Naučme naše deti myslieť – ovplyvníme tým ich budúcnosť

Redakcia | 10. Jun 2015
Naučme naše deti myslieť – ovplyvníme tým ich budúcnosť

Čo znamená „KVALITA ŠKOLY“ a prečo je meraná výsledkami testov? Ako môžu prebiehať PROCESY UČENIA A UČENIA SA v heterogénnom prostredí školy?

Čo znamená „KVALITA ŠKOLY“ a prečo je meraná výsledkami testov? Ako môžu prebiehať PROCESY UČENIA A UČENIA SA v heterogénnom prostredí školy? Vieme si predstaviť a skonkretizovať rôzne podoby VZDELÁVANIA? V Bratislave sa dnes začal už 4. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google2 – môže, ale nemusí vedieť všetko. Práve uvedené tri témy tvoria jadro dvojdňovej konferencie a sú rozdrobené na viac ako 35 prednášok, seminárov, workshopov, okrúhlych stolov a moderovaných diskusií. Cieľ všetkých aktivít je spoločný: otvárať priestor na diskusie o aktuálnych témach, v rámci ktorých môžu pedagógovia z celého Slovenska reflektovať naše školstvo a pomocou identifikovaných problémov formulovať nové premisy.

Podujatie pre učiteľov a riaditeľov škôl tento rok opäť organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko – člen vydavateľskej skupiny Klett, ktorá je lídrom v oblasti vzdelávania v Európe. Spoluorganizátorom je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. „Kritické myslenie je v školskom a vzdelávacom prostredí takmer neviditeľné. Ak sa aj deje, jeho rozsah je málo účinný. Tieto slová sú záverom empirického výskumu v nemecky hovoriacom priestore profesorov Hermanna Astleitnera a Ronalda Brünkena. A nie sú z minulého storočia, no z našej dekády. Poslaním našej spoločnosti na Slovensku je podporovať kvalitné vzdelávanie. Prosperita Slovenska, jeho budúcnosť je totiž priamo úmerná kvalite školstva,“ povedala konateľka RAABE Mgr. Mira Schrimpelová.

Na 4. ročník dvojdňovej konferencie sa tento rok prihlásil rekordný počet účastníkov z celého Slovenska, takmer 350 učiteľov a riaditeľov škôl, vystúpia na nej domáci lektori aj renomovaní spíkri zo zahraničia – z Nového Zélandu, Nemecka a Česka. Na jednotlivých vzdelávacích aktivitách odznejú nové informácie k aktuálnym témam, inšpirácie na rozvoj školstva a vzdelávania do budúcnosti, príklady dobrej praxe, a, samozrejme, chýbať nebudú ani inovácie v školskom prostredí.

Prezident Andrej Kiska učiteľom

Vytvorenie cennej platformy slúžiacej na pravidelné stretávanie pedagógov z domova a zahraničia ocenil aj prezident Slovenskej republiky Ing. Andrej Kiska, ktorý účastníkom konferencie Učiteľ nie je Google2 adresoval otvorený list. Uviedol v ňom: „Priamu výmenu skúseností a poznatkov, obsažné príspevky a diskusie považujem za významnú príležitosť, ako nachádzať nové inšpirácie na skvalitnenie nášho vzdelávacieho systému. Práve riaditelia škôl a pedagógovia, ktorí toto prostredie poznajú z vlastných skúseností, môžu priniesť veľa inovatívneho či upozorniť na pretrvávajúce problémy. Preto vítam každú dobrú myšlienku, ktorá sa, verím, dostane aj do praxe. Všetkým účastníkom konferencie želám mnoho inšpirácií do ďalšej práce v prospech žiakov, študentov a nášho školstva.“

Aké je dnes poslanie učiteľa? Naučiť deti kriticky myslieť

Konferencia nesie názov Učiteľ nie je Google už po druhý rok, nie náhodou. Učiteľ skutočne nie je Google, a naozaj nemusí vedieť všetko. Jeho poslanie je oveľa dôležitejšie. Musí sa pýtať, hľadať, prevracať, spochybňovať, vyvracať, formulovať... a najlepšie, ak to robí spolu so žiakmi a naučí to aj ich. „V snahe zostať konkurencieschopnými v medzinárodnom meradle musíme byť, aj my na Slovensku, schopní spoľahnúť sa na ľudí, ktorí sú dobre vzdelaní, dobre informovaní a výborne vyškolení. K tomu však potrebujeme v prvom rade pedagógov s rovnakými prívlastkami. Pritom práve schopnosť kriticky myslieť je v dnešnom rýchlo sa meniacom svete veľmi dôležitá. Kto je schopný pýtať sa a správne klásť otázky, má v rukách úžasnú silu, ktorou môže začať meniť svet. Kritické myslenie znamená schopnosť posúdiť informácie, pozorne ich skúmať z viacerých hľadísk a uvážlivo, starostlivo rozhodnúť o ich pravdivosti. Myslieť kriticky znamená myslieť do hĺbky. A teraz ruku na srdce: produkujú naše školy kriticky mysliacich žiakov? Učia v našich školách kriticky mysliaci učitelia?“ pýta sa Mira Schrimpelová.

Podľa nej sa v súčasnom systéme vzdelávania naše deti neučia myslieť, len ich učíme akceptovať informácie. Dnešný vzdelávací systém nerozvíja ich kritické myslenie, je založený len na odovzdávaní informácií. „Je to práve kriticky mysliaci človek, ktorý sa odpája od davu, uniformity, kladie otázky, často nepríjemné, no nakoniec prichádza na nové skutočnosti. A sú to práve kriticky mysliaci ľudia, ktorí posúvajú svet k onomu lepšiemu miestu na život,“ zdôrazňuje Mira Schrimpelová.

 Ako ale naučiť deti kriticky myslieť?

Na konferencii vystúpi tridsiatka odborných lektorov. Jedným z nich je aj doc. RNDr. Peter Bero, PhD., dlhoročný učiteľ, ktorý sa dnes venuje vzdelávaniu dospelých a súčasne je i editorom novej publikácie, ktorú vydáva v týchto dňoch RAABE. Pod názvom DIDAKTIKA MATEMATIKY I. sa tak aj učiteľom na Slovensku dostáva do rúk pomôcka od známych britských autorov Anne a Len Frobisherovcov. „Takéto knihy pre učiteľov u nás neexistujú. Ak chceme, aby ich učitelia čítali, aby boli tvoriví, slobodní a aj kritickí, mali by ich byť pritom desiatky. Pretože to vytvorí podvedomý tlak, že ,mal by som si niečo prečítať’. Učitelia v knihe nájdu teoretický pohľad na veci, s ktorými sa denne stretávajú. Vysvetlenia javov, ktoré ich možno niekedy prekvapujú, ale aj množstvo inšpirácií, ako robiť s deťmi, ako analyzovať ich aj svoju učiteľskú prácu,“ povedal Peter Bero. Viac o knihe Didaktika matematiky I. sa dočítate v TS Matematika, ktorá provokuje.

PaedDr. Martin Bodis, PhD., je riaditeľom ZŠ kráľa Svätopluka v Šintave už od roku 2002 a tiež zakladateľom a presadzovateľom myšlienky spoločnej školy. Spoločná neznamená, že nemôže byť jedinečná. Práve naopak: dôležité je neopakovať od iných, ale poučiť sa. Spoločná v základoch, ale nie jednotná – uniformná, potláčajúca rozdiely medzi školami, potláčajúca individualitu žiakov i učiteľov. V dnešnom svete je nevyhnutnosťou zachovávať autonómiu učiteľov, rozvíjať ich kreativitu vo výchovno-
-vzdelávacom procese, vo voľbe metód a foriem ich práce.“

Ako povedal: „Len kriticky mysliaci, slobodný učiteľ dokáže vychovať slobodných a kriticky mysliacich žiakov. Učitelia musia mať možnosť výberu, je potrebné poznať a poučiť sa od iných, avšak zvoliť si svoju cestu. Až potom máme právo túto istú schopnosť vyžadovať od našich detí. A táto konferencia je pre nich v tomto smere neoceniteľným prínosom.“


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: