Veselé zúbky sú späť

Redakcia | 7. Mar 2013
Veselé zúbky sú späť

Po úspešnom prvom ročníku celoslovenskej osvetovej kampane Veselé zúbky sa dm drogerie markt rozhodla pre jej ďalšie pokračovanie, tentoraz v exkluzívnej spolupráci so spoločnosťou GlaxoSmithKline.

Po úspešnom prvom ročníku celoslovenskej osvetovej kampane Veselé zúbky sa dm drogerie markt rozhodla pre jej ďalšie pokračovanie, tentoraz v exkluzívnej spolupráci so spoločnosťou GlaxoSmithKline. Projekt v rozšírenej podobe nadväzuje na svoju minuloročnú premiéru, ktorá sa stretla s výborným ohlasom. Jeho cieľom je naďalej zaujímavou a hravou formou vzbudiť  v deťoch záujem o čistenie zúbkov a naučiť ich už v ranom detstve vhodnú techniku čistenia. V neposlednom rade je cieľom projektu vzdelať v tomto smere aj rodičov, aby svojim deťom pomáhali vytvárať správne návyky pri čistení zubov.

Úspešný prvý ročník projektu

Projekt sa skladal z niekoľkých fáz, pričom do prvej sa zapojilo takmer 150 000 detí zo všetkých materských škôl na Slovensku, čo je 100 % pokrytie všetkých slovenských škôlkarov. Do druhej fázy projektu, v rámci ktorej si škôlky museli zorganizovať Deň veselých zúbkov a dostali tak možnosť získať bezplatný Balíček veselých zúbkov pre prvých 40 000 detí, sa prihlásilo takmer 1000 škôlok s viac ako 42 000 deťmi, čo je takmer 35 % všetkých materských škôl v SR. Na vybrané Dni veselých zúbkov zamierilo aj 300 špeciálnych Zúbkových hliadok. Po skončení projektu organizátori zaslali zúčastneným škôlkam dotazník s prosbou o spätnú väzbu k prvému ročníku. Každý z 800 vrátených dotazníkov bol pozorne vyhodnotený. Na základe pripomienok priamo od učiteliek, ale aj zo skúseností z účasti v Zúbkových hliadkach sa celý projekt ešte vylepšil a pripravil pre škôlky tak, aby mali tento rok  k dispozícii čo najviac materiálu na prácu s deťmi a ich rodičmi.

Spoločnosť dm drogerie markt, ktorej filozofia stavia ľudí a zdravie človeka do popredia, pripravuje sociálny projekt na pomoc vybranej skupine ľudí s cieľom prispieť prevenciou a zdravou výživou k lepšej kvalite života každoročne. Jej konateľ Ing. Martin Podhradský na margo Veselých zúbkov povedal:

„Minulý rok nám ukázal výraznú opodstatnenosť existencie projektu Veselé zúbky. Zistili sme, že rodičia detí v predškolskom veku, na ktoré sme sa zamerali, naozaj nie sú buď dostatočne vzdelaní v oblasti starostlivosti dentálnej hygieny u detí, alebo dôslední pri vytváraní správnych návykov. Preto sme sa snažili nájsť spôsoby, ako ich prirodzeným spôsobom, priamo cez ich deti, naučiť a motivovať k správnemu a dôslednému čisteniu zúbkov ich ratolestí. Na podporu dosiahnutia hlavných cieľov projektu sme na tento rok pripravili jedinečné inštruktážne zúbkové video a pesničku s videoklipom Veselé zúbky, ktoré, veríme, získajú tie najlepšie ohlasy a budú motivovať deti aj ich rodičov k správnej starostlivosti o zúbky.“

 

„Takýto projekt je potrebný pre celú generáciu našich detičiek a ich rodičov. Napriek tomu, že žijeme v časoch  fantastických výdobytkov vedy aj v oblasti medicíny a stomatológie, určité elementárne veci zostávajú v úzadí. Je to pohodlnosť alebo vízia, že všetko sa dá opraviť, nahradiť? Nič nie je také dokonalé ako zdravý zub  či zdravý chrup a stačí k tomu skutočne málo – pravidelne a dôkladne sa starať o naše zúbky. Čas investovaný do hygieny dutiny ústnej už od maličkého bábätka cez škôlkara a školáka sa odrazí na celý život nielen na orálnom zdraví, pretože dnes už vieme, že dutina ústna a zuby sú vstupnou bránou  infekcií do nášho tela, čo môže mať po čase až fatálne následky. Ďalším faktom je, že dieťa, traumatizované bolesťou zuba a následným stomatologickým zákrokom, si nesie svoj zážitok po celý život a ovplyvní to jeho vzťah k zubnému lekárovi, prípadne aj k ústnemu zdraviu. Preto držím palce celému tomuto úžasnému projektu, ktorý má skutočne celoslovenský záber a oslovuje tisíce detí aj ich rodičov. Deti sú to najkrajšie a najdrahšie, čo máme, darujme im preto správnou starostlivosťou zdravé a veselé zúbky,“ dodáva MUDr. Katarína Bartonková, stomatologička  a odborný garant projektu.


Inštruktážne video Veselé zúbky

Najčastejšou pripomienkou k prvému ročníku projektu zo strany škôlok bolo to, aby každú z nich navštívil v rámci Dňa veselých zúbkov zubný lekár, ako aj  mediálne známe osobnosti. Vzhľadom na počet škôlok síce splnenie takýchto prianí nie je reálne, ale osobnú návštevu zubára alebo umelcov pomôže v druhom ročníku projektu nahradiť inštruktážne zúbkové video, ktoré bolo pripravené za odborného dohľadu MUDr. Kataríny Bartonkovej. Vo videu sa nachádzajú všetky potrebné informácie a odborné ukážky správnej starostlivosti o detský chrup. Okrem zubnej lekárky ich vysvetľujú a predvádzajú jej zúbkoví asistenti – moderátorka Adriana Poláková a speváci Miro Jaroš, Robo Papp či Bystrík, ktorí aspoň takouto formou zavítajú do všetkých škôlok na Slovensku.

Pesnička Veselé zúbky

Naopak, najčastejšou prosbou zo strany škôlok bolo, aby im už v rámci januárovej zúbkovej zásielky bola doručená zúbková pesnička, s ktorou by sa pedagógom lepšie a hlavne interaktívnejšie pracovalo s deťmi. Organizátori preto oslovili Mira Jaroša a ten pesničku aj na základe vlastných skúseností z minulého ročníka Veselých zúbkov napísal aj otextoval. “Vždy som chcel urobiť niekoľko pesničiek pre deti a toto bola prvá z nich. V detskom jazyku som opísal všetky potrebné kroky, ako si treba zúbky správne vyčistiť, a potom som to zveršoval. Hotové to bolo za pár minút. V štúdiu sme nahrali deti, ktoré naspievali refrén, a následne sme to naspievali spoločne s Robom Pappom a Bystríkom. Bola to skutočne veľká zábava. Super je, že táto pesnička privedie deti hravou formou k tomu, aby dbali o svoj chrup, v čom vidím jej najväčší význam. Som si istý, že splní svoj účel,“ povedal na margo pesničky Miro Jaroš.

Veselé zúbky a dm zamestnanci

Do sociálnej kampane sa budú môcť, tak ako minulý rok, zapojiť aj zamestnanci dm, a to osobnou účasťou v Zúbkových hliadkach, ktorou nielenže podporia dobrú vec, ale získajú aj ďalšie skúsenosti  z projektu v oblasti sociálnej zodpovednosti a pozitívne ovplyvnia dobré meno spoločnosti.

Veselé zúbky a zákazníci

Ako je v dm drogerie markt zvykom, zapojiť sa do projektu budú môcť aj zákazníci, členovia vernostného programu dm active beauty svet plný výhod. Prispieť môžu prostredníctvom darovania 30 bodov v mesiacoch marec až máj 2013, čo predstavuje pomoc vo forme jedného Balíčka veselých zúbkov pre deti z materských škôl. Ako poďakovanie získajú 25 % zľavu na vybraný produkt zubnej hygieny Odol alebo Sensodyne. Body bude, samozrejme, možné darovať aj viackrát.

Projekt Veselé zúbky sa aj tento rok skladá z troch fáz.

Prvá fáza projektu

Prvá fáza projektu sa uskutočnila v januári 2013, keď bol do všetkých škôlok v rámci Slovenska zaslaný zúbkový balík. Nachádzajú sa v ňom knižky Veselé zúbky pre všetky detičky a Zúbková sada, ktorá obsahuje množstvo materiálu určeného na prácu s deťmi a ich rodičmi, pretože pedagógovia v škôlke môžu výraznou mierou pomôcť v šírení osvety v oblasti ústnej hygieny u našich najmenších.

Súčasťou balíčka je aj jedinečné DVD Veselé zúbky, obsahujúce odborné inštruktážne video s pani zubnou lekárkou MUDr. Katarínou Bartonkovou a jej zúbkovými pomocníkmi Adrianou

Polákovou, Mirom Jarošom, Robom Pappom i Bystríkom, ako aj videoklip k pesničke Veselé zúbky, ktorú pre potreby tohto projektu zložil a otextoval Miro Jaroš.

Druhá fáza projektu

Aby neostalo len pri pasívnom rozdaní knižiek či premietnutí inštruktážneho videa, ale aby boli pedagógovia motivovaní na prácu s deťmi a najmä ich rodičmi, bola aj tento rok pripravená druhá fáza projektu Deň veselých zúbkov. Motiváciou zapojenia sa škôlok do tejto fázy je opäť možnosť získania Balíčkov veselých zúbkov pre deti. Na to, aby škôlky tieto balíčky získali, je potrebné, aby v časovom období od 11. do 30. marca 2013 zorganizovali Deň veselých zúbkov, milé popoludnie pre deti a rodičov, na ktorom by sa mali naučiť, aký je správny postup čistenia si zúbkov. Prvých 40 000 detí, od ktorých dostaneme obrázky veveričiek, ako aj fotodokumentáciu z Dňa veselých zúbkov v ich škôlke, získa za odmenu Balíček veselých zúbkov, plný krásnych zúbkových prekvapení.

Zúbkové hliadky

Na vybrané Dni veselých zúbkov zamieri aj veselá Zúbková hliadka, v ktorej sa zúčastnia zamestnanci dm, MUDr. Katarína Bartonková a ďalší zubní lekári, dentálne hygieničky a v niektorých prípadoch aj mediálne známe osobnosti. Škôlkarov tak navštívia moderátorka Adriana Poláková, herečka Zuzka Haasová či speváci Miro Jaroš, Robo Papp a Bystrík. Do Zúbkových hliadok sa zapoja aj zamestnanci spoločnosti GlaxoSmithKline.

Tretia fáza projektu

Projekt má aj svoju tretiu fázu, keď sa v priebehu mesiacov apríl a máj uskutočnia v Prešove, Žiline, Banskej Bystrici, Nitre, Trenčíne, Trnave, Košiciach a Bratislave Celoslovenské dni veselých zúbkov, podujatie pre deti, pedagógov zo škôlok, ako aj rodičov.

Videoklip Vesele zubky – Miro Jaros, Robo Papp, Bystrik

Instruktazne video – MUDr. Katarina Bartonkova, Adriana Polakova, Miro Jaros, Robo Papp, Bystrik

Všetky informácie o projekte sú uvedené aj na stránke www.veselezubky.sk.

dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness s viac ako 2 700 filiálkami v Európe. Spoločnosť bola založená v roku 1973 v Nemecku. Na Slovensku otvorila prvú pobočku v roku 1995 a dnes zamestnáva 852 pracovníkov v 115 filiálkach. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 12 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku a na Slovensku. Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii spoločnosti, ktorá stavia zákazníka na prvé miesto svojich záujmov. Spoločnosti dm drogerie markt sa v posledných rokoch podarilo posilniť pozíciu v oblasti zdravia, krásy i wellness a vyprofilovať sa tak medzi najsilnejšie spoločnosti na trhu. Dôkazom toho je rozširujúci sa sortiment v oblasti biopotravín a kontrolovanej prírodnej kozmetiky.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: