Späť do školy - bez stresu

PhDr. Gabriela Kanalašová | 26. Aug 2015
Späť do školy - bez stresu

Ani sme sa nenazdali a prázdniny sa školákom končia. Ak aj vy patríte k tým, ktorí majú doma menšieho či väčšieho školáka, zaiste ste postrehli, že mnohí z nich už rátajú dni, kedy opäť zasadnú do školských lavíc. Jedni s radosťou, druhí s nevôľou a nechuťou. Ako im návrat do školy uľahčiť a urobiť čo najmenej stresujúcim?

Ani sme sa nenazdali a prázdniny sa školákom končia. Ak aj vy patríte k tým, ktorí majú doma menšieho či väčšieho školáka, zaiste ste postrehli, že mnohí z nich už rátajú dni, kedy opäť zasadnú do školských lavíc. Jedni s radosťou, druhí s nevôľou a nechuťou. Ako im návrat do školy uľahčiť a urobiť čo najmenej stresujúcim?

Ponúkame vám teda niekoľko tipov:
 • prispôsobte dieťaťu denný režim tak, aby sa podobal režimu, ktorý ho od septembra čaká – napr. týždeň pred začiatkom školy ho zobúdzajte v skorších ranných hodinách (približne v takých, v akých bude vstávať počas školského roka), aby si zvyklo na skoršie vstávanie, nebude mať potom so vstávaním také ťažkosti;
 • preopakujte si s dieťaťom učivo – možno máte doma školáka, ktorý sa do školy už výslovne teší a s učením nemá problémy. Ten si minuloročné učivo zopakuje rád. Čo však s takým školákom (menším či väčším), ktorému sa do toho nechce?
 • vysvetlite dieťaťu, že je potrebné, aby si zopakovalo učivo, ktoré je potrebné ovládať pre vstup do ďalšieho ročníka;
 • nájdite si čas a učivo si opakujte spolu s ním;
 • pri opakovaní učiva začnite vždy predmetom, ktorý ho najviac baví a zaujíma (vôbec nevadí, ak to bude výtvarná či telesná výchova);
 • učivo si opakujte približne v čase v akom bude prebiehať vyučovanie;
 • predmetom, ktoré idú vášmu školákovi najhoršie, venujte najviac času a častejšie ho opakujte. Pozor však, aby ste u dieťaťa nevyvolali odpor. Ak vidíte, že sa mu do neho príliš nechce pustiť, povedzte mu, že 30 minút sa poučíte a potom sa môže pohrať alebo venovať inej činnosti;
 • premeňte učenie na hru – učenie bude zaujímavejšie a pre dieťa pútavejšie, ak z neho bude mať zábavu. To môžete ľahko docieliť. Povedzte svojmu školákovi, nech si pozve spolužiakov či kamarátov približne v rovnakom veku, alebo pozvite deti z rodiny. Môžu si navzájom vymieňať informácie a preverovať svoje vedomosti. Urobte zo svojich školákov učiteľov a zo seba zvedavého  žiaka – vymeňte si úlohy a zahrajte sa na školu (dieťa tým bude motivované, bude sa chcieť ukázať, aké je šikovné a čo všetko vie. Je dosť pravdepodobné, že siahne aj po iných knihách či encyklopédii, aby si rozšírilo obzor v danej oblasti. Nezabudnite dávať vášmu učiteľovi veľa otázok a pýtajte sa aj na to, čo vám dieťa nepovedalo, lebo si automaticky myslí, že to viete). Môžete si vytvoriť napr. týždňovú školu, kedy každý deň bude prednášať iní učiteľ (školák);
 • vytvorte dieťaťu testy, ktoré budú zmesou úloh z rôznych predmetov. Ak ste trocha kreatívnejší, pri zapojení fantázie môžu mať úlohy aj charakter krížoviek či logických úloh. Pre dieťa bude táto forma opakovania si učiva zaujímavá a bude sa na ňu tešiť (takéto učenie nie je stereotypné a pre dieťa je lákavé). Môžete tiež poprosiť vášho školáka, aby vytvoril nejaké testy on sám a dal ich vyriešiť vám alebo jeho kamarátom. Aj pri riešení testov nezabúdajte dieťa motivovať – ak vyhodnotíte test a dopadol dobre, zaslúži si nejakú odmenu, napr. malú drobnosť, sladkosť. Ak naopak test dopadol zle, odmenu mu nedávajte;
 • počas dňa zopakujte viacero predmetov (napr. neustále riešenie príkladov či čítanie dieťa unaví a môžete u neho vyvolať negatívny vzťah k danému predmetu); 
 • poodkryte školákom zopár tajomstiev, ktoré na nich čakajú v tomto školskom roku (pozor však, nebuďte príliš iniciatívni, aby ste nedocielili opačný efekt a to nudu počas školského roka, keďže pre dieťa na vyučovaní daného predmetu už nebude nič nové, zaujímavé);
 • s budúcimi prváčikmi precvičujte správne držanie ceruzky, kreslite rôzne tvary a cibrite si pamäť básničkami či pesničkami; 
 • dajte dieťaťu najavo, že si ceníte každú jeho snahu, úsilie, dosiahnuté úspechy a naučte ho, že človek sa vzdeláva celý život;
 • venujte dieťaťu dostatok času nielen počas učenia ale aj počas trávenia voľného času a pri jeho voľnočasových aktivitách;
 • pri hodnotení si všímajte, čo je dôležité, menej kritizujte, viac chváľte. Netrestajte dieťa za zlé známky, ale ho správne motivujte, napr. tým, že sled lepších známok pre neho môže znamenať viac času pri počítači, televízii, výlet či dlhšiu večierku. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: