Pri jedle sa (vraj) nerozpráva?!

Redakcia | 20. október 2021
pri jedle sa nerozpráva

Ako sa stoluje u vás doma? Jete spoločne alebo každý zvlášť? Je čas strávený pri rodinnom jedle príjemnou udalosťou, kedy zdieľate zážitky a postrehy z celého dňa? Alebo máte pustenú a sledujete televíziu? Oco či mama odbiehajú a dovárajú, alebo sa upratuje či číta dianie vo svete?

Výskum totiž potvrdil, že nie je celkom jedno, ako sa stravujeme. 

Čas strávený pri jedle môže prispievať k rozvoju našich detí

Ako súvisí spoločná večera, či víkendový obed doma s rozvojom našich detí?

Veľká analýza doposiaľ publikovaných štúdií (ext. zdroj štúdia) potvrdila, že čas strávený v rozhovoroch pri spoločnom rodinnom stolovaní sa vyznačuje určitými špecifikami. Deti sa učia, čo sú vhodné témy, ako  „nestratiť niť“, ako podať príbeh vhodným spôsobom tak, aby to ostatní pochopili a aké sú spoločensky prijateľné spôsoby komunikácie. Rozhovory často zahŕňajú diskusie a vysvetľovanie aktuálneho diania a všeobecných informácií o svete.

Konverzácia pri rodinnom stole

V záujme dvojice výskumníčok Catherine Snowovej a Diane Bealsovej (ext., zdroj výskum) však zostala nezodpovedaná otázka, či môže čas strávený rozhovorom pri rodinnom stole prispieť k úspechom dieťaťa v škole, a ako môže byť úspech v škole ovplyvnený jazykovými zručnosťami, ktoré dieťa nadobudlo práve počas konverzácií pri spoločnom stolovaní.

Snowová a  Bealsová preto nahrávali konverzácie medzi mamami a ich deťmi v domácom prostredí vo veku tri, štyri a päť rokov počas spoločných hier. Na konci návštevy nechali výskumníčky prázdnu audiokazetu a požiadali každú z mám, aby nahrali konverzáciu pri ich typickom rodinnom jedle. Spolu zozbierali 160 takýchto konverzácií od 68 rôznych rodín. Mamy predpokladali, že výskumníčkam ide o analýzu reči dieťaťa a snažili sa teda dieťa do konverzácie zapojiť. 

O niekoľko rokov neskôr, keď boli deti školopovinné, ich výskumníčky opäť v pravidelných intervaloch testovali. Zaujímali sa o bohatosť slovnej zásoby, jazykové schopnosti a  o zručnosť v čítaní a písaní, a tiež  ich školský prospech hodnotený učiteľmi. 

Rozprávajte sa pri jedle, pretože...

  • Výsledky štúdie poukazujú na to, že medzi rozhovormi pri jedle v predškolskom veku a čítaním, písaním a školskými výsledkami je silný vzťah.
  • Slovná zásoba detí, ktoré zvykli byť súčasťou spoločných rodinných jedál, sa, dokonca, rozvíjala viac ako pri čítaní. 

Spoločná komunikácia rodiny

Vonkoncom nie! Výskum však potvrdil, že ešte účinnejšia je spoločná komunikácia počas jedla. Rozhovory pri jedle majú zásadnejší vplyv na osvojenie si zriedkavých slov a ďalšie zručnosti, ako je napríklad porozumie textu alebo čítanie „medzi riadkami“. Rozhovory vedené v príjemnej atmosfére pri rodinnom stole pomáhajú dieťaťu osvojiť si špecifickú slovnú zásobu, aj všeobecný rozhľad. Zároveň sa trénujú v rozprávaní príbehov a ich porozumení a učia deti rozprávať kultúrne a spoločensky primeraným spôsobom. 

Vedome si teda vymedzme spoločne strávený čas pri jedle na rozprávanie sa. Naše deti získajú bohatšiu slovnú zásobu, aj iné konverzačné zručnosti, ktoré budú výhodou i v neskoršom veku. 
Zdroj: Snow, C. E. and Beals, D. E. (2006), Mealtime talk that supports literacy development. New Directions for Child and Adolescent Development, 2006: 51 – 66

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: