Ambulancie pediatrov sú plné detí s nadváhou a vysokým krvným tlakom. Čo je za tým?

VšZP | 6. máj 2022
Ambulancie pediatrov sú plné detí s nadváhou a vysokým krvným tlakom. Čo je za tým?

Detských lekárov čakalo po odznení pandémie nepríjemné prekvapenie. Do ich ambulancií sa po dvoch rokoch vrátilo výrazne viac detí so zvýšenou hmotnosťou. Trend priberania na váhe je badateľný u detí už od šiestich rokov.

„Zvýšil sa výskyt detí s chybným držaním tela, skoliózou, s poruchami zraku. Zaznamenali sme tiež väčší počet detí s hraničným alebo zvýšeným tlakom krvi či zvýšenými hodnotami hladiny cholesterolu v krvnom sére,“ priblížila svoju skúsenosť hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Elena Prokopová.

Nadváha je problém

Problémy s nadváhou majú približne dva milióny Slovákov a až 600-tisíc ľudí u nás trpí obezitou. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) sa v minulom roku liečilo na obezitu približne sedemtisíc pacientov, čo predstavuje 10% nárast oproti roku 2020. Skoro tretinu z nich predstavuje mládež vo veku 11 až 17 rokov. Kým v detskom a tínedžerskom veku dominuje rizikový faktor obezita, v dospelosti sa pridávajú postupne ďalšie, ako je vysoký krvný tlak a po 40-tke aj poruchy metabolizmu tukov a cukrov.

VšZP má preto u pediatrov aj u všeobecných lekárov pre dospelých zazmluvnený výkon na určenie kardiovaskulárneho rizika, vďaka ktorému sa dajú odhaliť rizikové faktory rôznych ochorení. „Všetky rizikové faktory sú ovplyvniteľné a pre každý vek existuje riešenie, ktorým je možné ich redukovať. Medzi účinné nástroje na ich redukciu patrí efektívna pohybová aktivita a úprava stravovacích návykov,“ zdôrazňuje podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková.

Obezitu u poistencov VšZP do 18 rokov veku  je možné liečiť aj v kúpeľných zariadeniach – Bardejovské kúpele, a. s.; PJK Číž a kúpele Štós, a. s.

Pohyb je zdravý

Pre zhoršujúci sa zdravotný stav detí spustila VšZP v apríli celoročný edukačno-preventívny program POHYB JE ZDRAVÝ, ktorého cieľom je rozhýbať celé Slovensko. Stránka www.pohybjezdravy.sk ponúka desiatky tréningových videí pod taktovkou profesionálnych trénerov, príspevky o správnom a vyváženom stravovaní, ale aj tipy ako pomôcť svojmu psychickému zdraviu. Práve prevencia je ten najúčinnejší spôsob ako predísť vzniku chronických ochorení. Kampaň a motivácia ľudí k pohybu je podporená aj súťažou o 100 športových smart hodiniek a množstvo ďalších cien.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: