Tanec je pre deti prirodzený, tak im ho doprajte!

Redakcia | 3. Nov 2016
riverpark dance school

Pre dieťa je pohyb prirodzenou vlastnosťou, začína sa hýbať skôr ako rozprávať. V Riverpark Dance School sa začína tancovať už s tými najmenšími detičkami od 2 rokov. Je na to racionálny dôvod. Najhodnejší vek, kedy začať s tancom a pohybovou prípravou ako takou je, keď sa dieťa naučí chodiť.

Tanečné hodiny, ktoré ponúka Riverpark Dance School pre deti

Tanec detí od 2 rokov

Na našich detských hodinách hravou a prirodzenou formou rozvíjame pohybové schopnosti detí, ich muzikálnosť, vnímanie hudby a zdravé držanie tela. Naše lektorky tiež dbajú na zábavnú formu tanečnej lekcie. Dieťa sa na hodinách tanečnej prípravy učí rytmike, čo je absolútny základ. Tanečné hodiny prebiehajú hravou formou, nie je to žiaden dril. Deti zrkadlovo opakujú predvádzané tanečné pohyby, ktoré sú primerané tomuto veku. Prvýkrát sa stretávajú s kolektívom, stávajú sa smelšími.

Tanečná príprava detí (5 – 7 rokov)

Tanečná a pohybová príprava je určená pre deti predškolského a školského veku. Hodiny sú zamerané na získanie základných pohybových zručností a návykov, zlepšenie koordinácie pohybov a osvojenie si správneho držania tela. Rozvíjajú pohybovú pamäť a učia deti vnímať rytmus a dynamiku hudby. Príprava detí je založená na zákonitostiach detských hier. Využívajú sa pri nej detské piesne, ktoré sú deťom v tomto veku veľmi blízke. Pohyby väčšinou kopírujú text piesní a tým sú pre deti ľahšie zapamätateľné.

Tanečná príprava detí (7 – 9 rokov)

Hodiny pre vekovú kategóriu 7 – 9 rokov nadväzujú na predchádzajúcu nižšiu úroveň Tanečná príprava pre deti 5 – 7 ročné. Táto tanečná príprava je zameraná na osvojenie základov jednotlivých tanečných techník – najmä jazzový, moderný a klasický tanec. Deti sa na hodinách oboznámia so špecifikami týchto tanečných štýlov podrobnejšie. Súčasťou hodín je aj tanečná prax, ktorá pozostáva z vytvárania a nácviku jednotlivých tanečných variácií a choreografií...

Balet pre deti od 5 rokov

Hodina „Základy klasického tanca“ je zameraná na prípravu klasického tanca pre začínajúce malé baletky. Cieľom hodín je osvojenie si správneho postavenia, držania tela a oboznámenie sa so základnými prvkami techniky klasického tanca. Prostredníctvom hodiny baletu dieťa hravou formou rozvíja svoju pohybovú koordináciu (koordináciu dolných končatín s hornými končatinami s pohybmi hlavy a trupu), rytmus, orientáciu a pohyb v priestore, pohybový rozsah, spevňuje svalstvo, pracuje na posilnení posturálneho svalstva pre správny anatomický vývoj. Hodiny sú tiež vhodné pre deti, ktoré potrebujú odstrániť problém plochej nohy. Hodina pozostáva zo zahrievacích cvičení, prípravných cvičení na zemi, spevňujúcich a naťahujúcich cvičení, základných prvkov pri tyči a krátkych pohybových variácií. Súčasťou hodiny sú tiež rytmicko-pohybové variácie v priestore a práca s hudbou.

RDS Company Kids – tanečná súťažná detská skupina – Hip Hop

Tanečné lekcie pripravia deti na súťaže, ktoré budú počas školského roka. Ich obsahom bude kondičná príprava, gymnastické prvky a profesionálny výrazový tanec. Na hodinách sa deti venujú rôznym tanečným štýlom ako sú House dance, Hip Hop, Get lite, Dancehall, Funk styles a pod.

Okrem nových skúseností deti získajú aj nových kamarátov, s ktorými budú spoločne nielen bojovať o najlepšie umiestnenie na rôznych súťažiach, ale aj prežívať krásne chvíle na tanečných vystúpeniach.

Jazzová príprava pre deti (10 – 14 r.)

Jazzový tanec má korene v afroamerickej kultúre. Jeho charakteristickými črtami sú polyrytmika, polycentrika a individualita štýlu. Jazzová príprava detí od 10 do 14 rokov rešpektuje kondičné a koordinačné schopnosti každého dieťaťa. Nadväzuje na predošlý pohybový základ a postupne pridáva ďalšie nové prvky. Ak je to v možnostiach rodičov, je dobré, aby sa dieťa tancu či pohybu venovalo pravidelne a získalo tak určitý kondičný a tanečný návyk. Jazzová tanečná technika je ideálnym technickým základom pre malých tanečníkov, ktorí si vďaka nej zlepšia koordináciu svojich pohybov, tanečnosť a strávia zaujímavé chvíle v spoločnosti tanca.

V dnešnej mediálnej dobe vyspelých technológií je veľmi dôležité, aby rodičia eliminovali riziko vytvorenia závislosti na mobiloch či tabletoch u svojich detí. Preto je dostatok pohybu po čase strávenom v škôlke a neskôr v škole kľúčovým faktorom zdravého pohybového rozvoja. Dieťa by si malo osvojiť návyk chodiť na tanečný tréning. Ak sa dieťa, respektíve rodičia rozhodnú dať svoju ratolesť na tanec povedzme v siedmich rokoch, môže byť v nevýhode oproti iným deťom v skupine, ktoré majú za sebou možno už štyri roky tanečnej prípravy a dieťa s nimi nebude stíhať a nebude sa cítiť dobre.

Fotogaléria

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: