Zistite štýl učenia vášho dieťaťa: Ako na to?

Gabriela Zelinková | 9. september 2020
Zistite štýl učenia vášho dieťaťa: Ako na to?

Každé dieťa je jedinečné. Nielen v tom, ako sa smeje, vyjadruje svoje pocity, ale aj ako sa učí. Niektoré deti sa najlepšie učia cez vizuálne vnímanie, iné prostredníctvom sluchu a niektoré dotykom alebo pohybom. Ako rodič môžete pomôcť svojmu dieťaťu dosiahnuť jeho maximálny potenciál, ak spoznáte, aký má individuálny štýl učenia.

Môj starší syn sa učil veľmi rýchlo. Keď sa učil v prvej triede básničku, párkrát som mu ju prečítala a za chvíľu ju vedel. Potom nastúpil do školy mladší Riško a ja som si po pár prvých spoločných učeniach pomyslela, že my takto ani prvú triedu nedokončíme. Ja som rozprávala, on pobehoval po izbe, medzitým robil kotrmelce a preskakoval sedačku a hlavne vôbec netušil, čo mu rozprávam... Raz som mu zo zúfalstva dala text do ruky a aj keď sotva vedel čítať – vyhlásila som: Uč sa chvíľu sám. Zúfalá som sa vylebedila do kresla, že musím nazbierať sily na pokračovanie. Ale keď prišiel – vedel takmer celú báseň. A tak som pochopila, že zatiaľ čo starší syn sa učí sluchom, mladší zrakom. A keď do toho pridal ešte pohyb (napríklad sa prechádzal popri učení, či si dôležité veci prepisoval), problém bol úplne vyriešený. 

Tu sú tipy, ako zistiť štýl učenia vášho dieťaťa a podporiť ho:

 • Pozorujte jeho aktivitu:
  Zistite, ktoré aktivity vaše dieťa najviac bavia. Preferuje skladanie puzzle, alebo skôr počúva príbehy? Je aktívne a neustále sa pohybuje, alebo radšej sedí a pozoruje okolie? Toto môže napovedať, či je dieťa vizuálne, sluchové alebo kinesteticky orientované.
 • Počúvajte jeho spôsob rozprávania:
  Slová, ktoré vaše dieťa používa, môžu naznačovať jeho preferovaný štýl učenia. Vizuálne založené deti často hovoria "Vidím to." Sluchové deti môžu povedať "Počujem ťa." Kinestetické deti často hovoria "Cítim to."
 • Vyskúšajte rôzne metódy učenia:
  Dajte dieťaťu možnosť učiť sa pomocou rôznych metód a sledujte, ktorá je pre neho najefektívnejšia. Napríklad, keď učíte dieťa abecedu, vyskúšajte spolu spev, kreslenie písmen, alebo manipuláciu s písmenkovými kockami.
 • Pozorujte jeho reakcie na nové informácie:
  Ako dieťa reaguje, keď sa dozvie niečo nové? Chce vidieť ilustrácie? Požaduje vysvetlenie? Alebo sa chce dotknúť a manipulovať s predmetom?
 • Rozprávajte sa s učiteľmi:
  Učitelia sú skvelým zdrojom informácií o štýle učenia vášho dieťaťa. Výmena poznámok a postrehov vám môže pomôcť lepšie rozumieť, ako vaše dieťa najlepšie absorbuje informácie.

Ako podporiť štýl učenia vášho dieťaťa?

Keď už viete, aký je preferovaný štýl učenia vášho dieťaťa, môžete prispôsobiť jeho učebné prostredie tak, aby mu najviac vyhovovalo.

 • Pre vizuálne dieťa pripravte texty, obrazy, grafy a videá.
 • Sluchové dieťa ocení nahrávky, diskusie a hudobnú výuku.
 • Kinestetické dieťa sa bude najlepšie učiť cez pohyb, dotyk a praktickú činnosť.
V konečnom dôsledku je najdôležitejšie vytvoriť prostredie, v ktorom sa vaše dieťa cíti podporované a motivované. Každé dieťa je iné a to, čo funguje pre jedno, nemusí fungovať pre druhé. S láskou, trpezlivosťou a porozumením môžete pomôcť svojmu dieťaťu nájsť svoju cestu k úspechu.

Koľko detí spadá do jednotlivých kategórií?

Štýly učenia sú komplikované a nie vždy je možné ich presne kategorizovať. Avšak, v mnohých vedeckých štúdiách sa snažili deti (a dokonca aj dospelých) rozdeliť do týchto základných štýlov učenia. Ide o priemerné čísla a hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho výskumu a vzorky populácie:

 1. Vizuálne (vizuálne-špecifické): Približne 65% ľudí sa považuje za vizuálnych žiakov. Vizuálne orientované deti uprednostňujú informácie prezentované vo forme obrázkov, diagramov alebo zápisov.
 2. Sluchové (auditívne): Odhaduje sa, že 30% ľudí preferuje sluchový štýl učenia. Títo žiaci najlepšie absorbujú informácie cez počúvanie, diskusie alebo verbálne vysvetlenie.
 3. Kinestetické/taktílne: Približne 5% ľudí sa najlepšie učí cez pohyb a dotyk. Tieto deti preferujú aktivity, kde môžu byť aktívne a manipulovať s materiálmi.

Veľa ľudí kombinuje viac ako jeden štýl učenia 

Je dôležité si uvedomiť, že mnoho ľudí kombinuje viac ako jeden štýl učenia. Napríklad  dieťa, môže byť zároveň vizuálne a kinesteticky orientované. Okrem toho je možné, že štýl učenia sa môže meniť v priebehu času alebo v závislosti od konkrétneho predmetu či úlohy.

Tiež je dôležité poznamenať, že hoci je dobré vedieť, aký štýl učenia vášho dieťaťa preferuje, je zároveň prospešné vystavovať ho rôznym metódam učenia. Dáva mu to šancu rozvíjať rôzne zručnosti a adaptovať sa na rôzne situácie.

Ako pomôcť dieťaťu učiť sa násobilku alebo báseň, keď poznáme jeho štýl učenia si prečítajte tu.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: