Budujte u detí pozitívny vzťah k matematike s programom Numicon!

PR | 18. Dec 2019
Budujte u detí pozitívny vzťah k matematike s programom Numicon!
foto: PR

Numicon je osvedčený prístup k výučbe matematiky pre malé deti vo veku od 3 do 5 rokov. Je to osnovný, multisenzorický prístup, ktorý zvyšuje úspechy na všetkých úrovniach schopností. Vďaka riešeniu matematických operácií, zdôvodňovaniu a konverzácii vo svojom jadre, Numicon dokonale rozvíja nielen matematické schopnosti detí, ale rozvíja osobnosť dieťaťa vo všeobecnosti.

Hlavné výhody programu Numicon

Numicon pomáha deťom matematicky uvažovať pomocou konkrétnych objektov a hovoreného jazyka. Núti deti vysvetlovať a zdôvodňovať. Rozvíja deti v sebaistých riešiteľov problémov. Ide o viacúrovňový prístup vo vzdelávaní, ktorý učí deti prostredníctvom rôznych zmyslov.

Ako už bolo spomenuté, Numicon je multisenzorický prístup k matematike využívajúci štruktúrovaný aparát navrhnutý tak, aby dieťa porozumelo číslám a vzťahom medzi nimi, ktoré sú nevyhnutné pre dosahovanie úspechov v matematike. Program Numicon bol najnovšie rozšírený o meranie, geometriu a štatistiku / spracovanie údajov.

kidgenius

Numicon je forma hry, ktorej cieľom je uľahčiť deťom pochopenie a radosť z matematiky pomocou farebných a “príťažlivých” stavebníc. Hra je pre deti  najlepší spôsob na zoznámenie a kamarátenie sa s matematikou.

Matematika je viac než len počítanie. Matematika v Numicone predstavuje tvary, vzťahy týchto tvarov, polohy… Deti premýšľajú o číslach ako o tvaroch. Deti sú povzbudzované k tomu, aby sa počas hry zapojili do konverzácií, rozhovorov.

Numicon vedie deti k videniu, že matematika je v každej časti života. Počas hry s  Numiconom sa môže využiť voda, piesok, plastelína, korálky, korky a iné.  

Numicon zaujme deti pestrými farbami, zaujímavými tvarmi a pútavými aktivitami. Deti objavujú, ako tvary a ich vzorce spolu súvisia prostredníctvom hry a skúmania. Tvary sú „obrázky“ čísel. Účelové aktivity im pomáhajú nadviazať spojenie s tvarmi a ich vzťahmi.

Počítanie je jednou zo zručností, ktoré používame. Počítanie nám pomáha pochopiť „koľko“. Deti sú hrdé na svoje zručnosti v oblasti počítania, ktoré dosiahnu. Numicon na úrovni raného detstva dáva deťom prehľad o tom, čo sú čísla. Deti učí komunikovať “matematicky”, je to jazykový program matematiky! Sebadôveru a pripravenosť si tak deti berú so sebou do školy.

kid genius

Numicon zmení spôsob, akým vaše deti pochopia matematiku!

www.kidgenius.sk

info@kidgenius.sk

Aktivity tejto školy sledujte aj na Facebooku: #mentalnaaritmetikakidgenius

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: