Stop detským úrazom

Diana Mašlejová | 2. apríl 2010
Stop detským úrazom

Úrazy sú podľa európskej organizácie WHO treťou najčastejšou príčinou smrti. Ročne príde v Európe o život až 28 000 detí.

Štatistika detských úrazov v našej krajine hovorí rečou smutných čísel. Vysoké percento zranení naznačuje nedostatočnú prevenciu, podceňovanie rizík a tiež zlú informovanosť.

O tom, ako sa pred úrazmi chrániť a ako sme na tom na Slovensku v porovnaní s inými krajinami sme sa porozprávali s MUDr. Miroslavom Mikolášikom, poslancom Európskeho parlamentu a členom Výboru pre verejné zdravie.  

„Úrazy sú podľa európskej organizácie WHO treťou najčastejšou príčinou smrti. Ročne príde v Európe o život až 28 000 detí. Rozdiely medzi jednotlivými štátmi naznačujú, že oblasť prevencie je dôležitou súčasťou boja proti úrazom. Úrazovosť detí záleží od veku dieťaťa a mechanizmom vzniku. Významne naň vplývajú i vonkajšie faktory, ako počasie, druh športovej aktivity a podobne.“ vysvetľuje MUDr. Mikolášik.

K najčastejším úrazom u malých detí patrí poranenie hlavy a lebky a povrchové zranenie. Najrizikovejšie obdobie je 3 – 5 rokov a najrizikovejšie miesto je – domácnosť. Čo sa týka popálenín a obarenín, ich výskyt sa mení s vekom dieťaťa. Najčastejšie sa vyskytuje u dojčiat a batoliat, postupne ich výskyt klesá. Staršie deti sa najčastejšie porania vonku pri hre, či pri športe. Dominujú pády z výšky, zlomeniny, poranenie ostrými predmetmi. „Niekedy stačí chvíľa nepozornosti a dieťa sa nešťastne pošmykne, spadne, alebo niečo horúce prevrhne. Často by pritom stačila protišmyková podložka na zemi, ochrana rohov, či závora na schodoch a úrazu by sme mohli zabrániť.“

Nástrahy v domácnosti
„Až 91 % rodičov je presvedčených o tom, že ich domov je bezpečný. Napriek tomu sa takmer polovica úrazov detí stane v domácnosti. Príčin je viacero. Vzrastajúce životné tempo a s ním i zložitosť domácich spotrebičov a tiež fakt, že menšie deti trávia väčšinu času doma.“ V prvom rade by mali byť v dome, či byte zabezpečené všetky dvere špeciálnymi klinmi, aby si do nich dieťa nemohlo pricviknúť ruku ani prst. Pokiaľ to nie je nutné, nemal by byť ani kľúč v zámke. Stačí jedno nevinné pootočenie a ľahko sa dostaneme do nepríjemnej situácie.

Závora na schody by nemala chýbať v nijakom dome, kde žije malé dieťa. Pády na schodoch sú častými príčinami vážnych zranení detí. Na každom zo schodov by mali byť prilepené protišmykové koberčeky.

Na balkóne, terase či lodžii dbajte na vzdialenosť medzi jednotlivými vodorovnými priečkami zábradlia, aby si medzi ne dieťa nemohlo vopchať hlavičku. V prípade, že máte dom so záhradou, vyhnite sa terasám a rôznym okrasným schodíkom, kde môže dieťa pri hre ľahko spadnúť. Odstráňte tiež všetky jedovaté rastliny zo záhrady i z bytu (brečtan, konvalinka a pod). 

V izbách skontrolujte, či záclony nie sú príliš dlhé, aby sa na ne dieťa nemohlo zavesiť. Dieťa, ktoré už začína chodiť,  je prirodzene zvedavé a chce všetko okúsiť. Nepredpokladá však, že môže niečo prevrhnúť alebo mu ťažká váza spadne na nôžky. Krásny obrus na stole priam vyzýva, aby si ním dopomohlo vyštverať sa na nové miesto. Preto sa na toto obdobie detského objavovania sveta treba patrične pripraviť a najmä – NIKDY NEPODCEŇUJTE SCHOPNOSTI MALÉHO ZVEDAVCA!

Minimalizujte množstvo sklenených i rôznych ostrých predmetov vo vašej domácnosti. Mnoho z detských úrazov vzniká i vdýchnutím, zjedením, či zatlačením cudzích predmetov do rôznych otvorov na tele, preto sa snažte pravidelne kontrolovať podlahy v miestnostiach a odstráňte príliš malé hračky alebo ich časti z dosahu dieťaťa.
Rohy stolov, skríň, či poličiek by mali byť zakryté špeciálnymi umelohmotnými násadkami na rohy. Pokiaľ sa vám ich nepodarí zohnať, stačí odrezať polovice malých umelohmotných loptičiek a pripevniť ich na ne.

Detská izba by ma byť miestom radosti a hier. Rodič by mal dbať na to, aby miestnosť, kde bude dieťa tráviť najviac času, bola bezpečná. Správny výber postieľky a upevnenia matraca, umiestnenie postieľky čo najďalej od okna a detektor dymu sú prevenciou pred úrazmi. 

Najrizikovejšími miestnosťami v príbytku ostávajú kuchyňa spolu s kúpeľňou. Šmykľavý povrch kúpeľní je strojcom nepríjemných pádov a poranení nielen u detí, ale aj u dospelých. Neváhajte teda s kúpou protišmykových podložiek na podlahu, ale i do vane. Odstráňte tiež všetky nožničky, zrkadielka a iné ostré predmety z dosahu detí. Riešením nie je umiestniť ich na policu, ktorú dieťa dokáže prevrhnúť, alebo vylezie na práčku...

Skúste si váš byt  poprezerať očami dieťaťa. Kde by ste siahli, čo by a vám podarilo zhodiť? Zvlášť pozor treba dávať na elektrické spotrebiče v kúpeľni. Dbajte, aby boli vždy vypnuté, keď je v okolí dieťa a bezpečne ukryté.

Dieťa do jedného roka nevie ešte úplne chodiť, ale už dokáže sa už presúvať a loziť. V tomto období sú časté pády z vyšších miest, kde dieťa rodičia položia. Zvlášť pozorní treba byť pri prebaľovaní. Stačí chvíľa nepozornosti a dieťa môže ľahko spadnúť. Ak nastane podobný prípad, ale zranenie nie je badateľné a celkove je dieťa v poriadku, nenechajte sa oklamať. Následky otrasu mozgu, častého pri pádoch, prichádzajú často až  o čosi neskoršie. Preto dieťa aspoň hodinu pozorujte. Či správne dýcha, či je jeho zrak v poriadku, či nestráca rovnováhu. Ak zbadáte zmenu, ihneď privolajte lekársku pomoc. Pozor tiež na rôzne lákavé fľaštičky s kozmetickými výrobkami. Dieťa si ich môže otvoriť a obsah vypiť, či naniesť do očí!

Najviac úrazov v domácnosti sa stáva v kuchyni. Keďže sa v nej nachádzajú nebezpečenstvá v podobe horúcich predmetov, panvice s vriacim olejom a množstvo ostrých predmetov, treba byť zvlášť opatrní. Najvhodnejšie je, aby sa dieťa pri varení a podávaní jedál nemotalo pod nohy žiadnemu dospelému. Nikdy neodbiehajte od sporáka, keď je tam dieťa! Rúru umiestnite do čo najvyššej polohy a zabezpečte, aby medzera medzi drezom a rúrou bola čo najkratšia. Minimalizujete tým možnosť obarenia dieťaťa pri prenose jedla. Vždy varte na zadných platničkách, aby dieťa nedostalo možnosť prevrhnúť hrniec, či panvicu. Ak vlastníte umývačku riadu, dbajte, aby jej dvierka boli uzamkýnateľné. V prípade, že by ju dieťa počas chodu  otvorilo, 70 °C teplota vody by mu mohla spôsobiť vážne popáleniny. Skrinky s náradím umiestnite čo najďalej od sporáka, aby ich dieťa nevyužilo ako schodíky.

TIP
Aby ste malého zvedavca dostatočne odhovorili od dotýkania sa horúcich predmetov, vyskúšajte nasledovný trik. Keď bude rúra po pečení vypnutá, ale ešte mierne horúca (nie, aby sa popálilo), dovoľte mu dotknúť sa jej. Takto samo zistí, že pálenie je nepríjemné a skôr pochopí váš zákaz.

Čo sa ešte v domácnosti môže prihodiť

Otrava liekmi
Osobitnú kategóriu zranení tvoria otravy rôznymi liekmi. Deti lákajú malé farebné fľaštičky a škatuľky, v ktorých sú pilulky nápadne podobné cukríkom. Rizikovú skupinu tvoria tiež rôzne chemikálie, t. j. čistiace prostriedky, kozmetické výrobky a pod. Tieto prostriedky by mali byť vždy uschované na bezpečných miestach. Na túto skutočnosť upozornite aj starých rodičov ratolesti.

„Pokiaľ máte podozrenie, že dieťa požilo nejaký liek, okamžite vyhľadajte lekára. Riešením do budúcna by v tejto oblasti mohla byť implementácia legislatívy pre povinné zavedenie bezpečnostných uzáverov u vybraných farmaceutických výrobkov. Napríklad v Holandsku týmto nariadením dospeli k výraznému poklesu počtu hospitalizácií detí z dôvodu otráv. U nás však zatiaľ musíme lieky a chemické výrobky odstrániť z dosahu detí,“ vysvetľuje MUDr. Mikolášik.

Zasiahnutie elektrickým prúdom
Zasiahnutie elektrickým prúdom patrí medzi najnebezpečnejšie poranenia. Rôzne pohodené elektrické šnúry sú lákadlom pre menšie loziace deti. „Na oddelení traumatológie sa lekári často stretávajú s popáleninami spôsobenými zasiahnutím elektrického prúdu. Dieťa rozhryzne kábel, šnúru, mokrými rúčkami sa dotkne spotrebiča a pod.,“ smutne poznamenáva. Všetky elektrické zásuvky, ktoré nepoužívame, by mali byť uzatvorené detskou poistkou. Izolované od detí by mali byť i ohrievače, rôzne piecky a kozuby, kde hrozí veľké nebezpečenstvo. Staršie deti musia byť poučené o používanie elektrospotrebičov. Ako a kedy spotrebič vypnúť, zamedziť kontakt s vodou a vlhkosťou, ktoré spotrebiče smú a ktoré nesmú používať.  

Bezpečná cesta do školy
Viac ako 80 % nehôd zapríčiňuje človek svojím neprimeraným správaním na cestách. Obeťou sú žiaľ i deti. Dodržiavať zásady bezpečnej cestnej premávky by mali deti i vodiči. Bezohľadnosť, ignorovanie tabúľ (v blízkosti zvýšený výskyt detí) a zvýšená rýchlosť vodičov má za následok niekoľko sto detských životov ročne. Preto ak nemôžeme ovplyvniť vodičov, musíme poučiť deti, ako sa správať na cestách. Už v prvých rokov dieťa pozoruje a kopíruje správanie rodičov. Práve tu je efektívne začať s výchovou. Darmo budeme dieťaťu vysvetľovať, že cez cestu môže prejsť iba na zelenú a len po prechode pre chodcov, keď sami tieto nariadenia nerešpektujeme. Buďme teda príkladom sami. Vysvetľujme dieťaťu dopravné situácie po ceste do školy, do škôlky, či autom na výlet. Dieťa nevie konať tak rýchlo ako dospelý, neuvedomuje si svoje ohrozenie na ceste nedokáže pozorovať viacero vecí súčasne. Preto je dôležité, aby sa naučilo byť zvlášť opatrné. Nosenie nenáročných reflexných nálepiek na taške, obuvi či bunde upozorní vodiča na detského chodca za svetla i za tmy. Množstvo dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú i deti, vrcholí ráno, pri ceste do školy a poobede, keď sa školáci vracajú domov. Deti majú často pocit, že na známej trase ich nemôže nič prekvapiť a sú menej pozorné. Preto je dôležité, aby si osvojili základné návyky bezpečnosti na cestách.

V okolí ciest na nebehá, nenaháňa, nehrá. „Rodič by mal okrem toho vždy vedieť, kde jeho dieťa práve je. Najmä na vidieku sa chlapci zvyknú hrávať na cestách a sám som bol pri niekoľkých nehodách, kde chlapci spadli pod kolesá auta. Poučte dieťa, ak mu spadne na cestu lopta, nech sa za ňou v žiadnom prípade nerozbehne. Pokiaľ by mi ju aj auto zničilo, rodič kúpi novú. Ľudský život však nenahradí. To isté platí aj o okolí železničnej trasy,“ upozorňuje MUDr. Mikolášik. Dieťa má chodiť po chodníku, čo najvzdialenejšie od cesty. Zásadu CHODCI, CHOĎTE VĽAVO musí poznať a dodržiavať každé dieťa.

Pokiaľ chce dieťa prejsť cez cestu, vždy sa má dvakrát rozhliadnuť doprava i doľava. Až potom môže vykročiť. Po ceste sa nebeží, ale kráča istým krokom. V strede sa ešte raz treba pozrieť na obe strany. Na vozovku sa nevstupuje spoza zaparkovaných áut, alebo stojaceho autobusu. Nezabudnite dieťaťu vybrať čo najbezpečnejšiu cestu do školy!
Rizikom pre dieťa i pre rodičov je aj cesta autom. Detská autosedačka občas spôsobuje malému pasažierovi diskomfort, ale je nevyhnutná! Nikdy nevyštartujte, pokiaľ v nej dieťa nie je pripútané.

Bezpečné ihrisko
„Množstvo nástrah striehne na dieťa aj na detskom ihrisku. Až pol milióna detí sa ročne v Európe zraní práve tam. Vaše detské ihrisko by malo byť od cesty v dostatočnej vzdialenosti, alebo oddelené zábradlím,“ hovorí MUDr. Mikolášik. Dajte prednosť povrchom z jemného piesku, či dreva pred betónom. Čím mäkší povrch, tým mäkší pád. Starým schátralým ihriskám sa radšej vyhnite. Kovové a zhrdzavené konštrukcie preliezok sú totiž miestom častých zranení. Okrem zlomenín a otrasov mozgu môže na detskom ihrisku prísť i k uduseniu dieťaťa. A to v prípade, ak zvolíme nevhodné oblečenie. Rôzne šnúrky, prívesky, korále sa môžu zachytiť na konštrukciách a dieťa udusiť. Preto dbajte na bezpečné, pohodlné a jednoduché oblečenie. 

Riziká pri športovaní

Bicyklovanie, korčuľovanie a skateboard
„K bezpečnému bicyklovaniu patrí prilba. Pri jej používaní buďte nekompromisní! V Dánsku spôsobila kampaň na zvýšenie používania cyklistických prílb až 50-percentné zníženie úrazov,“ vysvetľuje MUDr. Mikolášik. „Prilba môže dieťaťu zachrániť život, dbajte na jej požívanie. Vychvaľujte a obdivujte okoloidúcich cyklistov s prilbami! Každý správny pretekár ju predsa má na hlave! Okrem bicyklovania je potrebná aj k bezpečnému korčuľovaniu, či skateboardovaniu.“ Okrem nej by malo mať dieťa na sebe chrániče na lakte, kolená i dlane. Súčasná hustota cestnej premávky je taká veľká, že bicyklovanie sa stalo nebezpečnou záľubou. Ak je to možné, úplne sa vyhnite frekventovaným cestám. Uprednostnite vždy lesné trasy, špecializované alebo bočné cesty. Nezabúdajte, že osoba mladšia ako 10 rokov môže jazdiť iba so sprievodom osoby staršej ako 15 rokov. Bicykel, ako i oblečenie malého cyklistu musí obsahovať reflexný materiál na zviditeľnenie sa pred vodičmi. Dieťa na bicykli a pes je veľmi nebezpečnou kombináciou. Znížená koncentrácia a možné zapletenie sa psa pod kolesá zvyšujú riziko úrazu. Rovnako ako kamarát na prednej tyči bicykla.

Plávanie
Súčasťou letných mesiacov je nepochybne plávanie a hry vo vode. Každoročne príde takto o život niekoľko detí. Nepreceňujme schopnosti nášho dieťaťa. Aby bol plavec skúsený, musí mať za sebou mnoho rokov praxe. Dieťa nevie dobre odhadnúť vzdialenosti, ani svoje sily. Preto neodmietajte používanie bezpečnostnej vesty, či rukávnikov pri mori, či na miestach, kde sa vám môže dieťa stratiť z očí. „Sám by som bol veľmi rád, keby všetky slovenské deti boli gramotné v oblasti plávania. Dnes už našťastie existujú rôzne plavecké kurzy, ktorých súčasťou je i naučiť sa podať prvú pomoc. Odporúčam každému rodičovi, aby dieťa na takýto kurz prihlásilo. I ten je súčasťou prevencie.“

Ohrozenie života môže spôsobiť i neopatrný skok do vody. Nedopusťte, aby dieťa skákalo do neznámej vody! Pokiaľ je na kúpalisku vyhradené miesto pre skokanov, dovoľte mu skočiť vždy len nohami. Šípka do vody nesie so sebou mnohé riziká. Prílišné prehnutie môže dokonca poškodiť miechu.


Niečo zo štatistiky...

 • Chlapci majú dvakrát väčšiu úrazovosť ako dievčatá.
 • V lete stúpa úrazovosť až o 100 %.
 • Deti z miest boli dvakrát častejšie ošetrené ako deti z vidieka.
 • Úrazovosť stúpa od 10. roka a najvyššiu mieru dosahuje medzi 13. a 15. rokom života.
 • U detí od 1 do 3 rokov bola popálenina najčastejším typom poranenia.
 • Najčastejšie poranená bola horná končatina.
 • Najčastejší typ poranenia je pomliaždenina a otvorená rana.
 • Úrazy sa najčastejšie stávajú v domácom prostredí.
 • Najväčšie množstvo smrteľných úrazov je na cestách.
 • Tretina detí zomiera medzi štvrtou a ôsmou hodinou popoludní.
 • Najviac úrazov sa stáva v sobotu.
 • Najviac úrazov v domácnosti je spôsobených pádom, nasleduje kuchynské náradie a rôzne rozpálené predmety (sporák, panvica).

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: