády SR v roku 2018 na  výstavbu detského ihriska v oddychovej zóne a v roku 2019 na výstavbu detského ihriska v Materskej škole a nákup športového vybavenia - cvičiacich strojov do exteriéru v oddychovej zóne je pre nás úspechom, keďže obec by z vlastných zdrojov nemohla realizovať podporu športu až v takom rozsahu.

Mali ste pred tým v obci detské ihrisko, ktoré mohli obyvatelia využívať?

Obec v minulosti mala v oddychovej zóne vybudované detské ihrisko spojené aj s asfaltovými chodníkmi, ktoré občas slúžia pre detí z MŠ a ZŠ k dopravnej výchove. Hracie prvky z dôvodu terajších nárokov na bezpečnosť bolo potrebné postupne odstrániť a nahradiť novými, ktoré spĺňajú podmienky pre bezpečnosť detí.  Toto nám umožnila práve dotácia z Úradu vlády SR.

sportove srdce slovenska

V akej fáze výstavby je detské ihrisko podporené v roku 2019? Je už vybudované?

Detské ihrisko a športová zóna v oddychovej zóne na ktoré obec Liešťany získala finančne prostriedky je už zrealizovaná.

Na akých miestach sa nachádzajú ihriská a komu predovšetkým slúžia?

Detské ihrisko, ktoré bolo zrealizované v roku 2018 je umiestnené v oddychovej zóne v časti dolné Liešťany, kde sú osadené aj prvky pre cvičenie v exteriéri z dotácie pridelenej v roku 2019. 

Výstavba detského ihriska z dotácie r. 2019 sa nachádza v areáli MŠ. Detské ihrisko v oddychovej zóne využívajú hlavne školopovinné deti. Rodičia mladších detí zase v poslednom období využívajú športovú zónu k cvičeniu pre zdravší spôsob života.

Ako vnímate spoluprácu s Úradom vlády Slovenskej republiky pri uzatváraní zmluvy a vyúčtovaní dotácie? Ako prebiehala spolupráca so zamestnancami odboru projektovej podpory pred a po schválení dotácie? Boli vám zamestnanci nápomocní?

Spoluprácu s Úradom vlády SR vnímam veľmi pozitívne. Prípadné nezrovnalosti pred podpisom zmlúv o dotáciu alebo pri vyúčtovaní dotácie z roku 2018 sme vždy vyriešili. Musím povedať, že zamestnanci odboru nám boli nápomocní. Vyúčtovanie k dotácií poskytnutej v roku 2019 aktuálne pripravujeme.

Vidíte posun v administratívnej záťaži v roku 2019 oproti roku 2018? Boli podmienky náročnejšie alebo jednoduchšie?

Podmienky pri podaní a následne podpise zmluvy boli v roku 2019 oproti roku 2018 jednoduchšie, čo veľmi oceňujem.

sportove srdce slovenska

Ako proces spracovania žiadostí vidí samotný Odbor projektovej podpory?

Spracovať také množstvo žiadostí o poskytnutie dotácie, pripraviť všetko pre zasadnutie komisie, uzatvoriť potom také množstvo zmlúv a následne skontrolovať vyúčtovania poskytnutých dotácií nie je zrovna najľahšia úloha. Vedia o tom svoje zamestnankyne sekcie ekonomiky – odboru projektovej podpory. Pre ilustráciu, v roku 2019 bolo podaných 2175 projektov a s prijímateľmi dotácie bolo uzatvorených 935 zmlúv na 1 045 projektov.

„Málokto si však vie predstaviť, čo to všetko pre zamestnancov úradu vlády znamená. Zamestnanci z odboru projektovej podpory robia pre prijímateľov maximum. Častokrát sú to hodiny navyše, ktoré strávia kontrolou žiadostí, vyúčtovaní alebo dokumentov potrebných pri uzatváraní zmlúv. Tak ako my musíme kontrolovať žiadateľov, sme taktiež kontrolovaní a platia pre nás tie isté zákony ako pre prijímateľov dotácií, dokonca viac. Ide o poskytovanie verejných financií, preto zamestnankyne berú svoju prácu veľmi zodpovedne,“ chváli zamestnankyne odboru projektovej podpory riaditeľka odboru – Mgr. Matea Bucalo.

Okrem odboru projektovej podpory, ktorý vecne zabezpečuje všetky úkony ohľadom žiadostí a zmlúv, sú do celého procesu zainteresované aj iné útvary úradu vlády, a to najmä Právny odbor, Oddelenie kontroly verejného obstarávania národných dotačných programov a v neposlednom rade aj Kancelária vedúceho Úradu vlády SR.

"Všetci sa spoločnými silami každý rok snažíme zjednodušiť podávanie žiadostí a poskytovanie dotácií – znižovať administratívnu záťaž. Nie je to vždy jednoduché, pretože aj žiadatelia, aj my ako inštitúcia sme viazaní mnohými zákonmi, no napriek tomu sa nám to darí a veríme, že to bude čím ďalej tým lepšie a odbremeníme tak našich žiadateľov maximálne.“ dodáva riaditeľka odboru projektovej podpory.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: