Nepodceňujte ochorenia školákov!

Redakcia | 14. Dec 2017
Nepodceňujte ochorenia školákov!

Podľa prieskumu má úrazové poistenie pre svoje deti uzatvorených 56 % rodičov. Výrazne menej, len 28 %, rodičov uzatvorilo pre svoje deti poistenie kritických ochorení.

Pritom sú to práve kritické choroby, ktorých sa rodičia obávajú viac než úrazov.

Deti bývajú oveľa častejšie choré ako zranené

V poslednom roku bolo podľa rodičov chorých 9 z 10 detí (z toho dve tretiny opakovane). Úraz vyžadujúci lekárske ošetrenie niekedy utrpela necelá polovica detí. Ak je potrebné s chorým alebo zraneným dieťaťom zostať doma, 51 % rodičov by volilo možnosť vziať si OČR.

Ošetrovné je vyplácané po dobu prvých desiatich kalendárnych dní a nie je finančne výhodné. Aj preto využívajú rodiny alternatívne možnosti domácej starostlivosti o choré dieťa. Ak je nutné starať sa o dieťa doma dlhší čas, zostáva v takmer tretine prípadov doma s dieťaťom niekto z rodiny tak, že využije dovolenku alebo neplatené voľno (v 15 % prípadov).

Zákonník práce a OČR
Prečítajte si tiež:

Zákonník práce a OČR

Starostlivosť o choré dieťa znamená zníženie príjmu do rodinného rozpočtu

V prípade neplateného voľna tak dochádza buď k čiastočnému, alebo úplnému výpadku príjmu. Proti vážnym ochoreniam potomkov sa rodičia chránia najčastejšie dôrazom na zdravý životný štýl a návštevou preventívnych prehliadok.

No tretina z nich je skeptická a myslí si, že ochoreniam detí sa predchádzať nedá. Možností prevencie pritom existuje hneď niekoľko: od základných hygienických návykov, zdravého stravovania, primeranej fyzickej aktivity až po prevenciu v podobe očkovania.

Podľa rodičov bola v minulosti už polovica detí hospitalizovaná v nemocnici. „Polovica hospitalizácií je síce kratšia ako jeden týždeň, ale s pobytom v nemocnici je následne často spojená nutnosť domácej rekonvalescencie či doliečenia,“ uviedla pediatrička MUDr. Marta Špániková.

K najčastejším detským ochoreniam vyžadujúcim ambulantnú starostlivosť patria choroby dýchacej sústavy (s výskytom u detí a mládeže do 14 rokov v 17,5 %) a choroby tráviacej sústavy (9,6 %).

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: