S deťmi do kina

Mgr. Jarmila Hýroššová | 25. Jun 2010

Urobia rodičia deťom predškolského veku radosť, ak ich vezmú do kina? Mnohé mamy a otcovia majú strach, že ich dieťa nebude vedieť spracovať záplavu obrázkov.

Kino – to je čakanie v tajomnej tmavej sále, to sú pôsobivé obrázky na veľkom plátne, to je hudba, ktorá provokuje i upokojuje. Návšteva kina je mimoriadnym zážitkom – nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Ale kedy je ten správny moment, aby dieťa šlo do kina a ako nájdu rodičia vhodný film?

Malí fanúšikovia
Reklama prezentuje mnohé filmy ako vhodné pre celú rodinu. Ale je to naozaj tak? Urobia rodičia deťom predškolského veku radosť, ak ich vezmú do kina? Mnohé mamy a otcovia majú strach, že ich dieťa nebude vedieť spracovať záplavu obrázkov. Iní sú presvedčení, že dobré filmy môžu rozšíriť detský horizont. Je však faktom, že na kreslách v kine nie je zriedkavosťou vidieť už i trojročné deti. Niet divu, médiá sú v rodinnom živote všadeprítomné – a kino patrí k tomu.

Na čo však majú dbať rodičia, ktorí chcú svojím 3 – 6-ročným deťom urobiť radosť spoločnou návštevou kina? V popredí stojí najmä záujem a osobnostná zrelosť dieťaťa – tu môžu rodičia najlepšie zhodnotiť, či zrakom vnímaný film zodpovedá potrebám a záujmom dieťaťa. Doplňujúcou pomocou pri rozhodovaní je veková kategória, pre ktorú je film určený (nájdeme ju na programoch kín). Napokon prispieva k rozhodovaniu i obsah a spôsob spracovania filmu.

Epizódy a happy end
Malé deti nevnímajú film ako celok, ale „vypichnú“ si jednotlivé epizódy, ktoré ich fascinujú. Ich začlenenie do celkového filmového deja sa ešte neuskutočňuje. Keďže malí diváci ešte často nerozlišujú medzi filmom a skutočnosťou, môžu u nich vyvolať hrozivé, temné a agresívne filmové obsahy zaťažujúce pocity. Aby ste zamedzili takýmto pocitom, je vhodné vyhýbať sa filmom s prezentáciou násilia a ohrozujúcich situácií. Film vhodný pre dieťa je v ideálnom prípade vystavaný na epizódach, pričom je dôležité striedanie napínavých a pokojných scén. Filmoví hrdinovia musia byť schopní rýchlo zvládať problémy alebo si pritom nechávajú pomáhať. Podobne ako v rozprávke by malo byť jasné, ktoré filmové figúry patria k dobrým a ktoré k zlým.

Absolútne dôležitý je dobrý záver filmu. K tomu patrí to, že zobrazené konflikty sa vyriešia, výhľad do budúcna je sľubný, filmový hrdina alebo hrdinka niečo nové získa a deti si tak vezmú domov zaujímavé podnety. Happy end prispieva k tomu, že napínavé momenty filmu môžu deti aj dodatočne spracovať pozitívne. Lebo zážitok z kina – pretože je taký zriedkavý a atmosférou výnimočný – pôsobí u detí ešte veľmi dlho. Môžeme to pozorovať na samostatne maľovaných obrázkoch, ktoré sa zaoberajú filmovými motívmi, alebo na scénach, o ktorých sa chcú deti baviť vždy znova a znova. Tieto formy vyrovnávania sa s videným treba v každom prípade privítať, slúžia totiž na to, aby si dieťa to, čo videlo, vedelo zaradiť a primerane veku spracovať.

Podoba filmu a voľba kina
Aby mohli rodičia posúdiť vhodnosť filmu, nestačí len pohľad na jeho obsah, ale aj formálnu podobu. Netrvá film dlhšie ako hodinu, nie je postupnosť jednotlivých scén prirýchla, nie je hudba príliš hlasná a nervy drásajúca? Potom tento film nezaraďte do užšieho výberu, pretože preťažuje detskú emocionálnu oblasť.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: