Psychologička radí: Dieťa a letný tábor?

Mária Koscelníková | 2. Jun 2016
Psychologička radí: Dieťa a letný tábor?

Počas prázdnin sa rodičia snažia naplniť čas svojich detí a jednou z možností je dať ich do letného tábora. Takéto odlúčenie od rodiča môže byť pre dieťa, ktoré nie je zvyknuté „spať mimo domu“, nepredstaviteľné. Ako dieťa na tábor pripraviť ?

S dieťaťom treba prediskutovať význam jeho pobytu v tábore. Priblížiť mu (podľa možností zo svojich vlastných skúseností z mladosti), čo všetko môže v tábore v kolektíve nových kamarátov prežiť a čomu užitočnému sa tam môže naučiť (napr. ako sa orientovať v prírode). Rodič teda môže svoje dieťa pozitívne motivovať. Treba však dieťaťu pripomenúť, formou primeranou jeho veku, že tam strávi niekoľko nocí bez nich. Zvlášť, ak dieťa nastupuje do tábora po prvýkrát.

V akom veku si deti pobyt v tábore naozaj užívajú (od - do akého veku sú vhodné)?

Vo veku, keď sa pre dieťa stávajú dôležití jeho vrstovníci, čo je približne okolo 6 - 7 rokov.  Niektoré deti potrebujú k svojej pohode v neznámom prostredí známych kamarátov alebo starších súrodencov. Horná veková hranica je optimálna medzi 13. – 14. rokom. Pre staršie deti sú optimálne tábory určené špeciálne pre ich vekovú kategóriu.

Dať či nedať dieťa do tábora? Čítajte viac!

Aký prínos majú detské tábory pre deti a naopak, aké riziká pre ne predstavujú?

Zo svojej skúsenosti môžem povedať, že prínosov je viac ako rizík. Deti dostávajú priestor prekonať svoj strach, napríklad z neznámeho prostredia či ľudí alebo z odlúčenia od rodičov. Učia sa väčšej samostatnosti a zodpovednosti, čo pozitívne vplýva na ich sebavedomie. Vyskúšajú si rôzne druhy športov, súťaží, tímových hier, ktoré rozvíjajú ich spolupatričnosť a spoluprácu s druhými. Domov sa väčšinou vracajú s množstvom zážitkov a radi poúčajú svoje okolie o všetko novom, čo sa naučili (napr. poznávať rastliny, rozložiť oheň). Rodičia by si mali jednoznačne preveriť kvalifikáciu vedúcich táborov, ako aj kvalitu prostredia, v ktorom je pobyt zabezpečený. Vedúci by mali mať skúsenosti s prácou s deťmi alebo pedagogické vzdelanie (napr. študenti pedagogiky sú často aktívni, zanietení a motivovaní pracovať s deťmi). Skúsení vedúci vedia potom efektívne riešiť aj prípadné konflikty medzi deťmi, či osamelosť a smútok detí z odlúčenia od rodičov. Možné riziko predstavujú bežné úrazy, kliešte, úpaly atď. Preto je prítomnosť zdravotníka v tábore nevyhnutnosťou.  

Je tento spôsob trávenia prázdnin vhodný pre všetky deti?

Niektoré deti pobyt v tábore vyslovene odmietajú. Buď sú nezrelé na to, aby boli odlúčené od rodičov, alebo majú negatívnu skúsenosť z predchádzajúceho pobytu. Je tiež možné, že niektoré deti sú natoľko pohodlné, že nemajú chuť opúšťať komfort rodinného zázemia a svoj počítač. Rodičia by mali s deťmi komunikovať o ich dôvodoch odmietania pobytu a na základe toho zvážiť, či dieťa do tábora poslať alebo nie.

Čo zbaliť, na čo nezabudnúť, čo dieťa v tábore potrebuje? Čítajte!

Ako by mali spolu komunikovať rodiča a vedúci? Dieťa môže podať nepravdivé informácie, vymýšľať si o tom, čo sa v tábore deje  a podobne.

Ideálne by bolo, keby si deti do tábora nenosili mobily. V niektorých táboroch vyhradzujú presne stanovený čas na použitie telefónu. Optimálne by bolo, keby sa rodičia s vedúcimi zoznámili pred začatím tábora a dohodli sa na vzájomnej spolupráci v núdzových prípadoch. Rodič by mal informovať vedúcich o špecifickom správaní dieťaťa, prípadne ich inštruovať, ako sa pri jeho prejavoch zachovať. Ak dieťa klame, je potrebné zistiť, prečo to robí. Vnímavý vedúci môže odhaliť príčinu a následne komunikovať s rodičmi.

Čítajte tiež: 7 tipov, ako vybrať tábor pre dieťa

Ako reagovať v prípade, že dieťa sa v tábore zle adaptovalo a chce ísť už po troch dňoch domov?

Znova z mojej skúsenosti môžem povedať, že ak sú v tábore skúsení vedúci, pomôžu dieťaťu nepriaznivé obdobie prekonať. Vezmú si ho pod ochranné krídla, nominujú ho do nejakej významnej funkcie alebo ho inak namotivujú. Dieťa vtiahnu do deja a potom sú to práve tieto deti, ktoré sú najviac sklamané, keď sa tábor už končí. Môže však, samozrejme, nastať aj situácia, keď dieťa nedokáže či nechce z rôznych dôvodov spolupracovať. Vtedy je dôležité komunikovať s rodičmi o prežívaní a pocitoch dieťaťa. Rozhodnutie o ukončení pobytu v tábore je potom v ich kompetencii.


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: