Ako vplýva koronavírus na plodnosť?

Petra Hladká | 28. Jun 2020
Spermiogram a koronavírus

Po prekonaní ochorenia COVID-19 dochádza u mužov k zhoršeniu sperimogramu.

Odpoveď na túto otázku priniesli v prvoštúdiách čínski vedci, ktorí sa zamerali na Angiotenzín konvertujúci enzým 2 (ACE2).

Ten sa preukázal ako jeden z hlavných receptorov, ktorý sprostredkuje vstup vírusu SARS-CoV2 do ľudských buniek – presne to sa deje u závažných syndrómov respiračnej nedostatočnosti. Odborníci sa zamerali na túto skutočnosť a hľadali ďalšie orgány, ktoré obsahujú tieto receptory. Skúmali ich poškodenie u pacientov s ochorením COVID-19.

Výsledkom bolo, že najvyššie množstvo ACE 2 receptorov bolo po dýchacom aparáte v kanálikoch obličiek a v Leydigových bunkách a bunkách semenotvorných kanálikov, ktoré majú na starosť tvorbu mužského pohlavného hormónu testosterónu a tiež samotných spermií.

ráve tento fakt môže významne ovplyvniť plodnosť mužov, ktorí prekonajú toto ochorenie. Takéto poškodenie spermií vidieť už pri základnom spermiograme. 

Pozor na chrípku!

Epidémie chrípky všetko skomplikujú. Chrípkové ochorenie v počiatočnej fáze tehotenstva môže plod vážne poškodiť a môže viesť aj k potratu. 

Ak sa zameriame na aktuálny koronavírus, zbystriť pozornosť by mali aj muži. Prvotné štúdie z Číny totiž naznačujú, že prekonanie ochorenia COVID-19 s ťažším priebehom, môže ovplyvniť aj mužskú plodnosť.

Výskumy tiež dokazujú, že po prekonaní ochorenia COVID-19 dochádza u mužov k zhoršeniu koncentrácie a pohyblivosti spermií. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: